KWILCZ

1388 or. Quilcze, Quilecz (Lek. 1 nr 365, 406), 1389 Quilcz, Chywilcze! (Lek. 1 nr 502, 503), 1392 Kwilecz (Lek. 1 nr 1313), 1393 Quilicz, Quilicze (Lek. 1 nr 1682, 1683), 1399 Qwilcze, Qwilecz, Qwincz (Lek. 1 nr 2845, 2946), 1400 Quilce (KP nr 244), 1447 Kwilcz (ACC 29, 217), 1499 Quylcz (PG 22 k. 11, 12v, 41), 1508 Qwilcz (ASK I 3, 10), 1510 Qwylcz (LBP 171), 1564 Qwielcz (IBP 307), 10,5 km na S od Sierakowa.

1. 1462 n. pow. pozn. (PG 6, 213v); 1508 n. par. własna (ASK I 3, 10); 1510 dek. Wronki (LBP 171).

2. 1403 Dobiesław Kwilecki, [Jan] opat [kl. cyst.] z Gościchowa [= Paradyż, obecnie Gościkowo] i Mikołaj [z Tuczęp i Przetoczna, obecnie Przytoczna] kaszt. druż. toczą proces o rozgraniczenie [dóbr] czyli ujazd (KP nr 1215); 1403 woźny sąd. wyznacza termin Wojciechowi [opatowi] z Paradyża, jego sołtys z Mnichów [k. Międzyrzecza] przeszkodził w dokonaniu [rozgraniczenia za pomocą] opola między Rozbitkiem i Q.; Wierzbięta z Rozbitka płaci przysądne (KP nr 1569); 1428 grobla, próg i stawidła [w K.?] (WR 1 nr 1281, 1282); 1436 woźny sąd. zeznaje, że zapowiedział dziedzinę Q. Rafała i Tomasza z Q. (PZ 13, 124); 1504 w Q. mł. wodny, jez. Czerwonki, in. jezioro [= Kwileckie Jez.], stawy oraz rybniki (PG 12, 294v); 1508 w Q. mł. o 1 kole (ASK I 3, 10); 1510 w Q. mł. wodny i mł. opust. (LBP 171); 1514 Marcin i Tomasz pleb. bracia [Kwileccy] oraz ich bratankowie Feliks i Łukasz, ss. zm. Jakuba Kwileckiego, dziedzice w Q. zawierają ugodę z Mik. Kurnatowskim dz. w Orzeszkowie: Kurnatowski daje Kwileckim 1/2 jez. Kwileckiego, która należała do Orzeszkowa oraz strugę płynącą z młyna zw. Orzeszkowski do wspomn. jeziora; Kwileccy dają Kurnatowskiemu 1/2 mł. zw. Nadolnik, położonego poniżej mł. w Q. oraz 1/2 jez. Trzęsawy [obecnie nie istnieje], która nal. do Q., aby Kurnatowski mógł usypać groblę koło jez. Trzęsawy i stawu zw. Stawek Orzeszkowski, ale bez szkody dla mł.; wspomn. droga z Orzeszkowa do Q.1Na dok. ten powołali się w 1612 r. Kasper Kwilecki i Dobrogost Kurnatowski z Orzeszkowa (PG 19,935v-937v), → Kwileckie Jez. przyp. 1 (PZ 28, 139); 1546 kopanina nad jeziorem [= Kwileckie Jez.] przy folw. Kwileckich, błonie, lasek, ogród i rola [przed wsią] przy błocie Błędno, łąka zw. sołecką, chrusty, które leżą nad stawami orzeszkowskimi i Trzęsawami2Trzesawy - teren przyległy do K., błota między K. a Orzeszkowem lub w Orzeszkowie oraz nazwa jeziora, Ostrów karczmy [= Ostrów Krogulczy] Kwileckich leży przy błocie zw. Krogulcze, mł. kwilecki (PZ 31, 519v-521v); 1555 w Q. rów z wodą (fossa alias row) i rybnik (PZ 33, 211-215v); 1561-63 Hieronim i Marcin Kwileccy toczą procesy z Mikołajem i Wojc. Gnuszyńskimi braćmi m.in. o zaoranie drogi wielkiej i starej z Lwówka do Q., o wyrąbanie i zaoranie w dwóch miejscach chrustów koło jez. Trzęsawy i o rolę zw. Ostrów Krogulczy w K. (PZ 33, 764-765; PZ 34 k. 99-111v, 149v-151; PWc. 2, 274v-277); 1563 w K. mł. o 1 kole (ASK I 5, 224); 1581 Kurnatowice graniczą z K. (PG 138, 225-227b); 1583 w Q. mł. wodny (PG 22, lv-2v); 1589 w podziale Kurnatowic wspomn. droga do K. (PG 154, 63-64); 1592 Kasper Kwilecki i Stan. Gnuszyński zawierają ugodę graniczną [dot. ich części w K.]; wspomn. ostrówek k. drogi do Lwówka przy jez. Czerwonki, folw. Kwileckiego, płosa o 1/2 śladu Gnuszyńskicgo w Czerwonkach [teren przyległy do K. i nazwa wspomn. jeziora], role i chrusty nad Trzęsawami i stawem orzeszkowskim, → Błędno [obiekt nieokreślony] i rybnik zw. Błędno przed wsią K., droga do Lutomia i droga do Orzeszkowa, zarośla albo lasek nad jez. Wielkim przy folw. Kwileckiego, mł. (PG 161, 842-843).

3. Własn. szlach. 1386 n. K. w ręku Kwileckich [h. Bylina, od w. XVI h. Szreniawa3Boniecki 13, 307]: 1386-14074W KR 6, 51 i SzPozn. 189 podano że Dobiesław wspomn. jeszcze w 1415 r. Cytowane źródło (PZ 4, 84) wymienia jednak tylko Dobiesława z → Krzestkowic Dobiesław Kwilecki z O., z Orzeszkowa 1393, Gwiazdowa [pow. gnieźn.] 1393-97, → Krobielewa 1394-1402, Rozbitka 1399-1403 i 1408, Nowej Wsi [niezident.] 1401 i → Brzeźna 1403, posiadacz sum zastawnych na → Górze [k. Sierakowa] 1388-92 i → Kłosowicach 1388; ojciec Gerwarda, Wierzbięty [i Włodzimiry?] (Lek. 1 nr 365, 502, 503, 700, 869, 1488, 1873, 1901; WR 1 nr 60, 198, 269, 315, 350, 475, 488, 499; KP nr 424, 446, 482, 582), kaszt. czarnk. 1403-07 (WR 1 nr 555, KP nr 1254, WR 3 nr 347; UDR 1/1 s. 101); 1386-98 tenże toczy procesy z dziedzicami z → Łężec [k. Sierakowa]: 1386 z Bogielem (Lek. 1 nr 31) oraz 1394 i 1398 z Boguszką Boglewą (Lek. 1 nr 1828, 1944, 1978, 2734; WR 1 nr 364).

1388-99 tenże Dobiesław w sporach z dziedzicami Sierakowa m.in. o → Górę [k. Sierakowa] i o → Kłosowice [tam opisy procesów]: 1388 z Małg. Jastrowską [c. Beniamina z Uzarzewa wdy kal., ż. Mikołaja z Jastrowia k. Szamotuł, obecnie Jastrowo; WSB s. 48], która odpiera roszczenia Dobiesława do 1/2 dziedziny Góra (Lek. 1 nr 406); 1388 wygrywa proces z Katarzyną ż. Sędziwoja z Uzarzewa [drugą c. wspomn. Beniamina z Uzarzewa] o Kłosowice i Górę, które Dobiesław ma posiadać tytułem zastawu za 240 grz. (Lek. 1 nr 432); 1391-92 z Wichną wojewodziną Sierakowską [wd. po wspomn. Beniaminie z Uzarzewa] i jej wnukiem Wincentym zw. Wnuk [prawdop. późniejszy podczaszy pozn. 1406-14] dziedzicami Sierakowa o 1/2 Góry (Lek. 1 nr 1039, 1244, 1313); 1392 ze [wspomn.] Sędziwojem Uzarzewskim i Bieniaszkiem ze Srocka [Wielkiego k. Czempinia, prawdop. identyczny z Bieniakiem m.in. z Góry i Kłosowic, → niżej] o kmieci, których Dobiesław pojmał w ich dziedzinie i uprowadził do swojej tenuty (Lek. 1 nr 1315); 1392-99 z Bieniakiem [zapewne s. Małgorzaty i Mikołaja z Jastrowia] z → Góry i Kłosowic [też z Jastrowia 1395-96 i Sierakowa 1400-06] m.in. o → Kłosowice (WR 1 nr 145, 146, 223; Lek. 1 nr 1313, 1390, 1419, 1682, 1683, 1796, 1886, 2023, 2727, 2944 - tu spór z tymże Bieniakiem?).

In. procesy tegoż Dobiesława: 1388 z mieszczanami z Wronek (Lek. 1 nr 420); 1389-99 z Żydami [pozn.] o sumy (Lek. 1 nr 710, 732a, 2655, 2856, 2727 → Krobielewo p. 3: r. 1398); 1390-91 z Januszem ze Skoków [k. Rogoźna] o 30 grz. z tytułu poręczenia i o 4 konie wartości 8 grz. (Lek. 1 nr 763, 774, 1096); 1393 tenże Dobiesław zobowiązał się wobec Stoka seniora [grodu pozn.]5Por. A. Gąsiorowski, Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 1970, s. 269, że jeśli opuści Poznań bez zawarcia ugody ze złotnikiem Mikołajem (o 18 grz.) i z Żydem Sabdajem (o 3 grz.), wówczas wejdą oni w posiadanie Orzeszkowa lub Gwiazdowa (Lek. 1 nr 1694); tenże w sporze z Mik. Baworowskim: 1394 o dziedziny Góra [k. Sierakowa], Kijewice, Dzierzązna [niezident., k. wsi Goraj] i Świniary [k. Skwierzyny]; Mikołaj ma posiadać te dziedziny [do czasu rozstrzygnięcia sporu] (Lek. 1 nr 1948), 1395 o 10 grz. szkód uczynionych przez Dobiesława w tenucie Mikołaja (Lek. 1 nr 2005); 1394-96 z Sędziwojem Psarskim [z Psarskiego k. Pniew] (Lek. 1 nr 1912, 2188; WR 1 nr 197; por. też Lek. 1 nr 3013); 1394-1400 z Mik. Zatomskim [z Zatomia Starego] o → Krobielewo z przysiółkami i 1/2 Głażewa (Lek. 1 nr 2655; KP nr 232, 244): 1394 Dobiesław powierza prowadzenie sporu swemu s. Gerwardowi (Lek. 1 nr 1870), 1400 Mikołaj dowodzi, że Dobiesław dał [córce?] tylko 40 grz. posagu [zabezpieczonych] na tej dziedzinie [Krobielewie?] (WR 1 nr 449, KP nr 188); 1395-98 z Jaśkiem Radło dz. Skoków [w pow. gnieźn.] (Lek. 1 nr 2303, 2471, 2581): 1395-96 o sumy (Lek. 1 nr 2041, 2137, 2158), 1397 Dobiesław pozywa Jaśka o 27 grz. za dziedzinę Gwiazdowo (Lek. 1 nr 2455); 1396 ze Staszkiem Koleńskim alias Gnuszyńskim o wałacha (Lek. 1 nr 2095), o zniszczony przez Dobiesława mł.; Dobiesław dowodzi, że miał w zastawie nie mł., lecz dziedzinę [Gnuszyn?] (Lek. 1 nr 2115, 2161; WR 1 nr 309); 1396 z [Janem] Dziurką [z Kikowa i Gnuszyna, s. Piotra z Połajewa] oraz jego ż. i matką o 21 grz. z tytułu poręczenia złożonego za [Dziurkę] Staszkowi Gnuszyńskiemu (Lek. 1 nr 2220); 1396 tenże wraz z s. Gerwardem w sporze z Jankiem z Kobylnik i jego ż. (Lek. 1 nr 2241); 1397 tenże dopomina się u Katarzyny ż. Jana Chemki [z Połajewa?, → Gnuszyn przyp. 2] o 21 grz. długów żyd. (Lek. 1 nr 2367); tenże w sporze: 1397-98 z Przybysławem z Lubosza, który występuje w imieniu swych 4 kmieci z Lubosza, o 10 grz. (Lek. 1 nr 2472, 2629); 1398 z Sędką z Tucholi [k. Sierakowa] o bydło (Lek. 1 nr 2711); 1398 z Janem Cieszymirem [mieszcz.] z Poznania (Lek. 1 nr 2724); 1399-1404 z Mik. [kaszt.] druż.: 1399 o 2 ludzi [= kmieci] poranionych przez Dobiesława w dziedzinie Mikołaja (Lek. 1 nr 3095), 1399-1403 ciż toczą procesy [o co?] (Lek. 1 nr 3121; KP nr 268, 1624,1641, 1645), 1403 → p. 2, 1404 tenże Dobiesław z s. Wierzbiętą w sporze ze wspomn. Mikołajem o 400 grz. wadium (KP nr 1783); 1400 ze Stronisławą ż. Wincentego z → Krzestkowic (KP nr 16, tu błędna lekcja: Stanisława, nr 167, 211; WR 1 nr 444); 1400-02 z Andrzejem Nowowiejskim o → Krobielewo z przyległościami (KP nr 236, 267, 554, 569, 579, 580, 587, 838); 1401 tenże → niżej: Gerward i Wierzbiętą; 1401 z Barłomiejem sołtysem z Krobielewa o 2 konie i o 3 grz. (WR 1 nr 498, 500; KP nr 581, 583); 1401 tenże Dobiesław dz. w Nowej Wsi [→ Krobielewo] (KP nr 556); 1401 za tegoż Dobiesława poręcza Niemierza [Starszy] z → Lubosza (KP nr 592); 1402 tenże toczy proces z Mikołajem z Żydowa [k. Obornik] o 1/4 → Krobielewa i in. dziedziny (KP nr 838, 854); 1403 tenże odpiera roszczenia Szczepana (Stephanus) z Pożarowa w sprawie o 330 grz. posagu i o zniewagę (KP nr 1653); 1403 tenże → niżej: Janusz; 1407 tenże w sporze z Mikołajem [z Bytynia kaszt.] starogr. o 12 grz. z tytułu poręczenia (KP nr 2827); 1408 tenże śwd. Dobiesław Rozbicki (WR 1 nr 660).

1388 Michał Kwilecki6Informacja Żychl. 7, 86 (wg PZ 1, 65 = Lek. 1 nr 427), że Michał był ojcem Dobiesława, Olbrachta i Stefana Kwileckich nie ma źródłowego uzasadnienia; podobnie i to, że Michał został wspomn. w 1388 r. jako zm pozwany przez Staszka Gnuszyńskiego o 7 skradzionych koni (Lek. 1 nr 427).

1393, 1398-99 Szczepan (Stephanus) Kwilecki7Są to dwie osoby trudne do rozróżnienia: Szczepan Kwilecki i Szczepan Pożarowski (z Pożarowa 1393-1428 i Pierwoszewa 1428), brat Drogomira z Pożarowa (1393-1433) oraz Olbrachta z Pożarowa (1391-93 i Wituchowa 1401). W tym czasie (1393-1400) w Kwilczu występują osoby o tych samych imionach, a Szczepan z Kwilcza dwukrotnie w 1399 r. wstępował w procesy zamiast (brata?) Olbrachta Kwileckiego. Możliwe, że po 1393, a przed 1399 r. bracia Pożarowscy weszli w posiadanie cz. Kwilcza. Wzm. z 1403 r. wskazuje, że Szczepan z Pożarowa mógł być zięciem Dobiesława Kwileckiego (KP nr 1653) z Q.: 1393 śwd. Szczepan Kwilecki i Szczepan z Pożarowa (WR 1 nr 145, Lek. 1 nr 1447); 1398 Szczepan dz. Q. w sporze z Winc. Słopanowskim o 30 grz. tytułem wiana siostry Wincentego (Lek. 1 nr 2805); 1399 Szczepan Kwilecki → niżej: Olbracht; 1399 Szczepan Kwilecki w sporach ze Staszkiem Rudzkim [z Rudek k. Ostroroga] (Lek. 1 nr 2921, 2952); 1399 Szczepan z Q. (Lek. 1 nr 2946); 1403 Szczepan z Pożarowa → wyżej: Dobiesław; 1405 Szczepan → niżej.

1394-1401 Gerward [identyczny z Gerwardem Śremskim ze Śremu k. Sierakowa 1390-1404; w 1401 wspomn. jego ż. Helena, wd. w 1405; por. KP nr 629, 2374, 2438) i 1401-04 Wierzbiętą Kwilecki z Rozbitka [1403-43, Orzeszkowa 1404, Sierakowa 1408-43 i Biezdrowa 1422, zm. a. 1446 (PZ 15 k. 171, 206); mąż Femy z Sierakowa 1428 (PZ 10, 86v) i Śremu 1422 (PZ 7, 32v), może c. Bieniaka z Sierakowa i Góry?], ss. Dobiesława Kwileckiego: 1394, 1396 Gerward → wyżej: Dobiesław; 1396 Gerward (s. Kwileckiego) w sporze z kmieciami z Prusimia i Kamionny o 20 grz. (Lek. 1 nr 2224); 1401 Gerward z ojcem Dobiesławem Kwileckim i bratem Wierzbiętą poręczają Andrzejowi Nowowiejskiemu, że uwolnią 1/4 → Krobielewa od roszczeń in. osób (KP nr 556); 1403 Wierzbiętą z Rozbitka → p. 2; 1404 Wierzbiętą → wyżej: Dobiesław; 1404 Wierzbiętą Kwilecki toczy proces z Mik. [kaszt.] druż. o Tuczępy (ZSW nr 785); 1405 Wierzbiętą z Rozbitka, w imieniu swego ojca, w sporze ze Szczepanem i Drogomirem o 30 grz. z tytułu poręczenia dziedzicom Wituchowa [za wspomn. Szczepana i Drogomira] (KP nr 2209, por. wyżej: Dobiesław r. 1403); 1416, 1424 Wierzbiętą z Rozbitka → niżej: Tomasz.

1399-1400 Olbracht Kwilecki8→ przyp. 7 z Q.: 1399 tegoż pozywa Staszek Rudzki; w spory wstępuje, zamiast pozwanego Olbrachta, [jego brat?] Szczepan Kwilecki (Lek. 1 nr 2845, 2879); 1399 Tomasz Stoszkowic [ze Środki k. Wronek] przysięga, że Olbracht nie posiada w Q. swoich dóbr (Lek. 1 nr 2825); 1399, 1400 tenże śwd. (Lek. 1 nr 3065; WR 1 nr 405, 455; KP nr 258).

1400 śwd. Drogomir9→ przyp. 7 z Q. (WR 1 nr 475); 1405 [prawdop.] tenże Drogomir → wyżej: Gerward i Wierzbięta.

1403-05 Janusz Kwilecki10Wg Żychl. 7, 87, Janusz był s. Dobiesława, co nie ma źródłowego uzasadnienia: 1403 tenże toczy proces z Dobiesławem z Rozbitka [i K.] o 120 grz. (KP nr 1505); 1405 tenże śwd. (WR 1 nr 779, KP nr 2444).

1412, 1427 Siechna i Hanka: 1412 też siostry z Q. w sporze z Dobrogostem z Szamotuł, który dowodzi, że obie pozwoliły, aby ich ojciec dał 30 grz. na ołtarz [gdzie?] (WR 1 nr 684); 1427 Tomasz pleb. z Czempinia.[1420-46] odpiera roszczenia swej siostry Siechny z Przyborowa do bydła i wiana, a Hanka ż. Tomasza z Q. nie wnosi pretensji; za Hankę poręcza jej mąż (PZ 9, 121v); wspomn. Tomasz pleb. z Czempinia dowodzi przy pomocy świadków, że dał Siechnie za bydło, wiano i in. rzeczy 20 grz. gr pras.; wśród świadków jest Wawrzyniec z Kozłowa brat stryj. Siechny11KR 1, 54 i Żychl. 7, 87, na podstawie tych dwu zapisek z 1427 r. uznali, że żoną Tomasza Kwileckiego była Hanka z Przyborowa. Z zapisek tych wynika jednak tylko to, że Siechna była wówczas żoną NN z Przyborowa i stryj. siostrą Wawrzyńca z Kozłowa. W 1412 r. w Kwilczu wspomn. są siostry o tych samych imionach. Możliwe, że są one tożsame z wymienionymi w 1427 r [i Hanki?] (WR 1 nr 1264).

1415-40 Tomasz Kwilecki12Niejasne jest pochodzenie Tomasza. KR 1, 54, podaje, że Tomasz Kwilecki był bratem Dziersława z Orzeszkowa burgr. pozn. Wg SzPozn. 189, Tomasz mógł być s. Gerwarda Kwileckiego (→ akt z 1416 r.). Znane źródła nie potwierdzają tych opinii. KR 1, 55 zwrócił też uwagę na akt z r. 1449, w którym wspomn. jest Tomasz dz. Śremu, bratanek Fabiana, Janusza i Stefana z → Bukowca k. Międzyrzecza (PG 3,103). KR 1, 54, uznał Janusza i Stefana za Kwileckich, co również nie znajduje potwierdzenia w znanych źródłach z Q., mąż Hanki [tenże? Tomasz z Wituchowa 1412, Orzeszkowa 1440 i Śremu 1444] (WR 1 nr 1073; Wp. 5 nr 558; PG 1, 51); tenże toczy procesy: 1415 z Mik. Przyborowskim o uwolnienie dziedziny [Mikołaja?] od roszczeń in. osób (PZ 4, 95), z Dziersławem Orzeszkowskim o konia (PZ 4, 79v); 1416 Mik. Baworowski i Wierzbięta z Rozbitka zeznają, że wda z in. panami postanowili, że tenże Tomasz Kwilecki powinien wykupić na podstawie pr. bliższości dziedzinę Q. za 100 grz. od swego stryja Wierzbięty; jeśli nie wykupi w ustalonym terminie, wówczas Wierzbięta posiadać będzie to dziedzictwo tytułem zastawu za 100 grz. (PZ 4, 134); 1420 tenże w sporze z [Tomisławem] Brylem i Dobiesławem z Gorzycka (PZ 6, 102); 1424 tenże oraz Piotr i [jego s.] Szczepan dziedzice Q. toczą proces ze [wspomn.] Wierzbiętą z Rozbitka oraz Dziersławem z Orzeszkowa o pr. patronatu [kościoła w] Q. (ACC 7 k. 73, 85, 130); 1426 tenże oraz Katarzyna z mężem Piotrem z Q. i ich s. Szczepan w sporze z Dziersławem z Orzeszkowa (PZ 8, 112v; PZ 9, 16); 1427 tenże pozywa Piotra z Chełmna [k. Pniew] i Bodzętę z Niewierza [k. Lwówka] o 20 grz. (PZ 9, 120v); 1427 tenże Tomasz z Q. mąż Hanki → wyżej; 1428 tenże w sporze z Dziersławem z Orzeszkowa; Tomasz dowodzi, że groblę, próg i stawidła [w K.?] posiada spokojnie od 3 lat (WR 1 nr 1281); 1432 tenże → niżej: Rafał; 1436 tenże → p. 2; 1436 tenże i Fema z Q. toczą proces [o co?] z Niemierzą [Młodszym] z Grodziska [Wlkp., także z Lubosza]; za Femę występuje w sądzie [jej mąż] Rafał (PZ 13, 125v); 1440 tenże? Tomasz Kwilecki śwd. (AG perg. nr 1094).

1424-26 Piotr dz. Q., mąż Katarzyny, ojciec Szczepana → wyżej.

1424-28 Szczepan (Stephanus) Kwilecki dz. Q., s. Piotra i Katarzyny: 1424, 1426 tenże → wyżej: Tomasz; 1428 tenże w sporze z Dziersławem z Orzeszkowa; Szczepan dowodzi, że groblę, próg i stawidła [w K.?] posiada spokojnie od 3 lat i nie podnosił ich wyżej (WR 1 nr 1282).

1424, 1429, 1436 Fema13Wg KR 1, 53, Fema była wnuczką Dobiesława i siostrą (?) Tomasza Kwileckiego z Q.: 1424 taż? Fema siostra rodzona Dziersława z Orzeszkowa burgr. pozn. (PZ 8,18); 1429 taż Fema z Q. ż. Rafała (PZ 11, 7); 1430 taż Fema z Q. w sporze z Piotrem z Wituchowa, za Femę występuje w sądzie jej mąż Rafał (PZ 11, 27v); 1436 taż → wyżej: Tomasz.

1425 Włodzimira c. Dobiesława z K. (KR 1, 52; cytowanej zapiski w PZ 8 nie udało się odnaleźć).

1428 Dobrogost14Wg SzPozn. 189 Dobrogost był s. Wierzbięty Kwileckiego. Wierzbieta miał wprawdzie ss. Dobrogosta, Dobiesława, Wojciecha i Benedykta (Bieniaka), ale ci występują w znanych źródłach dopiero od r. 1440 jako dziedzice Sierakowa i Rozbitka. Wspomn. w 1428 r. Dobrogost z Q. może być identyczny z Dobrogostem z Rozbitka 1408, Sierakowa 1408-28, Kłosowic 1423-29 i Tucholi, zm. a. 1435, s. Bieniaka z Góry k. Sierakowa, Jastrowa i Sierakowa. Jego ss. Wincenty, Jakub i Jan byli dziedzicami m.in. Sierakowa, Jaroszewa, Grobi, Kłosowic, Tucholi, Chorzępowa i Pniew (SHG) z Q. występuje w sądzie w imieniu Kat. Jurkowskiej (KoścZ 9, 13Av).

1429-44, zm. a. 1445 Rafał15Wg KR 1 s. 53, 124, identyczny z Rafałem ze Strzeżmina (obecnie Strzyżmin) 1402-35, z Wróblewa 1420 oraz z → Kłodziska 1420-22, bratem Wincentego, Mikołaja i Doroty z Kłodziska i Wróblewa Kwilecki z Q., mąż Femy z Q. (AR nr 176): 1429, 1430 tenże → wyżej: Fema; 1432 tenże w sporze z Tomaszem z Q. (PZ 11, 103); 1436 tenże → p. 2; 1436 tenże → wyżej: Tomasz; tenże toczy procesy: 1440 z uczc. wd. po Łukaszu mieszcz. pozn. o 26 grz. (AR nr 182), 1443 z Dziersławem Orzeszkowskim [o co?] (PZ 14, 154), 1444 z Wincentym i Jakubem z Sierakowa [ss. Dobrogosta Sierakowskiego] (PZ 15, 10v), z Janem [Knyszyńskim] z Przecławka [k. Szamotuł] (PZ 15, 10); 1445 tenże wspomn. jako zm. (PZ 15, 105).

1440-77 Wincenty, 1447-77 Czerna i 1448 Tomasz dziedzice Q., bracia: 1440 Wincenty student, s. Tomasza z Q. → p. 6; 1447 bakałarz Wincenty oraz Czerna dz. w Q. → p. 5; 1448 Tomasz i Wincenty z Q. bracia rodzeni niedz. sprzedają Janowi [?] z Pniew i Marcinowi z Kon[ina?, może Konin k. Pniew; zapiska słabo czytelna] całą dziedzinę Wituchowo w pow. pozn. z 1/2 Trzęsaw i całe jez. [Trzęsawy] za 800 zł węg. (PG 3, 3; KR 1 s. 54, 56, błędnie pod r. 1434); 1462 Wincenty pleb. w Q. → p. 5; 1462 Czerna i Wincenty bracia rodzeni niedz. kupują od Mikołaja niegdyś Kwileckiego całe jego części dziedz., tj. połowy we wsiach Q. i Wituchowo za 700 grz. (PG 6, 213v); 1463 Czerna i Wincenty dziedzice Q. sprzedają z zastrz. pr. wykupu Janowi Futrar mansjonarzowi w Szamotułach i altaryście we Lwówku 8 1/2 zł węg., 3 grz. i 1 wiard. szer. półgr czynszu rocznego na dziedzinie Q. za 106 zł węg. i 39 grz. półgr (ACC 43, 2); 1464 honorabilis Wincenty i Czerna dziedzice O. zapisują Helenie, ż. tegoż Czerny, 100 grz. posagu na 1/2 dziedzictwa w Q. (PG 7, 193); 1472 Czerna i Wincenty pleb. w K., dziedzice w K., sprzedają z zastrz. pr. wykupu Janowi z Piekar 4 ł. os. w K. za 70 grz. (PG 8, 155v); 1477 Wincenty kapłan (presbiter) i Czerna bracia rodzeni niedz. dziedzice w Q. sprzedają z zastrz. pr. wykupu Salomonowi z Debrzna [k. Sierakowa, obecnie Ławica] 4 ł. w K., w tym 3 ł. os., na nich siedzą [kmiecie] Kozieł (Coszyel), Jan i Marcin Święchowie oraz 1 ł. opust. zw. Kozłowski za 40 grz. półgr (PG 9, 78).

1445-48 Szczepan (Stephanus), 1445-48, 1469, 1472 Piotr, 1446 Jan (PZ 15, 168) i 1446-48, 1462 Mik. Kwileccy z Q., bracia rodzeni niedz., ss. Rafała z Q.: 1445-48 ciż toczą procesy z Janem [niegdyś] Knyszyńskim [alias] Przecławskim [z Przecławka k. Szamotuł] (PZ 15 k. 105, 168, 169, 205; PZ 16 k. 38, 105; ostatnią zapiskę KR 1, 53, błędnie pod 1438 r., zamiast 1448); 1445-47 Piotr i Szczepan z O. bracia niedz. w sporach: 1446 z Jakubem niegdyś Wargowskim [brat wspomn. Jana Przecławskiego, → Knyszyn] (PZ 15, 205v; w zapisce nie ma wzm. o Janie z K., wbrew KR 1, 53), 1447 z Wincentym z Sierakowa, Dobiesławem z Gorzycka oraz Janem, Stanisławem i Markiem braćmi z Kamionny (PZ 16, 32v), z Zachariaszem Chąsinowskim [z Kąsinowa] (PZ 16, 85v), z Jakubem s. zm. Jakuba z Sierakowa (PZ 16, 89); 1447 Piotr, Szczepan i Mikołaj dziedzice w Q. → p. 5; 1447 Piotr Kwilecki płaci karę Katarzynie z Radwankowa (PZ 16, 35v); 1448 Piotr i Szczepan w sporze z Wincentym z Sierakowa (PZ 16, 117); Stefan i Piotr niegdyś dziedzice w Q. w sporze z Dobiesławem z Gorzycka i wspomn. dziedzicami z Kamionny (PZ 16, 170); 1462 tenże? Mikołaj niegdyś Kwilecki → wyżej: Wincenty, Czerna i Tomasz; 1469 tenże? Piotr Kwilecki zapisuje ż. Barbarze po 200 zł posagu i wiana na 1/2 ojcowizny, którą ma na 1/2 połowy → Herstopu (PG 8, 16v); 1472 tenże? Piotr Kwilecki dz. Gorzycy pozwany przez Mik. Kurskiego o 12 koni i o 5 wozów, poręczycielem Piotra jest Dziersław Chyciński (PZ 19, 133v).

1447 Dobiesław, Wojciech i Benedykt dziedzice Sierakowa i Rozbitka, ss. zm. Wierzbięty z Rozbitka [i K.], patroni kościoła par. w Q. oraz ich brat Dobrogost pleb. w Q. → p. 5.

1447 Wojciech, Jakub i Maciej ss. zm. Dziersława z Orzeszkowa, patroni kościoła par. w Q. → p. 5.

1485-87 Paweł oraz 1486-96, zm. a. 1514 Jakub, 1487 Jan [Rozbicki 1518-22], 1487-1514, zm. a. 1518 Marcin i 1487, 1514, 1530 Tomasz16Wg Żychl. 7, 87, byli ss. Czerny i Heleny, czego nie potwierdzają znane źródła. Ich siostrą miała być Anna (cytowanej zapiski nie odnaleziono) Kwileccy dziedzice w Q., bracia rodzeni niedz.: 1485 śwd. Paweł Kwilecki (Dominikanie P-ń 191, dawniej B 6 nr 5); 1486 Jakub Kwilecki zapisuje ż. Katarzynie 130 zł węg. posagu na cz. Q. (PG 10, 54v); 1487 Paweł, Jan, Jakub, Tomasz i Marcin bracia rodzeni niedz. dziedzice w Q. płacą 8 sk. kary (PZ 21, 111); 1493 Jakub Kwilecki i Jan Wituchowski solidarnie poręczają Mac. Sierosławskiemu za Winc. Pniewskiego, że będzie on bronić od roszczeń in. osób całą wieś Lubocześnicę z łąką między jeziorem w Pniewach a wsią Charzewo oraz karczmę we wsi Chełmno w pow. pozn. (PG 59, 12c); 1495 Marcin Kwilecki zapisuje ż. Małgorzacie, c. Dobrogosta Karśnickiego, po 100 kóp [gr] posagu i wiana na 1/2 swej cz. dziedzicznej w Q. (PG 7, 61); 1496 Jakub Kwilecki sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Janowi z Trzcianki altaryście w Międzyrzeczu 4 ł. os. w K. za 80 zł węg. (PG 7, 125); 1504 Marcin Kwilecki kupuje z zastrz. pr. wykupu od Jana Lutomskiego części w Rokszynie [osada zaginiona, k. wsi Lutom Mały] i grunty przy [obiekcie nieokreślonym] zw. Błędno w → Lutomiu Małym za 40 grz. i 42 zł węg. (PG 12, 294v-295); 1504 tenże Marcin zapisuje ż. Małg. Przestanowskiej po 80 grz. posagu i wiana m.in. na 1/2 swej cz. w Q., na 1/2 jez. Czerwonki w Q., na 1/2 mł. wodnego w Q. wraz ze stawami i rybnikami z pr. połowu ryb oraz na 1/2 swej cz. in. jeziora w Q. [= Kwileckie Jez.], którą to cz. kupił od Jana Lutomskiego (PG 12, 294v); 1508 tenże Marcin kupuje z zastrz. pr. wykupu od Sędziwoja Lińskiego 1/2 wsi Linie za 50 grz. (PG 14, 4); 1508 Jakub Kwilecki dz. w Wituchowie (PG 14, 31v); 1510 Marcin Kwilecki kupuje z zastrz. pr. wykupu od Stanisława i Wojciecha dziedziców w Niemirzewie 1/2 wsi Niemirzewo w pow. pozn. za 70 grz. (PG 14, 245); 1510 tenże Marcin dz. wsi → Linie (LBP 210); 1514 Marcin, Tomasz pleb. i zm. Jakub Kwileccy bracia → p. 2; 1518 Małg. Kwilecka [Przestanowska], wd. po Marcinie Kwileckim, daje swemu obecnemu mężowi Stan. Olzińskiemu [niezident.] w dożywocie 100 zł z sumy posagu zapisanej jej na K. przez pierwszego męża (PG 15, 186v); 1518, 1522 Jan Rozbicki → niżej: Helena, Katarzyna; 1530 Tomasz z K. → p. 6.

1514-25 Feliks (Szczęsny), 1514-37 Łukasz, 1519-29 Dorota Kwileccy, dzieci zm. Jakuba Kwileckiego, [czy rodzeństwo Agnieszki Błockiej i Kat. Kwileckiej?] (PZ 24, 109): 1514 Feliks i Łukasz Kwileccy → p. 2; 1517 Feliks Kwilecki zapisuje ż. Barbarze, c. Jana Tłockiego, po 100 grz. posagu i wiana na połowie 1/2 K. należnej z działu z bratem Łukaszem Kwileckim (PG 15, 180); 1519 Łukasz Kwilecki sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Agnieszce, wd. po Mac. Błockim [z Błocka k. Wolsztyna], całą swą cz. we wsi K. za 20 grz. (PG 15, 302); 1519-29 Dorocie Kwileckiej, c. zm. Jakuba Kwileckiego, zapisuje jej mąż Mik. Chraplewski: 1519 po 35 grz. posagu i wiana na 1/2 swych części w Chraplewie w pow. pozn. (PG 15, 261v), 1523 po 35 grz. posagu i wiana na 1/2 Gralewa i na wójtostwie w [m.] Kamionna w pow. pozn. (PG 15, 504v), 1526 po 40 grz. posagu i wiana na 1/2 połowy wsi Goraj i na sołectwie tamże (PG 16, 139), 1529 po 50 grz. posagu i wiana na 1/2 połowy wsi Goraj i na całym folw. sołtysim tamże (PG 16, 292v); 1520-21 Feliks Kwilecki → p. 5; 1521 Barbara Kwilecka, ż. tegoż Feliksa, kupuje z zastrz. pr. wykupu od Agnieszki Błockiej (wd. po Mac. Błockim) cz. K. za 20 grz.; Agnieszka nabyła tę cz. K. od Łukasza Kwileckiego (PG 15, 398); 1521 Feliks Kwilecki z ż. Barbarą sprzedają z zastrz. pr. wykupu za 24 grz. szpitalowi ubogich we → Lwówku 2 grz. czynszu rocznego na swych częściach wsi K. (M Lwówek I 3, 77-78); 1523 Łukasz Kwilecki sprzedaje swemu bratu rodzonemu Feliksowi całą swą cz. w Q. za 120 grz. (PZ 24, 57v); 1523-24 Feliks i Łukasz Kwileccy sprzedają Mik. Gnuszyńskiemu całe swe części dziedz. w K.: 1523 Feliks za 350 grz. (PG 15, 506) i 1524 Łukasz za 400 grz. (PG 16, 29v); 1524 Łukasz Kwilecki kupuje: od swej ż. Kat. Pożarowskiej całą jej cz. po ojcu i matce w Pożarowie w pow. pozn. (PG 16, 35v), od Piotra Ćmachowskiego całą jego cz. dziedz. w Pożarowie za 80 grz. (PG 16, 50v); 1525 Łukasz Kwilecki daje w dożywocie ż. Kat. Pożarowskiej cz. w Pożarowie, nabytą od Piotra Ćmachowskiego (PG 16, 57v); 1525 Feliks Kwilecki stryj Barbary ż. Jakuba Galickiego (PG 16, 79); 1530 Łukaszowi Kwileckiemu poręczają, że będą bronić od roszczeń osób trzecich: Jan i Andrzej dziedzice w Przetocznie cz. w Goraju [k. Skwierzyny], którą sprzedali mu za 350 grz.; 1530 Mik. Chraplewski dz. w Goraju 2 ł. opust. w Goraju, które sprzedał mu z zastrz. pr. wykupu za 15 grz. oraz Piotr Przetocki cz. w Krobielewie, którą sprzedał mu z zastrz. pr. wykupu za 20 grz. (KoścZ 25, 36v-37); 1530 Łukasz Kwilecki i jego ż. Kat. Pożarowska sprzedają Annie Rozwarowskiej [z Rozwarowa, obecnie Rostworowo] ż. Mik. Domasławskiego części w Pożarowie za 450 grz. (PG 16, 328v); 1533 tenże Łukasz sprzedaje Janowi Przetockiemu s. Sędziwoja Przetockiego całą swą cz. dziedz. w Goraju za 450 grz. (PG 16, 573); 1535 tenże Łukasz kupuje z zastrz. pr. wykupu od Michała i Marcina Wituchowskich 1/2 cz. Wituchowa za 200 grz. (PG 16, 741v); 1537 tenże Łukasz sprzedaje z zastrz. pr. wykupu tę 1/2 Wituchowa Baltazarowi, Benedyktowi i Janowi Strzeżmińskim (PG 17, 152).

1518 Helena, 1518-63 Hieronim [czyli Jarosz, pisarz królowej Bony 1551, zm. 1571; Boniecki 13, 307] pisarz skarbowy litewski, 1518-71 Marcin i 1526-30 Małg. Kwileccy, dzieci zm. Marcina Kwileckiego17Żychl. 7, 87 podaje, że Helena, Marcin i Hieronim pisarz byli dziećmi Marcina, co źródła potwierdzają. Autor ten podaje też, że dziećmi Łukasza (s. Jakuba) byli: Kat. Niemierzycka (cytowanej zapiski z 1550 r. nie odnaleziono) oraz Marcin (bez podania źródła informacji) i Hieronim pleb. w Kwilczu (w cytowanym źródle z 1555 r. wspomn. jedynie Hieronim pleb. i jego brat Marcin, ale nie ma wzm. o ich ojcu) (PG 19, 721-722): 1518 Helena c. zm. Marcina Kwileckiego, w asystencji stryja Jana Rozbickiego i wuja Jana Karśnickiego, zeznaje, że jej bracia rodzeni Marcin i Hieronim zaspokoili jej roszczenia z tytułu dóbr po ojcu i matce w Q. (PG 69, 183v); 1526-30 Małg. Kwileckiej, c. zm. Marcina Kwileckiego, zapisuje mąż Jan Więckowski [wójt w Stobnicy]: 1526 po 60 grz. posagu i wiana na 1/2 wójtostwa w Brączewie czyli w m. Stobnicy18Łany stanowiące uposażenie wójtostwa w Stobnicy leżały prawdop. na terenie wsi → Brączewo, przyp. 2 i na 1/2 połowy wsi Pierwoszewo [k. Wronek] (PG 16, 143), 1530 po 60 grz. posagu i wiana na 1/2 wójtostwa w Brączewie i na 1/2 połowy wsi Mrowino w pow. pozn. (PG 16, 327); 1542 Hieronim Kwilecki sprzedaje cz. dworu w K., nal. z działu z bratem Marcinem, temuż Marcinowi za 30 grz. (PG 17, 519v); 1542-55 Hieronim Kwilecki pleb. w Q. → p. 5; 1543 Marcin Kwilecki zapisuje ż. Annie, c. zm. Jana Przetockiego, po 150 grz. posagu i wiana na 1/2 cz. w K., posiadanej z działu z bratem rodzonym Hieronimem (PG 18, 17); 1545 Mik. Przetocki zobowiązuje się uwolnić swego brata Jana Przetockiego od 100 grz. długu na rzecz Marcina Kwileckiego (PG 87, 341); 1546 Marcin i Hieronim Kwileccy oraz Mik. Gnuszyński dokonują podziału K. (PZ 31, 519v-521v); 1555 Hieronim pleb. w Q. i jego brat Marcin w sporze z kmieciami z Q. poddanymi Mikołaja i Wojc. Gnuszyńskich dziedziców w Q., o zniszczony w Q. rów z wodą (PZ 33, 211-215v); 1561-63 ciż Hieronim i Marcin → p. 2; 1563 Hieronim zapisuje bratu Marcinowi sumę na K. (Boniecki 13, 307); 1571 Wojc. Gnuszyński zeznaje, że Marcin Kwilecki zaspokoił jego roszczenia do 750 fl. tytułem posagu (dos) ż. Anny Kwileckiej, c. tegoż Marcina (PG 121, 249); 1581 Małgorzata c. zm. Hieronima Kwileckiego → niżej: Anna, Jan i Kasper.

1519-37 Agnieszka19Wg Żychl. 7, 87, Agnieszka była c. Jakuba Kwileckiego Błocka alias Kwilecka: 1519 taż → wyżej: Łukasz; 1521 taż → wyżej: Feliks; 1537 taż wd. po Mac. Błockim kupuje od swego s. Bartłomieja Błockiego całe części wsi Błocko i Łąkie [Stare] w pow. kośc. za 100 grz. (PG 17, 145).

1522 Kat. Kwilecka20Wg Żychl. 7, 87 (bez podania źródła informacji), Katarzyna była c. Jakuba oraz siostrą Feliksa, Łukasza i Agnieszki Kwileckich ż. Andrzeja Rudawskiego, w asystencji stryja Jana Rozbickiego i wuja Marcina Nojewskiego, sprzedaje całą swą cz. w Q. Janowi Chraplewskicmu za 30 grz. (PZ 24, 54).

1548-61 Andrzej (Jędrzej), 1549-57, zm. a. 1561 Łukasz, 1551-61 Jan, 1557-61 Stanisław i 1561 Piotr Kwileccy bracia rodzeni, ss. zm. Feliksa (Szczęsnego) Kwileckiego i Barbary Tłockiej: 1548 Andrzej Kwilecki mąż Małg. Wyskockiej wd. po Janie Herstopskim zw. Popek (PG 18, 431); 1549 Łukasz Kwilecki dz. w Goraju (PG 18, 455); 1550 Łukasz Kwilecki zapisuje ż. Dorocie, c. zm. Stan. Mniskiego, po 200 grz. posagu i wiana na 1/2 swej cz. wsi Goraj (PG 18, 532); 1550 Dorota Mniska ż. Łukasza Kwileckiego, c. Anny Mniskiej, siostra Andrzeja i Mik. Mniskich (PG 92, 80); 1551 Jan Kwilecki stryj Doroty Zakrzewskiej ż. Sebastiana Golczewskiego [z Golczewa w pow. gnieźn., obecnie Gulczewo] (PG 18, 576v); 1557 Łukasz i jego bracia rodzeni Andrzej, Jan i Stan. Kwileccy oraz in. dziedzice we wsiach Błocko i Łąkie [Stare] sprzedają te wsie Bartłomiejowi i Wojc. Bojanowskim za 3000 zł (PG 19, 417v); 1561 Dorota Mniska wd. po Łukaszu Kwileckim (PG 105, 223); 1561 Andrzej, Jan, Stanisław i Piotr Kwileccy bracia rodzeni, ss. Barbary z Tłoków Gorajskicj i zm. Szczęsnego Kwileckiego, pasierbowie zm. Piotra Gorajskiego, bracia przyrodni Marcina i Wawrz. Gorajskich dziedziców w Goraju i Krobielewie synów wspomn. Piotra Gorajskiego i Barbary Tłockiej (PG 105, 255-257).

1571 Anna, 1577-83 Jan i 1577-1612 Kasper Kwileccy dziedzice w Q., dzieci Marcina Kwileckiego (PZ 41, 136v-137v): 1571 Anna Kwilecka c. Marcina → wyżej: Helena, Hieronim, Marcin i Małgorzata; 1577, 1580 Jan i Kasper Kwileccy → niżej: pobór; 1581 Janowi i Kasprowi ss. zm. Marcina Kwileckiego rezygnuje ich siostra stryj. Małgorzata ż. Jakuba Wolana, c. zm. Hieronima Kwileckiego pisarza skarbowego litewskiego, całą swą cz. w K. (PG 140 k. 682v-683v, 690v); 1583 Jan Kwilecki sprzedaje bratu rodzonemu Kasprowi, s. zm. Marcina Kwileckiego, swą cz. w Q. i cz. mł. wodnego w Q. za 1900 fl. (PG 22, 1v-2); 1583 Kasper Kwilecki zapisuje ż. Jadwidze Bzowskiej, c. Melchiora Bzowskiego, po 1200 fl. posagu i wiana na swej cz. Q. i na cz. mł. wodnego w Q. (PG 22, 2); 1592 Kasper Kwilecki → p. 2; 1612 Kasper Kwilecki → przyp. 1.

Inni posiadacze części w K.: 1477 Salomon Debrzeński z Debrzna: 1477 tenże → wyżej: Wincenty, Czerna i Tomasz; tenże zapisuje ż. Agnieszce po 150 zł węg. posagu i wiana na połowie sum, które ma na Debrznie i na 1/2 sum na K. (PG 9, 77).

1523-46 Mik. Gnuszyński: 1523 tenże → wyżej: Feliks Kwilecki; 1524 tenże → wyżej: Łukasz Kwilecki; tenże zapisuje ż. Barbarze c. zm. Jakuba Lutomskiego: 1525 po 50 grz. posagu i wiana na cz. Q. (PG 16, 96), 1541 po 100 grz. posagu i wiana na częściach w Q. (PG 17, 453); 1546 tenże → wyżej: Hieronim i Marcin Kwileccy.

1555-83 Mikołaj i Wojc. Gnuszyńscy bracia rodzeni: 1555 ciż → wyżej: Hieronim i Marcin Kwileccy; 1555 Mikołaj → p. 5; 1561-63 Mikołaj i Woj. Gnuszyńscy → p. 2; 1577-83 ciż → niżej: pobór; 1580 ciż dziedzice w Q. (PZ 41, 135v-136v).

1592 Stan. Gnuszyński → p. 2.

Kmiecie w K.: 1461 Maciej kmieć [z K.?] (WR 1 nr 499, KP nr 582); 1477 → wyżej: Wincenty, Czerna i Tomasz dziedzice w Q.; 1504 kmiecie Jakub Narajek, Maciek, Świętek (Swanthek), Maciek Franga, Jan Waniek, Atuando [?] Andrzej i zagr. Jan Goły (PG 12, 294v-295); 1520 → p. 5.

1499 O. w wykazie zaległości podatkowych (PG 62 k. 11, 41); 1499 wieś Q. nie zapłaciła wiardunków [= podatku] (PG 62, 12v); 1508 pobór od 8 ł., od mł. o 1 kole wiardunck, od 2 karczem po. 6 gr (ASK I 3, 10); 1510 w Q. 9 ł. os., 10 1/2 ł. opust., 5 zagr. os., 4 zagr. opust., 3 karczmy nie warzą piwa, folw., 1 mł. wodny, 1 mł. opust. (LBP 171); 1563 w Q. 11 ł., 1 karczma dor., 1 mł. dor. o 1 kole (ASK I 5, 224); 1564 w Q. 11 ł. → p. 5; 1577 pobór z cz. Wojciecha i Mik. Gnuszyńskich oraz Kaspra Kwileckiego i [jego] brata [Jana] (ASK I 5, 703v); 1580 z cz. Mikołaja i Wojc. Gnuszyńskich z 5 półł., 2 zagr.; z cz. Kaspra i Jana Kwileckich z 6 półł., 2 zagr., 3 komor., krawiec, od niewielkiej roli karczmarskiej 6 gr (ŹD 28; ASK I 6, 131); 1583 Wojciech i Mik. Gnuszyńscy płacą pobór z K. (Piotrkowska 2 nr 340).

4. 1420 śwd. Dzięcioł21Wg KR 1, 55, szl. Piotr Dzięcioł, zięć Mik. Baworowskiego, był sołtysem w Kwilczu w 1416 i 1420 r. W obu cytowanych zapiskach (PZ 4, 160 i PZ 6,51) nie ma jednak o nim wzmianki. Może informacja ta dot. szl. Mik. Dzięcioła z Mazowsza sołtysa w Gorzewie k. Rogoźna 1424 i w → Kiebłowie (obecnie Kębłowo) 1427? [sołtys?] z Q. (WR 1 nr 994); 1546 łąka zw. sołecką (PZ 31, 519v-521v).

5. 1396 śwd. Jan pleb. z Q. (WR 1 nr 197, Lek. 1 nr 2188); 1400 pleb. z Q. [nie wymieniony z imienia] ma w sądzie zeznać, że udzielił komunii choremu Blizborowi z Kurnatowic (KP nr 453, 473); 1424 spór o pr. patronatu kościoła w Q. → p. 3: Tomasz Kwilecki; 1432 Michał pleb. z Q. toczy proces z Michałem pleb. z Lewic oraz ze Zbylutem dz. Lewic i patronem kościoła w Lewicach o przynależność par. wsi Miłostowo (ACC 15, 178).

1440-44 Maciej pleb. w Q. toczy procesy: 1440 z Janem pleb. z Lewic o dzies. snop. z Miłostowa (AE la 36), 1443 z Wierzbiętą z Sierakowa [i K.]; oficjał przysądza plebanowi 2 grz. z Rozbitka i uwalnia Wierzbiętę od płacenia [dzies.] z 2 ł. soł. i 3 ł. opust., ale poleca płacić w przyszłości, gdy role będą uprawiane (ACC 26, 4); 1444 tenże Maciej, przedtem pleb. w Pogorzelicy [w pow. pyzdr.], oskarżony o utrzymywanie 3 konkubin (AC 2 nr 1186, 1187).

1447 spór o pr. patronatu kościoła par. w Q.: Dobiesław dz. Sierakowa i Rozbitka w imieniu własnym i swoich braci Wojciecha i Benedykta [ss. Wierzbięty z K.], jako patroni kościoła [par.] w Q. oraz prezentowany przez nich na pleb. [ich brat] Dobrogost [z Sierakowa], ustanawiają pełnomocników procesowych (ACC 29, 155); pełnomocnik Czerny oraz Piotra, Szczepana (Stephanus) i Mikołaja [ss. Femy z K. i Rafała] dziedziców w Q. i patronów [kościoła] w Q. wnosi o instytuowanie bakałarza Winc. [Kwileckiego], przez tychże prezentowanego; pełnomocnik [wspomn.] Dobiesława, Wojciecha i Benedykta dziedziców Rozbitka oraz Wojciecha, Jakuba i [ich ojca] Dziersława dziedziców Orzeszkowa prosi o instytuowanie bakałarza Dobrogosta Sierakowskiego (ACC 29, 161v); oficjał ogłosił dziedziców z Rozbitka oraz Wojciecha, Jakuba i Macieja ss. Dziersława z Orzeszkowa a także Czemę z Q. patronami kościoła w Q.; poleca Czernie tym razem ustąpić dziedzicom z Orzeszkowa oraz Rozbitka i przystać na prezentowanego przez nich Dobrogosta, którego instytuował; pełnomocnik strony przeciwnej składa apelację do Stol. Apost. (ACC 29 k. 212, 217).

1447-51 Dobrogost pleb. w Q.: 1447 tenże → wyżej; 1451 tenże oddaje na 3 lata w dzierżawę Dziersławowi kapłanowi z Czarnkowa [nad Notecią] wszystkie dochody, dziesięciny, wiardunki, meszne i plony, jakąkolwiek noszą nazwę [tj. oddaje w dzierżawę dochody kościoła] za wyjątkiem 2 grz. z Rozbitka, za 11 grz. dobrych półgr rocznie (ACC 33, 28).

1462-72, 1477 Wincenty pleb. w Q.: 1462 tenże Wincenty pleb. w Q. zobowiązuje się zebrać meszne z całej parafii na własny koszt i własnym wozem (AC 2 nr 1295); 1464 tenże honorabilis Wincenty, 1472 tenże pleb. w K., 1477 tenże kapłan (presbiter) [czy nadal pleb. w K.?] → p. 3: Wincenty, Czerna i Tomasz dziedzice w Q.

1510 wiardunki dzies. z Q.: po 8 gr z 9 ł. os. i 10 1/2 ł. opust. należą do stołu bpa pozn., dla pleb. dziesięcina z folw. w Q. oraz 4 gr z każdego ł. w Trzcielu (LBP 171); do par. Q. nal. wsie: Q., Rozbitek, Miłostowo, Orzeszkowo i Wituchowo (LBP 171).

1514 Tomasz [Kwilecki] pleb. [w K.?] → p. 2.

1520-21, 1548 Wojc. Miliński [s. Sędziwoja] pleb. w Q. [1525-47 kantor koleg. kruszw., 1546 pleb. w Granowie i Pszczewie]: 1520 tenże w sporze z prac. Wojciechem z Q. witrykiem kościoła [par.] w Q., Jerzym z Q. oraz in. kmieciami z Orzeszkowa, Miłostowa i Wituchowa o zaległe od 2 lat meszne z ról opust., tj. m.in. od wspomn. Wojciecha z 8 ł. i od Jerzego z 8 ł. (po 1 ćw. żyta i owsa z 1 ł.); szl. Feliks Kwilecki i in. (w imieniu swoich kmieci) zaprzeczają, aby kmiecie uprawiali tak liczne role opust. (ACC 95, 83); 1521 pleb. zaprzysiągł swe twierdzenia, jego pełnomocnik powołał 4 świadków (ACC 96, 152); 1521 szlachta twierdzi, że dzies. z tych wsi nal. do stołu bpa pozn., a nie do pleb.; oficjał wyrokuje, że dzies. nie nal. do plebana (ACC 96, 173); 1548 ustąpił tenże? Wojciech pleb. w K. (Now. 2, 462; cytowanej zapiski nie odnaleziono).

1542-55 Hieronim Kwilecki pleb. w K.: 1542 tenże pleb. w K. i w Grodziszczku (ACC 114 k. 258, 263); 1549 tenże prezentowany na pleb. w K. przez patrona Dobiesława Rozbickiego (Now. 2, 462; cytowanej zapiski nie odnaleziono); 1555 tenże Hieronim pleb. w Q. → p. 3: Hieronim i Marcin Kwileccy; 1555 Mik. Gnuszyński, Wojc. Rozbicki i Wojc. Kurnatowski patroni kościoła par. w Q. żądają usunięcia Hieronima Kwileckiego pleb. w Q. z powodu różnych zaniedbań (neglegentiae) i jego wieloletniej nieobecności (ACC 120, 38v).

1564 dzies. wiard. z 11 ł. (po 8 gr) z Q. nal. do uposażenia klucza Pczew [obecnie Pszczew] bpa pozn. (IBP 307).

6. 1440 Wincenty s. Tomasza z Q., student w Krakowie (AS 1, 97).

1530 Tomasz z K. minister szkoły [par.] w Zajączkowie [czy identyczny z Tomaszem pleb. (w K.?) → p. 2] (ACC 105, 136v-137).

7. 1397 Kwilecki (WR 1 nr 350); 1406 (KP nr 2651).

1 Na dok. ten powołali się w 1612 r. Kasper Kwilecki i Dobrogost Kurnatowski z Orzeszkowa (PG 19,935v-937v), → Kwileckie Jez. przyp. 1.

2 Trzesawy - teren przyległy do K., błota między K. a Orzeszkowem lub w Orzeszkowie oraz nazwa jeziora.

3 Boniecki 13, 307.

4W KR 6, 51 i SzPozn. 189 podano że Dobiesław wspomn. jeszcze w 1415 r. Cytowane źródło (PZ 4, 84) wymienia jednak tylko Dobiesława z → Krzestkowic.

5 Por. A. Gąsiorowski, Urzędnicy zarządu lokalnego w późnośredniowiecznej Wielkopolsce, Poznań 1970, s. 269.

6 Informacja Żychl. 7, 86 (wg PZ 1, 65 = Lek. 1 nr 427), że Michał był ojcem Dobiesława, Olbrachta i Stefana Kwileckich nie ma źródłowego uzasadnienia; podobnie i to, że Michał został wspomn. w 1388 r. jako zm.

7 Są to dwie osoby trudne do rozróżnienia: Szczepan Kwilecki i Szczepan Pożarowski (z Pożarowa 1393-1428 i Pierwoszewa 1428), brat Drogomira z Pożarowa (1393-1433) oraz Olbrachta z Pożarowa (1391-93 i Wituchowa 1401). W tym czasie (1393-1400) w Kwilczu występują osoby o tych samych imionach, a Szczepan z Kwilcza dwukrotnie w 1399 r. wstępował w procesy zamiast (brata?) Olbrachta Kwileckiego. Możliwe, że po 1393, a przed 1399 r. bracia Pożarowscy weszli w posiadanie cz. Kwilcza. Wzm. z 1403 r. wskazuje, że Szczepan z Pożarowa mógł być zięciem Dobiesława Kwileckiego (KP nr 1653).

8 → przyp. 7.

9 → przyp. 7.

10 Wg Żychl. 7, 87, Janusz był s. Dobiesława, co nie ma źródłowego uzasadnienia.

11 KR 1, 54 i Żychl. 7, 87, na podstawie tych dwu zapisek z 1427 r. uznali, że żoną Tomasza Kwileckiego była Hanka z Przyborowa. Z zapisek tych wynika jednak tylko to, że Siechna była wówczas żoną NN z Przyborowa i stryj. siostrą Wawrzyńca z Kozłowa. W 1412 r. w Kwilczu wspomn. są siostry o tych samych imionach. Możliwe, że są one tożsame z wymienionymi w 1427 r.

12 Niejasne jest pochodzenie Tomasza. KR 1, 54, podaje, że Tomasz Kwilecki był bratem Dziersława z Orzeszkowa burgr. pozn. Wg SzPozn. 189, Tomasz mógł być s. Gerwarda Kwileckiego (→ akt z 1416 r.). Znane źródła nie potwierdzają tych opinii. KR 1, 55 zwrócił też uwagę na akt z r. 1449, w którym wspomn. jest Tomasz dz. Śremu, bratanek Fabiana, Janusza i Stefana z → Bukowca k. Międzyrzecza (PG 3,103). KR 1, 54, uznał Janusza i Stefana za Kwileckich, co również nie znajduje potwierdzenia w znanych źródłach.

13 Wg KR 1, 53, Fema była wnuczką Dobiesława i siostrą (?) Tomasza Kwileckiego.

14 Wg SzPozn. 189 Dobrogost był s. Wierzbięty Kwileckiego. Wierzbieta miał wprawdzie ss. Dobrogosta, Dobiesława, Wojciecha i Benedykta (Bieniaka), ale ci występują w znanych źródłach dopiero od r. 1440 jako dziedzice Sierakowa i Rozbitka. Wspomn. w 1428 r. Dobrogost z Q. może być identyczny z Dobrogostem z Rozbitka 1408, Sierakowa 1408-28, Kłosowic 1423-29 i Tucholi, zm. a. 1435, s. Bieniaka z Góry k. Sierakowa, Jastrowa i Sierakowa. Jego ss. Wincenty, Jakub i Jan byli dziedzicami m.in. Sierakowa, Jaroszewa, Grobi, Kłosowic, Tucholi, Chorzępowa i Pniew (SHG).

15 Wg KR 1 s. 53, 124, identyczny z Rafałem ze Strzeżmina (obecnie Strzyżmin) 1402-35, z Wróblewa 1420 oraz z → Kłodziska 1420-22, bratem Wincentego, Mikołaja i Doroty z Kłodziska i Wróblewa.

16 Wg Żychl. 7, 87, byli ss. Czerny i Heleny, czego nie potwierdzają znane źródła. Ich siostrą miała być Anna (cytowanej zapiski nie odnaleziono).

17 Żychl. 7, 87 podaje, że Helena, Marcin i Hieronim pisarz byli dziećmi Marcina, co źródła potwierdzają. Autor ten podaje też, że dziećmi Łukasza (s. Jakuba) byli: Kat. Niemierzycka (cytowanej zapiski z 1550 r. nie odnaleziono) oraz Marcin (bez podania źródła informacji) i Hieronim pleb. w Kwilczu (w cytowanym źródle z 1555 r. wspomn. jedynie Hieronim pleb. i jego brat Marcin, ale nie ma wzm. o ich ojcu).

18 Łany stanowiące uposażenie wójtostwa w Stobnicy leżały prawdop. na terenie wsi → Brączewo, przyp. 2.

19 Wg Żychl. 7, 87, Agnieszka była c. Jakuba Kwileckiego.

20 Wg Żychl. 7, 87 (bez podania źródła informacji), Katarzyna była c. Jakuba oraz siostrą Feliksa, Łukasza i Agnieszki Kwileckich.

21 Wg KR 1, 55, szl. Piotr Dzięcioł, zięć Mik. Baworowskiego, był sołtysem w Kwilczu w 1416 i 1420 r. W obu cytowanych zapiskach (PZ 4, 160 i PZ 6,51) nie ma jednak o nim wzmianki. Może informacja ta dot. szl. Mik. Dzięcioła z Mazowsza sołtysa w Gorzewie k. Rogoźna 1424 i w → Kiebłowie (obecnie Kębłowo) 1427?