WYDRZNO

(1302 Wyderne, Widern, Wydern, Wydra, Wydrzno) 5 km na N od Łasina.

1. 1306 wójt. rog. (PrU 1/2, nr 862); 1378 folw. (GA 534); XVI w. pow. chełm., par. Szynwald (Bi. 35, 86).

2. 1302 W. graniczy z wsią Szynwałd (PrU 1/2, nr 771).

3. 1306 wieś, własn. Zak., do której sołtys z wsi koło zamku rog. obow. wozić listy (PrU 1/2, nr 862); 1376-80 folw. Zak.; 1376 inwentarz folw.: 51 klaczy, 4 rumaki, 1 koń typu miejscowego, 550 owiec, 13 szt bydła1Inwentarz z r. 1376 podany przykładowo (GA 534-5); 1435 8 ł. opust.; 1442 9 ł. opust. (Fr. 1, 358); 1511 Zygmunt I zezwala Łukaszowi de Allen star. rog. wykupić W. z rąk Jerz. Saka (MS 4/2, nr 9965); 1520 tenże zezwala Mat. Kostce przejąć wsie król. W. i in. wykupione przez Stan. Kostkę z rąk Jerz. Saka (MS 4/1, nr 3456); 1524 tenże zezwala Łukaszowi de Allen wykupić W. z rąk braci Kostków (MS 4/2, nr 14 081).

4. 1404 w. m. Konrad v. Jungingen nadaje dobra W. Małe i Wielkie Mich. Hofemanowi, Jakubowi Zimke, Mikołajowi i Maciejowi Sponhauerom, Janowi, Piotrowi, Andrzejowi Wüstenhube, razem 39 ł. z jez. przy wsi, na pr. chełm., wolne od szarwarku, podlegać mają sądownictwu wójta rog., pr. rybołówstwa na jez. Nogat, obow. w zamian do płacenia po 1 grz. z łanu i po 1 korcu pszenicy i 1 żyta od pługa oraz 1 den. kol. i 1 f. wosku (Fr. 1, 357).

6. 1414 szkód woj. w W. na 660 grz. (Fr. 1, 357).

1 Inwentarz z r. 1376 podany przykładowo.