MILAKOWICE albo MIKULICE

1252 kop. 1552 Milacowiza, 1280 kop. 1578 Mikulice, zaginiona posiadłość kl. w Owińskach, w okolicy Owińsk?, Chludowa?

[Pow. pozn.]

3. Własn. książęca, od 1252 kl. cysterek w Owińskach. 1252 ks. Przemysł [I] z bratem Bolesławem [Pob.] nadaje opatce kl. cysterek w Trzebnicy, w celu założenia w niej klasztoru, dziedzinę Owińska wraz z przyległymi wsiami, m. in. M., nadaje imm. sąd. i ekon. (Wp. 1 nr 303)1O autentyczności tego dokumentu → Marszowica, przyp. 1; 1280 ks. Przemysł [II] potwierdza nadania dla kl. cysterek w Owińskach, m. in. w M. (Wp. 1 nr 496).

1 O autentyczności tego dokumentu → Marszowica, przyp. 1.