RACZEW

1557 or. struga Raczew, struga, wypływa z jez. Białcz (położonego 3,5 km na NE od Międzychodu i 0,5 km na S od rz. Warty) i wpływa do strugi Bielina (lewy dopływ rz. Warty, wpływa do niej koło jez. Białcz).

[Pow. pozn.]

1557 Wojc. Prusimski otrzymuje w dziale dóbr z bratem Sebastianem m. in. strugę R. w → Bielsku, która płynie z [jez.] → Białcz do [strugi] → Bielina i stanowi granicę między Kolnem a Bielskiem (PG 101, 732).

Uwaga: Na MTop. 1950 i MAd. pow. Międzychód 1964 (też Kornaszewski Nazwy, mapa po s. 99) zaznaczono Jez. Sołeckie, połączone strugą z położonym na N od niego jez. Białcz. Na mapach struga ta nie ma nazwy, choć wg K 7, 378, jest to struga R. Na mapach tych widać też, że z jez. Białcz wypływają dwie strugi (również bez nazwy), które wpływają do strugi Bielina. Jedna z tych strug to niewątpliwie nasza struga R. wspomn. w 1557. Informacja K 7, 378, może oznaczać, że nazwą R. określano nie tylko strugę wypływającą z jez. Białcz i wpadającą do strugi Bielina, lecz także strugę łączącą Jez. Sołeckie z jez. Białcz.