KOSTRZYN – opole.

1187-93 Benedykt bp pozn. zaświadcza, że Mieszko [St.] ks. wlkp. nadał joannitom pozn. szpital Ś. Michała w Poznaniu, któremu to szpitalowi bp pozn. Radwan [ 1164-72?] nadał wraz ze wspomn. ks. Mieszkiem dziesięciny in Costrinensi provincia1Termin prowincja oznacza tu niewątpliwie opole (Z. Podwińska, Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wcześniejszym średniowieczu. Źreb. wieś. opole, Wrocław 1971, s. 334-335, zob. też K. Buczek, Organizacja opolna w Polsce średniowiecznej, „Studia Historyczne”, 13, 1970, s. 208-209), choć mógł też oznaczać kasztelanię (Wp. 1 nr 29; SŹ 9, 54).

1277 Bolesław [Pob.] ks. wlkp. oznajmia, że przyłączył do opola kostrz. (vicinia Costrinensis) wieś Krerowo należącą do opola gieckiego, zaś wieś Górka wyłączył z opola kostrz. i przyłączył do opola gieckiego (Wp. 1 nr 465); 1277 Bolesław [Pob.] ks. wlkp. uwalnia wieś Krerowo w opolu kostrz. od wszelkich ciężarów (Bielińska 302).

Uwaga: zasięg opola kostrz. określa dok. bpa pozn. Pawła z 1218, który podaje, że do kościoła Ś. Michała należą dziesięciny m. in. ze wsi Jagodno, Sanniki, Rujsce, Górka, Glinka, Koszuty, Kleszczewo i Czerlejno (SŻ 9, 56), leżących w pobliżu K. (→ przyp. 1).

1 Termin prowincja oznacza tu niewątpliwie opole (Z. Podwińska, Zmiany form osadnictwa wiejskiego na ziemiach polskich we wcześniejszym średniowieczu. Źreb. wieś. opole, Wrocław 1971, s. 334-335, zob. też K. Buczek, Organizacja opolna w Polsce średniowiecznej, „Studia Historyczne”, 13, 1970, s. 208-209), choć mógł też oznaczać kasztelanię.