ŁODZIA

1271 Loda (Wp. 1 nr 613), 1298 or. Locza (Wp. 2 nr 770), 1343 Lodza (Wp. 2 nr 1227), 1368 Loze (Wp. 3 nr 1607), 1396 Lodcza (Lek. 2 nr 1916), 1413 Ladza! (Wp. 5 nr 211), 1420 Llodzya (ACC 4, 135v), 1421 Lodzya (ACC 5, 8v), 1467 Lodz (ACC 46, 112v), obecnie Łódź, 4 km na SE od Stęszewa.

1. 1399 pow. kośc.1W 1399 Jan Łódzki pozwany przed sąd [ziemski] w Poznaniu przenosi sprawę do swojego [właściwego dla siebie] sądu [ziemskiego] w Kościanie (Lek. 2 nr 2414; → Kościan – powiat sądowy) (Lek. 2 nr 1414); 1435 n. pow. pozn. (PG 1, 120); 1298 n. par. własna (Wp. 2 nr 770).

2. 1397 wieś L. ma pr. do korzystania z drewna i chmielu w lesie nal. do Będlewa → p. 3; 1404 rz. Samica oddziela Górkę [k. Stęszewa] i Sadowie od L. [tekst niejasny, → Górka k. Stęszewa, p. 2 i przyp. 2] (KP nr 1924); 1411 sad w L., w nim szczepy jabłeczne [i grusze] → p. 3; 1419 Popowe Błoto w pobliżu drogi z L. do Stęszewa → p. 5; 1420 gran. L. z wsią Bieczyny?, łąka w L. → p. 3.

1450 [dwór]: biała izba domu większego w L. → p. 6.

1450 Jan i Marcin z L. sprzedają Mik. Dymoczewskiemu za 100 grz. łąkę Rosocha nal. do wsi L., położoną między wsiami L., Pożegowo i Dymoczewo aż do strugi zw. Stobnica (usque ad gurgitem alias poszamicza [po samicę] dictum Stobnicza; PG 4, 27); 1472 Rakowa Szdza [obiekt nieokreślony] (K 3, 126, cytowanego aktu nie odnaleziono); 1512 do L. należą łąki i pr. wyrębu lasów w Będlewie → p. 3.

1558 Łódzki Młyn, 1580 mł. korzeczny → p. 3.

3. Własn. rycerska (szlach.). 1271 Sędziwój (Sanciwy) z L.2Wg tekstu Wp. l nr 613 wśród napiętnowanych (→ p. 6) znaleźli się obok siebie Mik. s. wojewody oraz Sędziwój z Ł. Pierwszy z nich mógłby być identyczny z Mikołajem Przedpełkowicem h. Łodzia (WSB 480; PSB 21, 86; → Gostyń – dobra, → Głuszyna). O. Halecki uważa ich obu za braci, ss. Przedpełka wdy pozn. (MH 4 s. 115, 150), w odniesieniu do Sędziwoja z Ł. jest to jednak hipoteza niesprawdzalna. W. Irgang, wydając ponownie ten dok., uznał, że wspomn. fragment tekstu dot. jednej osoby: Mikołaja s. wdy Sędziwoja z L. Wykładnia ta wydaje się mniej przekonująca, a wdy o imieniu Sędziwój skądinąd nie znamy → p. 6 (Wp. 1 nr 613; SU 4 nr 136); a. 1343 [tenże?] Sędziwój dz. L. [w 1343 wymieniony jako zm.] ojciec Jana bpa pozn. i Mikołaja z → Będlewa (Wp. 2 nr 1227, por. nr 1214).

1366-68 śwd. Marcin Łódzki (Lodzki) dz. L.: 1366 tenże śwd. (Wp. 3 nr 1566, 1567); 1367 tenże przegrywa proces z Janem opatem lub. o wieś Święciec [obecnie Świniec] (DBL nr 95; c.d. → niżej: 1391 Jan z braćmi); 1368 tenże → p. 6.

1383-84 Mikołaj z L. (de Lodzya)3Mikołaj z Bytynia nie występuje jako posiadacz Ł., choć może z Ł. pochodził. Jego s. Wojciech (→ p. 6) nazywanyjest stale synem Mikołaja z Ł. U Jana z Czarnkowa określenie „de Lodzya” może oznaczać też: z rodu Łodziów dz. → Bytynia (DA 10, 139; MPH 2, 755: kronika Jana z Czarnkowa); → p. 6: Wojciech s. Mikołaja.

1387 Andrzej z L. (WR 1 nr 28).

1386-1413, 1415 wspomn. jako zm., Jan Łódzki (Lodzski, Lodski, Loczski, Lodczki, Lodszki etc.) z L. (Lek. 1 nr 1429, 2763a, 2771; Lek. 2 nr 1381, 1804, 1957; KP nr 2389, 2490; WR 1 nr 266; Wp. 5 nr 211; PZ 3, 405), asesor sąd. w Poznaniu 1402 (CP 2, 36v): 1386-1406 tenże w sporach z Żydami [prawdop. z Poznania]: z Aronem o dług i lichwę, z Bieniaszewą o 4 grz., z Jordanową o 11 grz. i 1 wiard., z Marklem o 9 grz., z Salomonem o 4 grz. i o 9 grz. oraz z Kerstanem Żydem z Kalisza (Lek. 1 nr 53, 393, 482, 1171, 1205, 1319, 1814, 1760, 1850, 1934; KP nr 973, 1725, 1752, 1938, 2187, 2816; ZSW nr 1246; WR 3 nr 405); 1387 tenże pozwany przez Jurę z Chojnicy o to, że podniósł wodę k. młyna nal. do Jury i jego brata Piotrka [→ Chojnica, przyp. 2] (Lek. 1 nr 181a); 1391 tenże Jan z braćmi Wawrzyńcem z Będlewa i Wincentym z Choryni zrzekają się wszelkich praw do wsi Święciec, o ile takie im przysługują, na rzecz kl. lub. (DBL nr 118); 1392 tenże w sporze z bratem Wawrz. Łódzkim [z Będlewa] (Lek. 1 nr 1285); 1393 tenże toczy spór z Piotrem z Borzysławia o 9 grz. i 3 wiard. (Lek. 2 nr 1556).

1393-96 tenże Jan toczy spory z Piotrem Bodzewskim i Jackiem [Krajewskim] o 1/3 → Bodzewa (Lek. 1 nr 1648, 1695; Lek. 2 nr 1634, 1672, 1688, 1691 1811, 1820, 1873, 1933, 1959; WR 3 nr 30, 38); 1394 temuż Bylęta [z Bylęcina?, obecnie Belęcin Stary] dowodzi, że Jakub [poddany Bylęty?] nie ukradł mu 100 owiec (WR 3 nr 11); 1394-95 tenże odpiera roszczenia Bawora [Wyskoty z Drobnina i Krzemieniewa] do zabranych mu [rzekomo] 6 grz. (Lek. 2 nr 1670, 1812); 1395 tenże w sporze z Tomisławem z Turwi (Lek. 2nr 1722); 1396 tenże w sporze z Andrzejem Robaczyńskim o przysądzone mu niegdyś 20 grz. za bydło (Lek. 2 nr 1894, 1916, 1917); 1398-99 tenże przegrywa proces z Pietraszem Sokolnickim [skąd?] o 9 grz. (Lek. 1 nr 2725, 2821, 2847, 2984; Lek. 2 nr 2414).

1395-1407 tenże Jan toczy spory [z sukcesorami swych braci: Jakuba z Kopaszewa i Wincentego z Choryni]: 1395-96 z Hanką Kopaszewską [wd. po Jakubie] i jej drugim mężem Cybkiem [Pradlem] Kuranowskim [również ze Spławia w pow. kośc.] o [pr. do opieki?] nad bratanicami Jana [cc. Jakuba] (Lek. 1 nr 1751, 2040, 2141); 1397 z [Ochną] wd. po Wincentym z Książa [Wincenty z Książa nie był tożsamy z Wincentym z Choryni!], która dopomina się należnych jej 200 grz. z Choryni; Jan posiada w zastawie 1/2 Choryni i dopóki pieniądze za zastaw nie będą mu zwrócone, Ksiąska nie będzie mogła odebrać swojego długu (Lek. 1 nr 2429, 2434, 2553); 1405-07 tenże w sporze z Teodorykiem z Iwna [mężem Katarzyny c. Jakuba z Kopaszewa, bratanicy Jana z L.]; sąd postanawia, że siostry Katarzyna i Bieniaszka powinny [zezwolić] Janowi z L. na wykup [ich cz.?] wsi Sierniki [k. Czempinia] za 50 grz.; Bieniaszka [w związku z pr. Jana Łódzkiego do opieki nad niezamężną bratanicą] oświadcza przed sądem, że chce przebywać u swej siostry, ż. Teodoryka (KP nr 2315, 2346, 2890; ZSW nr 1122).

1397 tenże przy pomocy sędziów polubownych przeprowadza działy z bratem Wawrzyńcem [z Będlewa]: jez. [→ Będlewskie] i las mają należeć do Będlewa, ale Jan i wieś L. mają pr. do drewna z lego lasu; każda ze stron ma pr. co drugi rok zbierać chmiel w lesie; obaj bracia wspólnie mają posiadać swoje części w → Drożyńskim Młynie, który razem kupili od Maćka dz. Ptaszkowa (Lek. 1 nr 2292).

1399 tenże Jan Łódzki w sporze z Bieniaszem komandorem joan. [→ Święty Jan k. Poznania] o drewno zabrane Janowi [przy Drożyńskim Młynie?, bo tam posiadłości Jana mogły graniczyć z posiadłościami komandora] (Lek. 1 nr 3004; WR 1 nr 409); 1401 tenże w sporze z [bratem] Wawrz. Będlewskim o naprawę Drożyńskiego Młyna (KoścZ 2, 12); 1401 star. [gen. wlkp.] ma pośredniczyć w sporze Jana z L. i komandora joan. w sprawie kupna przez komandora cz. → Drożyńskiego Młyna [tamże dalsze szczegóły dot. tej sprawy] (KP nr 637).

1400 tenże Jan dowodzi, że Paszek z Piotrowa [prawdop. Paszek z Piotrkowic k. Czempinia] ręczył mu na sumę 9 grz. i jeszcze mu nie dopłacił 2 grz. i 4 gr (WR 3 nr 162); 1401 temuż sąd przysądza 15 grz. od Pietrasza i Jana Czepurskich [z Czapur oraz z Górki k. Stęszewa w sąsiedztwie Ł.]; gdyby Czepurscy nie mogli tej sumy zapłacić, każdy z nich ma płacić Janowi po 1 1/2 grz. czynszu rocznie aż do czasu zwrócenia długu (KP nr 778); 1401-11 tenże Jan w sporach z posiadaczami Górki [k.Stęszewa]: 1401 tenże odpiera roszczenia Szybana [Tadera] z Górki do 5 grz., które Jan miał od niego pożyczyć; sąd postanawia, że Jan Łódzki ma pr. złożyć w Górce ziarno jare (annonas wlgariter yarzinø), a żona Szybana nie ma mu w tym szkodzić (WR 1 nr 509; KP nr 606, 747); 1402 tenże odpiera roszczenia Szybana o to, że mu zabrał pożytki (utilitates) z 1 ł. (KP nr 915); 1404 tenże → p. 2; 1405 tenże pozwany przez Janusza s. Szybana o zabranie 6 koni (KP nr 2455); 1411 tenże pozywa Szybanową i jej 2 ss. o najście na jego sad, połamanie szczepów jabłecznych i strząśnięcie gruszek (MHP nr 99; ZSW nr 1441; WR 1 nr 840); 1411 tenże pozywa Szczepana s. Szybana o to, że Szczepan pławił w jeziorze i wychłostał Agnieszkę służącą Jana (PZ 3, 294v).

1402 tenże pozwany przez Stan. Żydówkę [z Rogaczewa Wielkiego] o najazd na dom Żydówki, dokonany wraz z 10 szlachcicami i 40 kmieciami (ZSW nr 367).

1407 tenże Jan w sporach z Mik. Będlewskim, s. Wawrzyńca: o to, że Mikołaj razem z in. szlachcicem i z in. osobą niższego stanu strzelał do jego ludzi na terenie jego dziedziny oraz o Sierniki, do których Jan ma takie samo pr. bliższości [po bracie] jak Mikołaj [po ojcu]; sąd wydaje wyrok, że Jan może uzyskać Sierniki od Mikołaja, o ile zwróci mu 1/2 sumy, którą jego ojciec zapłacił za tę wieś i ponadto dopłaci mu 50 grz. (ZSW nr 1124, 1169).

1410 tenże Jan pozywa Pietrasza i Mikołaja Wyskotów z Wyskoci o 11 grz. i wobec przejęcia Wyskoci przez Bilińskich upomina się o przyznanie mu zastawu w Wyskoci w wysokości tych 11 grz. (BR 628 nr 38); 1411 tenże dowodzi, że koń, którego wziął, był własnością [Wojc.] Żbika [z Konarzewa], a nie Heleny jego żony (WR 1 nr 834); 1424 Małgorzata wd. po Janie → niżej: Beata.

1415-18 Beata c. zm. Jana Łódzkiego: 1415 taż w sporze z Mac. Grabowcem [posiadaczem wsi Sadowie k.Ł.; Grabowiec – zaginiona wieś k. Kórnika w pow. pyzdr.]; sąd uznaje, że ma ona lata sprawne (conservata est circa annos; PZ 4, 114v); 1415 sąd postanawia, że Stan. Słap [Dąbrowski z Dąbrowy w par. Skórzewo], Mik. Chomęcki i Jarand Luboński [z Lubonia] jako poręczyciele Jana Łódzkiego oraz Mik. Będlewski [brat stryj. Beaty] i wujowie [nie wymienieni] tejże Beaty mają dokonać podsumowania długów żydowskich Jana i je spłacić; z obliczenia wynika, że Stan. Słap i Mik. Chomęcki mają spłacić 24 grz. i 26 szer. gr, ponadto Mik. Chomęcki 9 grz. i 3 grz. oraz 6 grz. w ternarach, a także wspólnie z Jarandem Lubońskim 12 grz. i 1 wiard. szer. gr (KoścZ 4 k. 73v, 80v); 1417-18 taż w sporze z Piotrem Słapem [Dąbrowskim] i Mik. Chomęckim; 1418 taż pozwana przez Piotra Słapa o 11 grz., które ma u [swego brata stryj.] Mik. Będlewskiego w Bieczynach (KoścZ 4, 347; PZ 5 k. 20v, 26v); 1424 Małgorzata wd. po Janie Łódzkim prowadzi dalej te procesy (KR 2, 112; cytowanej zapiski nie odnaleziono).

1420 Mikołaj rządca (procurator) z L. zajął Janowi kmieciowi z Bieczyn konie z wozem pełnym trawy na łące [w L.] (WR 3 nr 822).

1432 Bieniaszka z L. zw. też Bieniaszką Łódzką z Sadowia [prawdop. identyczna z Bieniaszką ż. Jana Tłuczymosta z Wolikowa k. Grodziska, może identyczna z Bieniaszką c. Jakuba z Kopaszewa → wyżej: Jan 1395-1407] toczy spory z Jarandem z Lipnicy o 22 grz. oraz z Maciejem z Grabowca [→ wyżej: procesy Beaty c. Jana z podobnymi osobami4Na uwagę zasługuje tu Jarand z Lipnicy (może s. zmarłego ok. 1426 r. Jaranda z → Lubonia, który występował w procesach Beaty), może identyczny z Jarandem, który w 1435 r. nabył 1/8 → Krzestkowic. Bieniaszka prowadziła podobne procesy jak Beata c. Jana Łódzkiego] (WR 1 nr 1546; PZ 12, 64v); 1450 spadek po niej → niżej: r. 1450.

1435-50 Bieniak dz. Będlewa [s. Wawrzyńca z Będlewa] stolnik pozn. 1434-38, chor. pozn. 1438-50 (UDR I/1 s. 140, 154; ACC 18, 141): 1435 tenże zapisuje ż. Annie po 200 grz. posagu i wiana na 1/2 L. i na 1/2 Srocka [Małego] (PG 1, 120); 1438-39 tenże → p. 5.

[1434-44 za czasów króla Władysława III] tenże otrzymał zapis sumy na król. Mieścisku [pow. gnieźn.] (MS 4 nr 12604); 1446 tenże przejmuje w działach sumy zapisane na Mieścisku, → niżej; 1450 tenże wykupuje wójtostwo w Mieścisku za 50 grz. (PG 4, 42).

1435 Anna ż. stren. Bieniaka Będlewskiego dz. L. i jej siostra Elżbieta ż. Wojc. Iłowieckiego zeznają, że ich ojciec Dobrogost Koleński z Kolna kaszt. kam. dał im należny majątek (ojcowiznę), natomiast one zrezygnowały na jego rzecz z majątku po matce (PG 1, 111v); 1451-52 taż wd. po Bieniaku (PZ 17, 25); 1451-52 taż zapisuje czynsze na L.: 1451 → niżej: Jan i Marcin jej ss., 1452 taż na pokrycie długu 24 grz., jaki miała wobec zm. Pawła pleb. i altarysty w L., zapisuje altarii w L. czynsz 2 grz. na swej oprawie w L.; czynsz ten ma być płacony również po jej śmierci (ACC 33 k. 223v, 227); 1468 Anna niegdyś Łódzka wd. [czy po Bieniaku?] pozywa Jana Będlewskiego o zwrot 3 grz. i 28 grz., pożyczonych mu przed 2 l.; jej zastępca procesowy na żądanie przeniesienia sprawy do sądu świeckiego, odpowiada, że jako wd., która nie posiada dóbr, nie może ona odpowiadać w sądzie świeckim (ACC 47 k. 142v, 148); 1469 taż pozwana o 12 grz. długu przez Jakuba Żyda z Poznania → niżej: Jan Jost.

1446 działy majątkowe: Bieniak z Będlewa otrzymuje L., Srocko Małe, sumy na m. Mieścisko i plac w Kościanie, a jego bratanek Andrzej [prawdop. s. Sędziwoja z Będlewa] otrzymuje Będlewo (PG 2, 192v).

1448-82 Marcin Będlewski, Łódzki oraz Miescki lub Nowomiejski [jako tenut. w Mieścisku], s. Bieniaka z Będlewa, podczaszy pozn. 1470, sędzia pozn. 1472-82 (UDR I/1 s. 146, 153): 1448 obl. 1514 tenże Łódzki, tenut. dóbr król. Mieścisko, kupuje z zastrz. pr. odkupu od Mikołaja, Piotra i Macieja braci z Osiecznej wieś Czerwony Kościół oraz cz. jez. Piegzino k. Osiecznej za 1120 grz. (KoścZ 18, 536v); 1459 Kat Sławska ż. tegoż Marcina w sporze z wspomn. braćmi z Osiecznej (KoścZ 19, 257).

1451 działy majątkowe [po śmierci Bieniaka?]: Jan z Będlewa s. Sędziwoja otrzymuje Będlewo, a jego bracia stryj. Jan i Marcin [ss. Bieniaka] otrzymują L., Srocko Małe, pr. do [król.] Mieściska i plac w Kościanie; warunki tej ugody → Będlewo, p. 2 (PG 4 k. 11v, 12v).

1450-82 tenże Marcin z bratem Janem dziedzice niedz. w L.: 1450 ciż → p. 2, → p. 5; 1450 ciż mają dać cz. majątku [w jakiej wsi?] Stanisławowi z Wolikowa; cz. ta należy mu się po Bieniaszce z Wolikowa [prawdop. identycznej z Bieniaszką z L., → wyżej: r. 1432] (KoścZ 14, 117); 1451 ciż → wyżej: działy, → p. 2; 1451 ciż z matką Anną zapisują na L. wikariuszom kat. pozn. czynsz roczny 2 grz. z pr. odkupu za 24 grz. 16 gr (ACC 33, 78v); 1453 ciż w sporze z Wojciechem z Bobowicka (KoścZ 14, 228); 1465 tenże Marcin ze Srocka Małego i Górki [k. Stęszewa] (BR 628 nr 178); 1475 temuż Marcinowi sędziemu pozn. Jan s. Winc. Sierakowskiego odstępuje pr. do długu 80 grz., które winni mu są bracia Andrzej, Benedykt i Dobrogost z Brodów [ss. Wawrzyńca z Bieczyn i Brodów, a także z L.,→ niżej: r. 1457] (PG 9, 75); 1479 tenże Marcin pozywa Mik. Borka Osieckiego o 1/3 wartości [zawartego z nim kontraktu na] 1200 grz. [sic!, poprzednio było 1120], ponieważ nie uwolnił od roszczeń in. osób wsi Czerwony Kościół i jez. Piegzino (KoścZ 16, 195); 1481 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu 1/2 dóbr Pniewy od Piotra i Wincentego Pniewskich za 1900 grz. szer. półgr (PZ 20, 121); 1482 tenże sędzia pozn. (KBR nr 150, 151; UDR I/1, 153).

[Jan brat Marcina po r. 1453 nie występuje w Ł.; nie występują też w Ł. spadkobiercy obu braci: Małgorzata wd. po Janie, Jadwiga wd. po Marcinie [jego druga? żona] oraz Jan, Marcin i Stanisław ss. Marcina, wszyscy znani jako tenutariusze w Mieścisku (G.Star. 48)]

1457-58 Wawrzyniec dz. L. [s. Mik. Będlewskiego dz. Bieczyn, a wnuk Wawrz. Będlewskiego; do 1435 występuje w → Bieczynach, a w l. 1435-62 w → Brodach]: 1457 tenże zapisuje Marcinowi ze Słupcy kan. wileńskiemu i altaryście w kat. pozn. czynsz 7 wiard. od sumy 32 zł węg. na wsi L. (CP 14, 616); 1458 tenże z Brodów i z L. (ACC 38, 133av).

1467-96 Andrzej Łódzki, zw. też Andrzej Włoch Łódzki [s. Wawrzyńca z Brodów i z Ł.], kaszt. sant. 1475 [jedyna wzm., może pomyłka? (GUrz. A 361; UDR tę wzm. pomija)], wicepodkomorzy w Kościanie 1475, wicewojewoda w Poznaniu 1481-85, podsędek pozn. 1485-96, poborca podatków 1493 (UDR I/1, 150; GUrz. A 288, C 862, 965; PG 7, 150; KBR nr 153; AGAD Rachunki król. 20 k. 43, 50): 1467 tenże otrzymuje 1/2 wsi Gorynino [pow. gnieźn.; obecnie Goranin] od Elżbiety, Katarzyny i Barbary sióstr niedz. [Goryńskich], a w zamian daje im 1/4 wsi Bródki (Nowe Brody) (PG 7, 199); 1467 tenże od wspomn. sióstr kupuje 1/2 Gorynina za 300 grz. (PG 7, 244v); 1467 tenże zapisuje ż. Kat. [Goryńskiej]5Taż Katarzyna miała siostry Barbarę ż. Jana Sędziriskiego i Elżbietę w 1475 r. wd. po Stan. Bieganowskim. Posiadały one wspólnie Mysłki oraz [cz.?] Barda w pow. pyzdr. (PG 9, 23) po 300 grz. posagu i wiana na 1/2 swych dóbr, które mu się należą w działach z braćmi (PG 6, 245); 1469 tenże występuje jako wuj braci Jakuba, Jerzego, Wawrzyńca i Marcina z Bukowca [k. Międzyrzecza] (PG 8, 23); 1469 tenże z matką Kat. [z domu Młyńską] → niżej: Jan Jost: 1475 tenże sprzedaje 1/2 Gorynina Zawiszy z Targowej Górki (Mielesznej Górki) [pow. pyzdr.] (PG 9, 20); 1469 tenże z matką → niżej: Jan Jost; 1475 tenże zapisuje czynsz roczny 6 grz. [swej teściowej?] Małgorzacie wd. po Michale Goryńskim (PG 9, 23); 1476 tenże zapisuje czynsz roczny 2 grz. od sumy 38 1/2 zł węg. na 1/2 wsi L. wolnej od oprawy jego ż. [Katarzyny] Piotrowi altaryście u Ś. Katarzyny [na przedm.] Lwówka (ACC 56, 22); 1482-87 tenże kupuje z zastrz. pr. odkupu od Sędziwoja Będlewskiego [s. Jana]: 1482 1/2 jez. → Będlewskiego za 50 grz., 1485 gaj w Będlewie za 13 grz., 1486 1/2 jez. → Będlewskiego za 40 grz., 1487 1/2 wsi Będlewo z sołectwem za 240 grz., 1487 2 ł. i sołectwo w Będlewie za 100 zł węg. (sołectwo to posiadał z zastrz. pr. odkupu Mik. Kamblan z Wszołowa [pow. kal.]) (PG 9, 165; PG 10 k. 31v, 47v, 76); 1482 tenże ze swymi braćmi Benedyktem i Dobrogostem z Brodów sprzedaje plac w Poznaniu k. kl. Dominikanów [swemu stryjowi] Tomaszowi Bieczyńskiemu za 20 grz. (PG 9, 162); 1485 tenże nabywa z zastrz. pr. odkupu za 10 grz. od Wojciecha, Walentego i Jakuba braci niedz. z Koszut [pow. pyzdr.] pr. do 1/2 ł. w Będlewie, które oni nabyli na tych samych warunkach od Sędziwoja Będlewskiego (PG 10, 13v); 1487 tenże z ż. Katarzyną oraz [jego stryj] Jan Baranowski zeznają, że pożyczyli 100 grz. od Uriela z Górki bpa pozn. i zobowiązują się oddać tę sumę jemu lub jego następcy (AE III 128); 1487 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu 1 ł. os. i 3 ł. opust. w L. Kat. Górskiej ż. Dobrogosta s. Pielgrzyma [h. Leszczyc] niegdyś dz. w Brodach (PG 10, 76); 1487 tenże opiekunem Andrzeja Gryżyńskiego z Gryżyny i Nielęgowa (PG 10, 80); 1488 tenże sprzedaje 2 grz. czynszu rocznego z L. i z Górki [k. Stęszewa] za 24 grz. kapitule kat. pozn.; 1 grz. przeznaczona jest na świece do szkoły katedralnej, a druga na świece w kościele Ś. Mikołaja koło kat. pozn. (CP 5 nr 4 i 5); 1489 tenże kupuje za 300 grz. od Jana młodszego z Góry oraz jego cc. Elbiety panny i Doroty ż. Jana Mielczarza mieszcz. pozn. wsie Góra [k. Stęszewa] i Sadowie z łąką Pachlerka nal. do wsi Góra (PG 10, 125); 1489 tenże występuje jako wuj Zofii z Dębna [pow. pyzdr.] ż. Ambrożego Pampowskiego [z Pępowa] (PG 10, 110v); 1490 [tenże?] zapisuje wikariuszom kat. pozn. czynsz od sumy 12 grz. ze wsi L. i Góra [k. Stęszewa] (CP 14, 620); 1493 tenże [ponownie] zapisuje ż. Kat. Goryńskiej po 300 zł węg. posagu i wiana na wsiach L., Góra i Sadowie (PG 11, 13); 1494 tenże spłaca ostatnią ratę 4 zł węg. i 6 gr z długu 19 zł węg. braciom Hermanom: Michałowi klerykowi kośc. i Janowi mieszcz. pozn. (ACC 71, 139); 1496 tenże wymieniony jako zm. → niżej.

1469-1472 Jan Jost niegdyś z Pakosławia [k. Lwówka], posiadacz L.: 1469 tenże nie dopuszcza do wwiązania Jakuba Żyda z Poznania w cz. L. do niego nal. na sumę 12 grz. za długi Anny wd. po Bieniaku (PZ 19 k. 26, 44v); 1469 tenże kwituje odbiór 260 grz. od Andrzeja Łódzkiego i jego matki Katarzyny [z domu Młyńskiej] za 1/2 L., którą Jost trzymał z zastrz. pr. odkupu (PG 57, 30v); 1472 tenże niegdyś z L. w sporze ze swą siostrą Jadwigą ż. Stan. Będlewskiego (PZ 19, 143).

1496-1503 małol. Uriel Łódzki s. Andrzeja; jego opiekunowie: matka Katarzyna wd. po Andrzeju Łódzkim i Tomasz Bieczyński [brat jego dziadka Wawrzyńca z Brodów] zgłaszają w jego imieniu kandydaturę Piotra Rąbińskiego kan. włocławskiego i pozn. na pleb. w Brodach (ACC 73, 172v; ACC 78, 76); 1502 tenże sprzedaje z zastrz. pr. odkupu Janowi z Dębna [w pow. pyzdr.] s. Ambrożego Pampowskiego wdy sier. 2 ł. w Mysłkach w pow. pyzdr. za 20 grz. (PG 12, 182v); 1503 tenże z siostrami swymi Katarzyną i Barbarą sprzedaje 1/2 Myslek6Cz. Mysłek stanowiła zapewne spadek po Kat. Goryńskiej matce Uriela, → przyp. 5 Mik. Bardzkiemu [z Barda w pow. pyzdr.] za 100 grz. (PG 12, 275v).

1498 Jan Sepieński dzierżawca dóbr L.7Prawdop. tenże Jan Sepieński był żonaty ze Scholastyką (zm. ok. 1491 r.) c. Wawrzyńca z Brodów, a więc siostrą Andrzeja Włocha Łódzkiego (PG 10, 144v) (ACC 75, 144).

1499 Elżbieta c. Andrzeja Łódzkiego żoną Mik. Błociszewskiego, który zapisuje jej po 200 grz. posagu i wiana na Błociszewie (PG 12, 25).

1505 patroni altarii w L. → p. 5 [nie byli oni posiadaczami w Ł.].

1509-11 Mik. Kluczewski dz. i posiadacz wsi L. i Góra [k. Stęszewa]: 1509 na prośbę tegoż Piotr z Gośliny [której?] wikary i altarysta w kat. pozn. zmniejsza na 2 l. czynsz należny jego altarii z 7 wiard. do 3 1/2 wiard. z powodu spustoszenia wspomn. dóbr; po upływie tego czasu, gdy stan dóbr się poprawi, wysokość czynszu ma powrócić do poprzedniego poziomu (ACC 86, 72v); 1510 tenże → p. 5.

1510 Piotr mansjonarz w Stęszewie pobiera 2 grz. czynszu z L. (LBP 224); 1511 tenże z powodu spustoszenia wsi L. i Górka [sic!, recte Góra?] obniża Mik. Kluczewskiemu czynsz na 2 l. z 2 grz. do 1 grz. rocznie (ACC 88, 61).

1512 Mik. Kluczewski sprzedaje Mik. Ocieskiemu star. pyzdr., kośc. i kon. za 800 grz. L. z łąkami i pr. wyrębu drzew w lesie nal. do Będlewa, Sadowie oraz Górę i Górkę (PG 14, 186, dawniej 370); 1513 Jan Kluczewski odstępuje wspomn. Mik. Ocieskiemu pr. bliższości do wsi L. odziedziczone po bracie [zm.] Mikołaju, a tenże star. Ocieski koniuszy król. zwraca (restituit) temuż Janowi pr. bliższości do wsi L., obu wsi Górka [tzn. Góra i Górka] oraz Sadowie (MS 4 nr 10385, 10395); 1521 Stan. Ocieski pleb. w Niegowici [k. Bochni] odstępuje Ocieszyn, L., Górkę i [król.] Modrze Rafałowi Ocieskiemu dz. wsi Cerekiew [w Małopolsce], a Rafał swoje części w tych wsiach oddaje braciom Janowi, Brylowi i Piotrowi z Ocieszyna (MS 4 nr 3915; PG 15, 420).

1553 Jan Krotoski kaszt. inowrocławski [UDR VI 2, 243; PSB 15, 344] zapisuje 8 grz. czynszu rocznego od sumy 200 zł węg. Krzysztofowi Duninowi kan. koleg. NMP w Poznaniu na częściach wsi Wiry, Trzebaw, Łęczyca i L. (PG 19, 96).

1558 siostry Orzelskie: Katarzyna z mężem Janem Ciświckim i Barbara z mężem Janem Białośliwskim dokonują podziału dóbr, m. in. wsi L., Trzebaw, [król.] Sowiniec, Wiry i Wiry Małe, jezior zw. Łódzkie i → Górskie [obecnie Jez. Góreckie] oraz młynów → Kątnik, Niwka i Łódzki (PG 102, 291-296).

1560 woźny sąd. pozn. zeznaje, że nie mógł wwiązać Jana Białośliwskiego w posiadanie dóbr Andrzeja Białośliwskiego we wsiach Trzebaw, L., opust. Górka, [król.] Sowiniec, Wiry, Wiry Małe, Łęczyca oraz młyny na rz. Warcie: Niwka i Kątnik, ponieważ stawiano mu opór (PG 104, 633v).

1583 Jan Marszewski z Bużenina [w pow. sier.] podsędek kal., który nabył części we wsiach Trzebaw, L., Górka, [król.] Sowiniec, mł. Niwka, Wiry i Wiry Małe oraz Łęczyca i mł. Kątnik wraz z prawami patronatu kościołów par. we wsiach Trzebaw, L. i Wiry od Jana Białośliwskiego z Łukowa [w pow. kcyn.], sprzedaje te części za 9000 zł Sylwestrowi Dembowskiemu miecznikowi łęcz. (PG 22, 15).

1494 wieś L. zalega z podatkami król. (wiardunki i czynsze król.) (PG 59, 43v); 1510 w L. 12 ł., w tym 6 ł. os. i 6 ł. opust.; kmiecie uprawiają łany opust. i płacą czynsz dziedzicowi (LBP 101); 1535 pobór z 2 1/4 ł.; pobór zaległy z 1/4 ł. (ASK I 3 k. 127v, 141v); 1563 pobór z 2 cz. L.; cz. Andrzeja Białośliwskiego: 7 ł. i karczma, w której warzą [piwo] (taberna coquens); z cz. Ciświckiego poboru nie zapłacono (ASK I 4, 175); 1566 cz. Andrzeja Białośliwskiego: 3 1/2 ł., rybak; cz. Jana Ciświckiego: 1 1/2 ł. (ASK I 4, 264); 1580 Jan Marszewski podsędek kal. płaci pobór: 2 ł. os., 1/4 ł. młynarskiego, 2 zagr., 3 komor., 1 rybak, mł. korzeczny o 2 kołach; Wojc. Ciświcki płaci pobór: 1 ł., 1 zagr., 1 rybak, 1 rzem. (ŹD 76; ASK I 6, 254).

1394-1460 mieszkańcy: 1394 Wacław kmieć z L. w sporze z Jaśkiem Konarzewskim, któremu, w myśl warunku postawionego przez sędziów, powinien „facere oprauisznø” [uprawić role przed ich opuszczeniem?] (Lek. 1 nr 1756); 1404 Maciek kmieć z L. poddany Jana [z L.]; temuż Piotr Chojnicki dowodzi, że zgodnie z wyrokiem sędziego odstawił mu [zabrane] konie w dobrym stanie (zdrowo) do wsi (we szolo [= do sioła]) [wydawcy odczytali: wesoło] (WR 3 nr 226); 1407 bracia Michał i Mikołaj kmiecie z L., posiadacze zastawu we wsi Sadowie, pozwani przez Mik. Bedlewskiego o napaść (investigacio violenta; KP nr 2834, 2853); 1411 Agnieszka służąca Jana z L. → wyżej; 1420 świadkowie, kmiecie z L.: Wawrzyniec, Świątek, Piotr, Jan i Maciej (WR 3 nr 822); 1460 Zofia karczmarka i Mik. Wieczorek z L. → p. 5; 1510 kmieć Wilczek [z Ł.?] → p. 5.

5A. Parafia w L. (1298-1583).

1298 Andrzej bp pozn. dzieli diec. pozn. na 4 archidiakonaty: par. L. zaliczona została do archidiakonatu większego [pozn.] (Wp. 2 nr 770).

1401-06 (1401-09 wg SzPozn. 212) Mikołaj pleb. w L.: 1401 śwd. (WR 1 nr 510, 512); 1406 tenże w sporze z Janem Łódzkim o → Goździkowo8Folw. → Goździkowo stanowił uposażenie par. Ł. Tutaj w p. 5 podajemy tylko te przekazy o tym folw., których nie uwzględniono w haśle → Goździkowe (ACC 2, 32).

1419-26 (1419-29 wg SzPozn. 212) Dziersław pleb. z L. (ACC 3 90v): 1419 tenże pozywa włodarza i kmieci z L. o to, że zabrali zboże wartości 6 grz. z roli, nal. do pleb., położonej k. Popowego Błota przy drodze z L. do Stęszewa; ponadto pozywa włodarza o to, że zrabował (spoliavit) [zboże] z roli Krócice nal. do kościoła w L.; kmiecie tłumaczą, że zabrali zboże na polecenie Jarogniewskiego9Nie wiemy, który to z Jarogniewskich i jaką tu pełnił rolę, do którego te role należą; włodarz zeznaje, że nie wziął zboża z roli Krócice (ACC 5, 61v); 1420-21 tenże pleb. w sporze z Szybanem [s. Szybana Tadera] z Górki o dzies. z folw. w Górce; Przedwój pleb. z Górki zastępuje Szybana w sądzie i zeznaje, że ta dzies. należy do jego kościoła (ACC 4 k. 135v, 142; ACC 5, 32v); 1421 tenże pleb. w sporze z plebanami w Tulcach [w Tulcach było 2 plebanów] (ACC 5, 8v); 1426 tenże Dziersław pleb. w L. jest altarystą w kościele Ś. Marii Magdaleny w Poznaniu (ACC 9, 115v).

1417 patronowie kościoła par. w L.: Mikołaj i Przedpełk Będlewscy [ss. Wawrzyńca] (ACC 3, 9v; ACC 33, 101; ACC 72 k. 88, 109v; ACC 73, 65).

1426 Stanisław wikary w L. pozwany przez Małgorzatę siostrę pleb. [Dziersława?] w L. (ACC 9, 16); 1431 Jan wikary z L. suspendowany przez oficjała pozn. do czasu, aż oczyści się z zarzutu wyznawania herezji (AC 2 nr 1024).

1438 wezwanie kościoła par. w L.: Narodzenie ŚŚ. Jana Chrzc. i Jadwigi → niżej: p. 5B.

1438-51, 1452 wspomn. jako zm. (1435-38! wg SzPozn. 212) Paweł pleb. w L.: 1438-39 → niżej: p. 5B; 1441 tenże pozywa Tomasza z Bieczyn o zwrot 8 zł węg. pożyczki; Tomasz uzależnia oddanie długu od tego, czy jemu zwróci dług Wawrzyniec z Brodów (ACC 24, 63v); 1450 tenże → niżej: p. 5B; 1451 tenże pozywa Mikołaja, Wojciecha i Grzegorza [kmieci?] z Radwankowa o 1 kamień wosku tytułem poręki za Macieja włodarza (villicus) z tej wsi; Maciej na mocy wyroku oficjała płaci 1 grz. kościołowi w L., aby uwolnić swych poręczycieli od płacenia poręki (ACC 33 k. 67, 69, 72); 1451 temuż Mac. Wasserfirer [Wasserführer = woziwoda?] z Poznania, pozwany o zwrot długu 40 grz., daje 2 konie oraz zobowiązuje się wraz ze swymi dziećmi zapłacić w ciągu 2 l. jeszcze 20 grz. (ACC 33, 81v); 1452 Anna [wd. po Bieniaku] zeznaje, że zm. Pawłowi pleb. w L. była winna 24 grz. → p. 3.

1443 Jan kleryk z L. splamił się zbrodnią (scalatur!) [prawdop. zamiast sceleratur]; Jan Gloria kapłan [czy również z L.?] obwiniony (pronunciatur) o kradzież (AC 1 nr 282).

1451 Klemens z Drzewicy kan. pozn. prezentowany na plebana w L. (ACC 33, 101v); 1452 Mikołaj pleb. w L. wydzierżawia dochody par. L. na 3 l. Grzegorzowi niegdyś wikaremu w Zbarzewie za 10 grz. rocznie (płatne co roku w 2 ratach; ACC 33, 179).

1452 Wawrzyniec witryk z L. pozywa Annę Fertrychową [Fredrychową? – nazwisko trudno czytelne] o zwrot naczyń nal. do kościoła w L. (w tym 1 kielicha); pozwana wyjaśnia, że te przedmioty zastawił u niej za 11 grz. zm. Mikołaj, dzierżawca dochodów plebanii w L. (conventor in L.) (ACC 33, 170v); 1455 Jan kapłan z L. winien jest 7 wiard. Mik. Wrotnemu z Buku (AE I 219).

1458-67, 1510 [wieś L. płaci dzies. plebanom w Tulcach]: 1458-59 Jan Krakowita pleb. w Tulcach wydzierżawia dochody swej par., zachowując dla siebie wiardunki [dzies.]: 1458 z L., 1459 z L. i z Będlewa (ACC 38, 187v; ACC 39, 29v); 1467 Jan Komornicki wydzierżawia dochody par. Tulce kapłanowi Marcinowi ze Śródki, a sobie rezerwuje wiardunki [dzies.] z L. i z Będlewa (ACC 46, 112); 1510 → niżej.

1459-60 Mik. Gnuszyński pleb. w L. toczy proces z Mik. Baranem dz. w Zaparcinie: 1459 Mikołaj z Zaparcina przedstawia i kasuje dok. wystawiony przez Andrzeja [Bnińskiego] bpa pozn. i kap. pozn., dot. [dzierżawy] dziedziny Goździkowo nal. do pleb. w L. za 6 grz. rocznie; tegoroczne zasiewy Mikołaj [dzierżawca] ma w tym roku jeszcze zebrać dla siebie; już po zawarciu tej umowy Mik. Baran z Zaparcina zajął nieprawnie łąkę i cz. roli [w Goździkowie], które pleb. wydzierżawił kmieciom; pleb. upomina się o zaległe 6 grz. za pierwszy rok dzierżawy (ACC 39 k. 53v, 88v); 1460 wyrok sądu polubownego w sprawie → Goździkowa (ACC 40, 69; AE II 17).

1460 Piotr wikary w L. pozywa Mik. Wieczorka z L. o to, że podniósł na niego rękę i obraził go złymi słowami w domu Zofii karczmarki w L. (ACC 40 k. 7, 12v).

1462 Stanisław wikary z L. w sporze z 6 mieszcz. ze Stęszewa i 2 kmieciami ze wsi Witowle [obecnie Witobel]; wyrok oficjała: wszystkie te osoby mają zapłacić wikaremu 4 grz. (ACC 42 k. 63v, 75v).

1510 kościół [par.] Ś. Jadwigi, patronatu dziedziców [wsi Ł.]; we wsi L. 12 ł. (→ p. 3); wszyscy kmiecie w L. płacą dzies. plebanowi w Tulcach; do par. L. należą wsie: L., Będlewo, Witowle [tylko kmiecie z tej wsi10Wieś Witobel była podzielona między 2 parafie: w 1510 r. 5 zagr. oraz opust. młyn wodny w tej wsi należały do par. Trzebaw (LBP 98)] oraz wsie opust.: Dymoczewo i Sadowie (LBP 101).

1510 Jakub z Koźminka pleb. w Tulcach pozywa Mik. Kluczewskiego dz. L. o wiardunki dzies. z 2 ł. opust. przez zbiegłych kmieci (które Kluczewski zajął wraz ze zbożem) oraz z 2 ł. kupionych od [kmiecia?] Wilczka; pozwany zeznaje, że pierwszy zarzut jest niesłuszny, natomiast z łanów kupionych od Wilczka zapłacił 1 wiard. dzies. (po 6 gr z łanu; ACC 87, 32).

1523 Jan pleb. w L. pozwany przez Wojciecha niegdyś kościelnego (minister) z L. (ACC 98, 61).

1548 Piotr z Konarzewa pleb. w L. pozywa Jana Tomickiego dz. Tomic i Będlewa o łąkę i siano w → Goździkowie (ACC 118, 48v).

1583 pr. patronatu kościoła par. w L. → p. 3.

5B. Altaria w L. (1438-1522).

1438 Bieniak [Będlewski] chor. pozn. oraz [bracia] Jan, Mikołaj i Andrzej z Będlewa [ss. Sędziwoja Będlewskiego], Winc. Sokołowski z Sierosławia, a także [bracia] Warzyniec, Tomasz, Piotr i Jan z Bieczyn [ss. Mik. Będlewskiego] fundują altarię Nawrócenia Ś. Pawła i Wszystkich ŚŚ. w kościele par. Narodzenia Ś. Jana Chrzc. i Ś. Jadwigi w L.; dziedzice Będlewa ofiarowują fundację za zbawienie swych przodków: rodziców Wawrzyńca [Będlewskiego] i Wichny [jego ż.] oraz Przedpełka, Mikołaja i Sędziwoja, niegdyś dziedziców L.11O. Halecki na podstawie tego dok. stawia hipotezę, że Przedpełk [skądinąd niezn.] był ojcem Wawrz. Będlewskiego, a s. Mikołaja z → Będlewa i wnukiem Sędziwoja z Łodzi (MH 4, 1911, s. 152, 154) ; uposażenie altarii: po 1 grz. z Będlewa i Łodzi, 1 grz. z Sierosławia i 1 grz. ze Srocka Małego (ta ostatnia od dziedziców z Bieczyn); równocześnie Paweł pleb. w L. i ksiądz Szczepan (Stephanus) z → Gotartowa fundują każdy po 2 grz. czynszu dla wspomn. altarii; czynsze te zapisane są na dochodach m. Stęszewa i na 2 jatkach w Chwaliszewie [k. Poznania] (Wp. 5 nr 621); 1439 Andrzej [Bniński] bp pozn. zatwierdza powyższą fundacje i eryguje wspomn. wyżej altarię (Wp. 5 nr 634); 1450 tenże bp poleca Pawłowi pleb. w L. opiekę nad czynszem rocznym 2 grz. przeznaczonym na fundację ołtarza w L. [tekst niejasny] (AE I 173); 1450 Jan i Marcin dziedzice L. zapisują czynsz 1 grz. w półgr w Srocku [Małym] dla altarii w L. od sumy 20 grz. w półgr (ACC 42, 63: AE I 173); 1452 Anna dz. w L. [wd. po Bieniaku, pani wienna] zapisuje czynsz dla altarii → p. 3.

1505 Tomasz Bieczyński [s. Tomasza] altarysta w L. rezygnuje ze swej altarii na rzecz Andrzeja Bieczyńskiego [swego brata?, skądinąd niezn.] pod warunkiem, że Andrzej w ciągu 4 l. zapewni mu otrzymanie in. altarii o dochodzie 9 grz.; po rezygnacji Tomasza Bieczyńskiego patroni prezentują swych kandydatów: Marcin Sierosławski – Jana Sobockiego pleb. w Sobocie, a Jan Kołudzki i Dobrogost Bylęcki w imieniu swych żon Anny i Zofii Będlewskich [cc. Jana Będlewskiego] – Mac. Szopę ze Zbąszynia; Andrzej Bieczyński zgłasza swoje pr. do altarii w L. (ACC 82 k. 67, 88v, 92, 116).

1510 altaria w L. [formularz nie wypełniony] (LBP 101).

1521-23 po śmierci altarysty Andrzeja Bieczyńskiego prezentowani są na tę altarię: Mac. Konarzewski [przez bliżej nie wymienionych patronów] oraz Marcin z Grodziska prezentowany przez Zofię Chobieńską i Annę Kołudzką [cc. Jana Będlewskiego], Jana i Marcina Baranowskich, Benedykta i Stan. Bieczyńskich, Bonifacego Brodzkiego oraz Jadwigę, Dorotę i Agnieszkę Czartkowskie [do końca 1523 sporu nie rozstrzygnięto] (ACC 96, 123; ACC 97 k. 58, 59, 124; ACC 98 k. 57v, 65, 66, 67v).

6. 1271 Sędziwój z L. wymieniony przez Tomasza bpa wrocławskiego pośród rycerzy wlkp., którzy spustoszyli dobra bpa wrocławskiego k. Milicza [na Śląsku], a obecnie mają wyrządzone szkody naprawić, → p. 3.

1368 Marcin z L. występuje w otoczeniu Wierzbięty [z Palowic k. Raciborza] star. [gen. wlkp.], który zawiera w Drawenburgu [1944 Dramburg, obecnie Drawsko Pomorskie] porozumienie z przedstawicielami Ottona margr. brand. w sprawie sporów gran. między Polską a Nową Marchią (Wp. 3 nr 1607).

1366-73 Wojciech kan. pozn., s. Mikołaja z L. [Mikołaja z Bytynia, → p. 3]; z polecenia papieży Urbana V i Grzegorza XI ma on otrzymać beneficjum w diec. pozn.; w 1373 sprecyzowano, że ma to być archidiakonat czerski w diec. pozn. (dochód 60 fl. w złocie), wakujący po śmierci archid. Jakuba z Rokitna (BulPol. 2 nr 1588, 1625, 1760, 2019).

1395 obl. 1400 Małgorzata ż. Szybana Tadera [z Górki k. Stęszewa] ma otrzymać w Kościanie albo w L. zwrot długu 25 grz. od Piotra Raszkowskiego (KP nr 249; Wp. 6 nr 348); 1402 taż Małgorzata stanęła na rok (termin sąd.) w L. [sic!] wobec woźnego w sporze z Janem Czepurskim o 20 grz. szkody (KP nr 982).

1443 Jan z L. [Będlewski s. Sędziwoja albo Jan z Bieczyn, s. Mik. Będlewskiego, późniejszy Baranowski] składa fałszywe zeznania w imieniu Mik. Migdała kapłana diec. gnieźn., który pochodził z nieprawego łoża i nie miał dyspensy Stol. Apost. na przyjęcie święceń kapłańskich (AC 2 nr 1167).

1450 Andrzej [Bniński] bp pozn. obecny we dworze w L., w białej izbie domu większego (AE I 173).

1486 Bartłomiej s. Jana z L. [może Jana Josta?, → p. 3] student w Krakowie (AS 1, 274).

1522 duchowny Jan z L. w sporze z Feliksem uczniem (scolaris) z Pobiedzisk (ACC 22, 129v).

7. O. Halecki, Ród Łodziów w wiekach średnich, MH 4, 1911, s. 113-117, 150-160, 185-189.

Uwaga: Szczepan (Stefan) Łodzia (1386-1397) nie występuje w haśle Ł., gdyż nic nie wskazuje na to, że posiadał cz. W Ł.; nie wydaje się też słuszne uznanie go za brata Jana Łódzkiego (MH 4 s. 153, 160). Jego synem był prawdop. Przedpełk Srocki lub Łącki, → Łęki Wielkie k. Kościana.

Prawdop. nie można łączyć z Ł. Łucji Łodzickiej z Łodzicy! (niezident.; brak takiej nazwy w znanych wykazach miejscowości istniejących i zaginionych) zw. też [z domu?] Łaszczyńską, która w l. 1442-45 toczyła proces z [bratem?] Januszem Łaszczyńskim i jego ż. Dorotą o spadek po matce, → Łaszczyn.

1 W 1399 Jan Łódzki pozwany przed sąd [ziemski] w Poznaniu przenosi sprawę do swojego [właściwego dla siebie] sądu [ziemskiego] w Kościanie (Lek. 2 nr 2414; → Kościan – powiat sądowy).

2 Wg tekstu Wp. l nr 613 wśród napiętnowanych (→ p. 6) znaleźli się obok siebie Mik. s. wojewody oraz Sędziwój z Ł. Pierwszy z nich mógłby być identyczny z Mikołajem Przedpełkowicem h. Łodzia (WSB 480; PSB 21, 86; → Gostyń – dobra, → Głuszyna). O. Halecki uważa ich obu za braci, ss. Przedpełka wdy pozn. (MH 4 s. 115, 150), w odniesieniu do Sędziwoja z Ł. jest to jednak hipoteza niesprawdzalna. W. Irgang, wydając ponownie ten dok., uznał, że wspomn. fragment tekstu dot. jednej osoby: Mikołaja s. wdy Sędziwoja z L. Wykładnia ta wydaje się mniej przekonująca, a wdy o imieniu Sędziwój skądinąd nie znamy.

3 Mikołaj z Bytynia nie występuje jako posiadacz Ł., choć może z Ł. pochodził. Jego s. Wojciech (→ p. 6) nazywanyjest stale synem Mikołaja z Ł. U Jana z Czarnkowa określenie „de Lodzya” może oznaczać też: z rodu Łodziów.

4 Na uwagę zasługuje tu Jarand z Lipnicy (może s. zmarłego ok. 1426 r. Jaranda z → Lubonia, który występował w procesach Beaty), może identyczny z Jarandem, który w 1435 r. nabył 1/8 → Krzestkowic. Bieniaszka prowadziła podobne procesy jak Beata c. Jana Łódzkiego.

5 Taż Katarzyna miała siostry Barbarę ż. Jana Sędziriskiego i Elżbietę w 1475 r. wd. po Stan. Bieganowskim. Posiadały one wspólnie Mysłki oraz [cz.?] Barda w pow. pyzdr. (PG 9, 23).

6 Cz. Mysłek stanowiła zapewne spadek po Kat. Goryńskiej matce Uriela, → przyp. 5.

7 Prawdop. tenże Jan Sepieński był żonaty ze Scholastyką (zm. ok. 1491 r.) c. Wawrzyńca z Brodów, a więc siostrą Andrzeja Włocha Łódzkiego (PG 10, 144v).

8 Folw. → Goździkowo stanowił uposażenie par. Ł. Tutaj w p. 5 podajemy tylko te przekazy o tym folw., których nie uwzględniono w haśle → Goździkowe

9 Nie wiemy, który to z Jarogniewskich i jaką tu pełnił rolę.

10 Wieś Witobel była podzielona między 2 parafie: w 1510 r. 5 zagr. oraz opust. młyn wodny w tej wsi należały do par. Trzebaw (LBP 98).

11 O. Halecki na podstawie tego dok. stawia hipotezę, że Przedpełk [skądinąd niezn.] był ojcem Wawrz. Będlewskiego, a s. Mikołaja z → Będlewa i wnukiem Sędziwoja z Łodzi (MH 4, 1911, s. 152, 154).