RZESZOTARZEWO

1379 kop. XVI w. Rzesotarzewo (Wp. 4 nr 2070), 1388 or. Rzeszotarzevo (Lek. 1 nr 338), 1389 Rzessotharzevo (Lek. 1 nr 672), 1391 Rzeszetarzewo (WR 1 nr 100), 1394 Szrethetarzewo! (Lek. 2 nr 1669), 1399 Rresszotharzewo (Lek. 2 nr 2346), 1400 Rzeszotharzevo (Lek. 2 nr 2739), 1401 Rzesszetharzewo (KoścZ 2, 18), 1401 kop. 1551 Rzesstarzewo (Wp. 7 nr 402, 403), 1406 Rzeschotarzewo, Rzeszotarzewo (ACC 2, 5v; WR 3 nr 308), 1422 Rzessotarzewo (KoścZ 7, 25v), 1424 Rzessotarzewo, Rzeschotharzewo (KoścZ 5, 450; KoścZ 8, 31v), 1427 Rzesotharzewo (KoścZ 9, 211), 1429 Rzessotharzewo (KoścZ 9, 189v), 1432 Rzessatharzewo (KoścZ 10, 3v-4), 1448 Rzeszotharzewo (KoścZ 13, 188), 1480 Ressatorzewo (Biblioteka PAU Kraków, rps 8478 s. 219), 1510 Rrzeschotarzewo (LBP 159), 1514 Rzeschatarzewo (KoścZ 18, 500v), 1525 Rzeschtarzewo (PG 16, 62v-63), 1543 Rzestharzewo (ACC 115, 19), 1551 Rzesztarzewo, II połowa XVI w. Rzesstarzewo (LBP 262), 1563 Restarzewo (ASK I 4, 207), 1564 Rzeszotarzeuo (IBP 303), obecnie Rostarzewo, 6,5 km na NE od Wolsztyna.

1. 1444 n. pow. kośc. (PG 2, 20v); do 1401 par. Komorowo; 1401 n. par. własna (Wp. 7 nr 403); 1510 dek. Grodzisk (LBP 159).

2. 1401 zapowiedź R. → p. 3: Wojciech; 1401 dziedzice R. zobowiązują się do wybudowania murowanego dworu → p. 5; 1424 Szczepan Rzeszotarzewski toczy spory o granice między R. a → Rakoniewicami (KoścZ 5 k. 447v, 450; KoścZ 8 k. 31v, 35); 1430 woźny zapowiada drogi boczne (vie indirecte), łąki, pastwiska, lasy, wszelkie użytki i groble dóbr R. oraz Karczewo nal. do Szczepana [Rzeszotarzewskiego] (KoścZ 9, 248); 1476 w ugodzie między Teodorykiem Rzeszotarzewskim a braćmi Janem i Jakubem dziedzicami w Tłokach sędziowie polubowni i starcy mają wyznaczyć gran. między wsiami Rakoniewice, R. i Tłoki, poczynając od kopca narożnego tych wsi aż do kopca węgielnego między R., Tłokami i Karpickiem (KoścZ 16, 103); 1489 stary zapust, łąki i role w R. → p. 3: Piotr; 1490 Piotr Rzeszotarzewski zobowiązuje się Janowi Tłockiemu do uwolnienia od roszczeń osób trzecich cz. zagajnika (wraz z zaroślami) zw. Stary Zapust w R., ciągnącego się od kopca ściennego wsi Tłoki aż do kopca węgielnego obok wielkiej drogi prowadzącej ze wsi Głodno aż do Wolsztyna, wraz z pastwiskiem, które ciągnie się wzdłuż tej drogi aż do smugu [tj. obniżenia terenu] zw. Czartoria [→ Czartoria Rzestarzewska] (KoścG 3, 108v); 1491 folw. w R. → p. 3: Piotr; 1496 w R. sołectwo, karczma, łany opust. zw. Gajewski, Lawinowski i Chrośliński → p. 3: Jan Rzeszotarzewski; 1496 Jan Rzeszotarzewski sprzedaje Janowi Tłockiemu granicę1Transakcja ta dotyczy zapewne udostępnienia przez Jana Rzeszotarzewskiego kmieciom z Tłok łąk i pastwisk w R. zagrodzonych przez Piotra Rzeszotarzewskiego [między R. a Tłokami?], ustanowioną przez zm. Piotra Rzeszotarzewskiego, za 100 grz. szer. półgr, tak, by kmiecie z Tłok mogli wypasać bydło na pastwiskach w R. (PG 7 s. 182, dawniej k. 91); 1513 las zw. Barłożna w R. → p. 3: Jan Tłocki; 1514 Jan Tłocki toczy proces z Anną Siekowską o rozgraniczenie między swymi wsiami Tłoki i R. a Głodnem wspomn. Anny Siekowskiej; opis gran.: kopiec wsi Głodno, R. i Tłoki, leży przy drodze z R. do Wolsztyna naprzeciw miejsca zw. Praczkowa Niwa, od tego kopca gran. biegnie do kopca narożnego, który dzieli dziedziny Anny Siekowskiej [czyli Głodno], Tłoki oraz Starą Jabłonę; in. kopiec2Wydaje się, że jest to opis tego samego odcinka gran., tylko obiekty wymienione są w odwrotnej kolejności narożny dzieli Głodno, R. i Golę, od niego [gran. biegnie wzdłuż] 60 kopców aż do kopca narożnego, który dzieli Głodno, R. i Karpicko, a leży przy drodze z Głodna do Wolsztyna naprzeciw miejsca zw. Praczkowa Niwa (KoścZ 18 k. 500v, 505v); 1555 wieś Nowiniec [k. Wolsztyna] znajduje się między wsiami Karpicko, R., Głodno i polem wsi Tłoki → p. 3: Jan Tłocki; 1559 Jan Tłocki składa protest o naruszenie gran. jego dóbr; opis gran.: kopiec narożny dzieli Gościeszyn, Dąbrowę i Tłoki, od niego [usypane są] kopce ścienne między Gościeszynem a Tłokami; wspomn. kopiec narożny, który dzieli Tłoki, R. i Gościeszyn; od niego [usypanych jest] 15 kopców ściennych między R. a Gościeszynem aż do kopca narożnego, który dzieli Rakoniewice, R. i Gościeszyn, w jego okolicy potok zw. Czartoria Wielka Rzeszotarzewska (Rzestharzewska; KoścG 12, 251); 1563 w podziale dóbr braci Tłockich wspomn.: stary dwór wraz z fosą, groblą, winnicą, sadem oraz ogrodem, cmentarz, obiekt [nieokreślony] zw. wierzbowy kierz (virgultum salinum), błonie kmiece, droga prowadząca z R. do Rakoniewic i Grodziska oraz 1569 stara karczma i stary dwór w R. → p. 3: Bernard, Gabriel, Baltazar i Jan; 1571 bór zw. Czarny Bór [w R.?], bór Osie i łąka zw. Kobyle Błoto [w R.?] (PG 120, 632-633v); 1572 w podziale [wsi R.] między Baltazarem i Janem Tłockimi wspomn.: łąka zw. Studzionka, chrusty [zarośla] w Studzionce, gran. z Tłokami, płosy zw. Dibalińska, Papieżowa, Wołostkowska, Pusta, Walioszewska ku Głodnu i Wielka Walioszewska, Krucina Mała, Jantoszowa, Pod Liubawkami, staw wiatrak pod Głodnem, [bór] Osie, bór zw. Dzieży Bór, stary dwór, drogi do Tłok i Rakoniewic (PG 122, 447-449); 1581 mł. w R. → p. 3.

3. Własn. szlach. 1379 – a. 1422 Wojc. Rzeszotarzewski dz. w R. [h. Samson] (WR 1 nr 733; WR 3 nr 346): 1379 tenże śwd. w dok. Domarata [z Iwna] starosty gen. wlkp. (Wp. 4 nr 2070); 1388 tenże toczy proces z Hejdanem ze wsi Strzelce [pow. kośc., par. Ptaszkowo] o zniesławienie poręczycieli tegoż Wojciecha (Lek. 1 nr 338, 672, 681); 1391-94 tenże w sporze z Dobiesławem Godziszewskim o 40 grz. z tytułu poręczenia przez Dobiesława za wspomn. Hejdana oraz [braci Andrzeja i Mikołaja] paniczów z → Ptaszkowa; Dobiesław odpiera roszczenia tegoż Wojciecha do 60 grz. z tytułu szkody (Lek. 1 nr 1746; Lek. 2 nr 1468; WR 1 nr 179); 1392 [Wojc.] Rzeszotarzewski, → Kijakowo (Lek. 1 nr 1215); 1392 [Wojc.] Rzeszotarzewski w sporze z Żydem pozn. Aronem (Lek. 1 nr 1243); 1393 tenże odpiera roszczenia wspomn. Arona z tytułu poręki, jakiej udzielił wraz z Wojc. Komorowskim za Janka Jaromirskiego (Lek. 1 nr 1654); 1393 tenże płaci mieszczaninowi z Grodziska 2 grz. i 8 gr za Piotra Błockiego [z Błocka, pow. kośc.] (Lek. 2 nr 1532);

1393-97 tenże Wojciech toczy procesy ze Stan. Lubickim: 1393 Stanisław ma zapłacić karę (Lek. 1 nr 1476), 1393 tenże Wojciech oświadcza, że w sprawie, którą miał z Lubickim, należy mu się 10 grz. długu, a ponadto 20 grz. szkody [z powodu zwłoki w spłacie długu] (WR 1 nr 158); 1394 tenże ma otrzymać od wspomn. Stanisława 10 grz. i 17 sk. (Lek. 1 nr 1836); 1394 wspomn. Stanisław odpiera roszczenia tegoż Wojciecha do 25 grz. (Lek. 1 nr 1838); 1394 wspomn. Lubicki i Piotr Kikowski odmawiają stawienia się na sąd polubowny z tymże Wojciechem (Lek. 1 nr 1842); 1394 tenże przysięga, że z winy Staszka poniósł szkodę 16 grz. i że w następnym roku dojdzie do tej sumy jeszcze 1 1/2 grz. i 6 gr [odsetek?] (Lek. 1 nr 1933, 1936); 1395 tenże toczy proces ze Stan. Lubickim o 26 grz. poręki za Bronisza [i Pietrasza] z → Chrzypska Małego [też → Lubicz] (Lek. 1 nr 1974); 1396-97 tenże w sporze ze Stan. Lubickim, który płaci karę 8 sk. (Lek. 1 nr 2253, 2549);

1394-96 tenże Wojciech w sporze z Małgorzatą z → Rakoniewic (Lek. 2 nr 1669, 1929); 1396 temuż Piotr z Urbanowa poręcza sumę 4 grz. za Piotra wójta z Kościana, a tenże Wojciech uwalnia [od spłaty wspomn. kwoty Jana] Rotemberga3Wziąwszy pod uwagę udział w sprawie wójta kośc. wnosić można, że chodzi tu o Rotemberga mieszcz. kośc., a nie Janusza Rotenburga z → Ptaszkowa (Lek. 2 nr 1939); 1398 tenże w sporze z Janem Rotembergiem [z Kościana?] (WR 3 nr 50); 1398 tenże wraz z Pawłem Piotrkowskim poświadcza szlachectwo Macieja Waty z → Nądni jako krewny ze strony ojca (Lek. 1 nr 2810); 1399 tenże w sporze z Hankiem Rzeczycą [z Gnina] (Lek. 2 nr 2251); 1399 tenże w sporze z Mik. Rotenburgiem z → Ptaszkowa o 17 grz. czynszu, Mikołaj ma wprowadzić tegoż Wojciecha w posiadanie → Michorzewa Mokrego (Lek. 2 nr 2346, 2447, 2448); 1400 tenże z R. występuje jako rozjemca w sporze [Piotra?] Benwy z Karny z Mac. Godziszewskim [z Godziszewa] (Lek. 2 nr 2739); 1401 woźny zapowiada dziedziny tegoż Wojciecha4KR 8, 13, powołując się na KoścZ 2 k. 18, 28v, błędnie podaje, że Wojciech miał syna Szczepana męża Małg. Karczewskiej R., Błocko, Powodowo, Tuchorza, Gola, Guździno [wsie w pow. kośc.], wszystkie wraz z zamkiem (castrum)5Nie wiemy, gdzie był ten zamek. Być może chodzi o obiekt znajdujący się nad rz. Obrą na S od wsi Błocko, a określony na mapie Perthéesa jako stary okop. Nie jest jednak wykluczone, że chodzi o zamek w Gościeszynie bądź o stary dwór w R., o którym wiadomo, że w 1563 był podpiwniczony i otoczony fosą (PG 107, 257) zastawione (KoścZ 2, 18); 1401 tenże toczy proces z Wilczkiem [Kotowieckim] z Kotusza o 50 grz. z tytułu poręczenia (KoścZ 2, 18); 1401 tenże wraz z synem Szczepanem uposażają kościół par. w R. → p. 5; 1402 tenże w sporze ze Staszkiem Benwą [z Karny], za tegoż Wojciecha poręcza jego syn Szczepan6→ przyp. 4 (KoścZ 2, 28v);

1406-07 tenże Wojciech toczy procesy o 1/2 Niałka Małego: 1406 z Janem z Kozłowa [k. Buku] i jego braćmi, tenże Wojciech wywodzi, że Jan Ceradzki już wcześniej pozwał go o te dobra (KP nr 2675); 1406-07 tenże i jego syn Szczepan toczą proces z Janem Jaromirskim [z → Jaromierza], który dowodzi, że ma lepsze pr. bliższości do Niałka niż tenże Wojciech (KoścZ 3, 43v; PZ 3, 2v; ZSW 1205; WR 3 nr 347); 1406 tenże Wojciech w sporze z Dziersławem Chycińskim o popielników [tj. ludzi trudniących się wyrabianiem popiołu], których Dziersław znalazł w swoich dobrach; z Grzymką ż. wspomn. Dziersława (WR 3 nr 308, 317); 1406 tenże → Łęki Wielkie (WR 3 nr 322); 1408 tenże w sporze z opatem kl. w Obrze o zabójstwo między ich poddanymi (KoścZ 3, 71); 1408 tenże wraz z synem Janem w sporze z panią [Agnieszką?] Komorowską [z → Komorowa, pow. kośc.] (KoścZ 3, 100v); 1412 tenże toczy proces ze Świętosławem, Gniewkiem i Mikołajem ze wsi Nowiec, którzy wnoszą roszczenia do dóbr po matce w R.; sąd oddala ich roszczenia i uznaje moc przedstawionego przez Wojciecha dok. nabycia (litera resignatoria) R. (KoścZ 4, 21v); 1412 tenże w sporze z Januszem Rzeczycą o szkody spowodowane przez tegoż Wojciecha w 2 ł. w Gninie (KoścZ 4, 17v); 1416, a. 1422 tenże → niżej: Szczepan.

1401-32 Szczepan Rzeszotarzewski dz. w R., syn Wojciecha, brat Jana z Tuchorzy i Heleny, h. Samson (WR 1 nr 1029; KoścZ 9, 195; KoścZ 10, 3v-4; MHP nr 144): 1401 tenże → p. 5; 1402, 1407 tenże → wyżej; 1408 tenże przegrywa proces z Janem Głowaczem ze Zbąszynia o przemoc na drodze królewskiej dokonaną przez tegoż Szczepana z 19 kmieciami, zatrzymanie i uwięzienie sołtysa z Bylęcina [k. Zbąszynia] oraz zakucie go w dyby (KoścZ 3, 76v); 1408 tenże, jego ż. i jej siostra z Łęk [Wielkich] w sporze z Hanką z Jezierzyc o przemoc (KoścZ 3 k. 84v, 87); 1409 tenże toczy proces z [Jadwigą] Janową Głowaczową [wd. po Janie Głowaczu ze Zbąszynia] o granice dóbr Bylęcin, Boruja i Tuchorza; tenże dowodzi, że nie poranił jej poddanego (KoścZ 3, 120; WR 3 nr 412); 1412 [tenże?] → Rataje k. Grodziska Wlkp.; 1412 tenże występuje jako sędzia polubowny w działach między dziedzicami → Nądni7KR 8, 13, powołując się na cytowane źródło, błędnie podaje, że rozjemcą między dziedzicami Nądni był Wojc. Rzeszotarzewski (PZ 3, 178); 1412 opolnicy z → Łęk Wielkich mają usypać kopiec narożny między dobrami Winc. Łąckiego [z Łęk Wielkich] i tegoż Szczepana oraz potwierdzić go przysięgą (KoścZ 3, 181); 1412 tenże wraz z Mik. Watą z Nądni, wspomn. jako śwd. wywodu szlachectwa z h. Samson (S. Łaguna, Nieznane zapiski heraldyczne średniowieczne polskie, głównie sieradzkie, Archiwum Komisji Historycznej AU, t. 8, 468 nr 35); 1416 tenże wraz z bratem Janem dz. w R. przegrywają spór z Hermanem opatem klasztoru w Obrze o mł. i groblę zw. → Ruchocki Młyn (KoścZ 4 k. 217v, 245v, dawniej k. 118v, 146v); 1416 tenże w imieniu swego ojca Wojciecha daje Miksowi [tj. Mik.] Nowowiejskiemu 3 ł. w Gninie wraz z 3 siedliskami i 2 ogrodami, które posiadał Kujawka, a o które toczył się spór z tytułu pr. bliższości, oraz zwraca mu dok. sprzedaży (KoścZ 4, 204);

1418-20 tenże Szczepan toczy proces z Boguchwałem Ratajskim i Janem Rzeczycą [z Gnina] o → Rataje (KoścZ 4 k. 325, 356v; WR 3 nr 652, 820); 1420 tenże → Karczewo (CP 14, 613); a. 1422 tenże wraz z siostrą, panną Heleną, toczą proces z Przedpełkiem Srockim [też Łąckim z Łęk Wielkich] o zastaw za pieniądze pożyczone staremu [tj. Wojc.] Rzeszotarzewskiemu przez Dobrogosta z Szamotuł (KoścZ 7, 25v); 1422 tenże asesor sąd. (MHP s. 326); 1424 tenże → p. 2; 1424-25 tenże Szczepan toczy procesy z Mik. Brodzkim8Było dwóch Mikołajów piszących się z Brodów, stryj i bratanek (→ Karpicko, przyp. 3). Ich rozróżnienie nie zawsze jest możliwe [z → Brodów, także z → Karpicka]: 1424 o barć (KoścZ 5, 495); 1424 tenże dowodzi, że przez 3 lata spokojnie posiadał 2 śl. w Tłokach (WR 3 nr 1027, 1082); 1424 tenże dowodzi wspomn. Mikołajowi i Andrzejowi Brodzkim, że dzierży 1/3 tej połowy, która należy do Karpicka i że jeszcze nie minęło 30 lat (WR 3 nr 1076); 1425 temuż ręczy Winc. Choryński za wspomn. Mikołaja i Andrzeja z Karpicka, że jeśli tenże Szczepan odeprze w sądzie roszczenia ich [tj. Mikołaja i Andrzeja] stryja Mikołaja, to nie będą oni wnosić roszczeń (KoścZ 8, 179v); 1425 tenże dowodzi Mikołajowi, że posiadał w spokoju 121 barci w Karpickim Borze (WR 3 nr 1135);

1425 tenże Szczepan toczy proces z opatem kl. w Obrze o 2 konie i 5 siekier, zajęte przez opata (KoścZ 8, 119); 1425 tenże → Kosiczyn (KoścZ 8, 177); 1427 tenże ręczy za [swego brata] Jana z Tuchorzy [k. Wolsztyna] (KoścZ 9, 211); 1428 tenże → Komorowo [pow. kośc.] (KoścZ 9 k. 1v, 26); 1428 tenże ręczy za kmiecia Jakuba ptasznika [skąd?] (KoścZ 9, 97v); 1428 tenże występuje jako jeden z sędziów polubownych w sporze między Pawłem Ptaszkowskim a Andrzejem Borzysławskim (KoścZ 9 k. 100, 105v-106); 1428 tenże wraz z Jurgą Zakrzewskim i swym bratem Janem z Tuchorzy toczy proces z Hanką ż. Adama [Oganki?] z Gorzycy [?] (de Gorzice; KoścZ 9, 14); 1428 tenże Szczepan toczy proces ze swoją bratową (glos) Barbarą wd. po swym bracie Janie Tuchorskim z Tuchorzy i zawiera z nią ugodę: zobowiązuje się do wypłacenia jej dzieciom 10 grz. czynszu rocznego od kwoty 100 grz. szer. gr (która to suma stanowiła od 12 lat własność jego brata Jana), na co ma dać rękojemców, a dok. w sprawie czynszu odnawiać co 2 lata; wydzieli też wspomn. Barbarze 1/2 Tuchorzy z tytułu jej oprawy, jaką ma zapisaną na tej wsi (KoścZ 9 k. 107v, 124v, 141); 1429 tenże wraz z Wojciechem i Janem ss. zm. Jana Tuchorskiego toczy proces z Jerzym Jarogniewskim, Abrahamen Kiebłowskim i Pietraszem Oganką z Godziszewa; Rzeszotarzewskiego i Tuchorskich zastępuje w sądzie jego domownik (familiaris) Maciej (KoścZ 9 k. 177, 178, 182v); 1429 tenże wraz z (poręczycielem) Przedpełkiem Łąckim w sporze z Abrahamem Zbąskim o gran. [jakich dóbr?] i wadium za [niedotrzymanie] ugody (KoścZ 9 k. 203, 218); 1429 tenże zastępuje w sądzie swego kmiecia Wojciecha [z R.?] w sporze z Wyszomirem Bodeckim [z Bucza] (KoścZ 9, 207); 1430 tenże w sporze z Zygmuntem Korzbokiem [z Gnina, Rataj i Zielęcina w pow. kośc.], którego tenże Szczepan winien obronić przed roszczeniami Winc. Ratajskiego (KoścZ 9 k. 250v, 256, 274); 1430 tenże → p. 2; 1430 tenże w sporze z Januszem Taderem [z Tarnowy k. Rakoniewic] (KoścZ 9, 243v); 1430 tenże płaci przysądne za [swych bratanków] Stanisława i Wojc. Tuchorskich, którzy zapowiadają dobra Tuchorza (KoścZ 9, 248); 1432 tenże toczy proces z Jadwigą z Wierzenicy [k. Poznania] (PZ 11, 123v).

1408 – zm. 1428 Jan dz. w R. i w Tuchorzy, syn Wojc. Rzeszotarzewskiego, brat Szczepana i Heleny [o niej → wyżej: pod a. 1422] (WR 1 nr 1029): 1408 tenże → wyżej: Wojciech; 1416 tenże → wyżej: Szczepan; 1416 tenże w sporze z Marcinem Oganką [z Chobienic] (WR 3 nr 624); 1416 tenże w sporze z Wyszomirem [Bodeckim z Bucza] o bydło (WR 3 nr 615); 1421 tegoż sługa Łączek (Lanczek), → Rakoniewice (WR 3 nr 902); 1424 tenże Jan Tuchorski w sporze z Abrahamem Zbąskim (KR 8, 14, cytowanego aktu w KoścZ 5, 8, nie odnaleziono); 1427-28 tenże → wyżej: Szczepan; 1428 tenże brat Szczepana wspomn. jako zm., jego ż. Barbara i ss. → wyżej: Szczepan; 1429 Jan i Wojciech ss. tegoż [zm.] Jana → wyżej: Szczepan.

1430 Małg. Rzeszotarzewska w sporze z Andrzejem Borzysławskim (KoścZ 9 k. 250v, 261v); 1430 taż toczy proces z Janem kmieciem z Cykowa (KoścZ 9, 270v).

1435-76 Teodoryk (Dzietrzych) Rzeszotarzewski [syn Szczepana], brat Macieja, Wawrzyńca, Wincentego i Anny: 1435 tenże śwd. (BR 628 nr 100); 1441 tenże → p. 5; 1444 działy tegoż z braćmi: tenże Teodoryk otrzymuje wieś R., Maciej otrzymuje Powodowo i 2 ł. w Tłokach [w pow. kośc.], a Wawrzyniec i Wincenty otrzymują Karczewo; tenże Teodoryk ma też wyposażyć siostrę Annę, nie gorzej niż inne siostry (PG 2, 20v); 1445 tegoż kwituje Andrzej Gądkowski z sumy 10 grz. (KoścZ 12, 724); 1448 tenże w sporze z Tomaszem i jego ss. Mikołajem i Janem z Parzęczewa; tenże zastępuje w sądzie Przedpełka [Łąckiego] niegdyś z Łęk [Wielkich], który toczy proces ze wspomn. dziedzicami Parzęczewa (KoścZ 13, 188); 1450 tenże wraz z Winc. Kargowskim toczy proces z Hermanem opatem z Obry (KoścZ 14, 81); 1468 tenże → p. 5; 1476 tenże → p. 2; 1505 tenże wspomn. jako zm., jego dzieci → niżej: Barbara, Jadwiga i Andrzej.

1444-91 Maciej, 1444-80 Wawrzyniec, 1444 Wincenty i Anna z R., rodzeństwo Teodoryka: 1444 ciż → wyżej: Teodoryk; 1448 tenże Wawrzyniec niegdyś Rzeszotarzewski z → Karczewa i Powodowa (KoścZ 13, 333-334); 1487 tenże Wincenty kan. kat. pozn. wspomn. jako zm. → Karczewo (PG 10, 67); 1487, 1489, 1491 [tenże?] Maciej9Nie wiadomo, czy chodzi tu o Mac. Karczewskiego brata Teodoryka czy też jego bratanka Macieja; → Karczewo → niżej: Piotr; 1480 syn tegoż Wawrzyńca Stanisław → p. 5; 1496 [tenże?] Maciej → niżej: Jan Rzeszotarzewski.

1487-94 Piotr Rzeszotarzewski, brat Jana, Andrzeja, Barbary, Jadwigi [syn Teodoryka]: 1487 tenże bratanek Wincentego, → Karczewo (PG 10, 67); 1487 tenże sprzedaje z zastrz. pr. wykupu Mac. Karczewskiemu 2 ł. opust. w R. za 10 grz. (PG 10, 111v); 1489 tenże sprzedaje Janowi Tłockiemu cz. starego zapustu w R. koło wsi Tłoki wraz z rolami i łąkami k. Wolsztyna za 30 grz. (PG 10, 124v); 1489 tenże sprzedaje Mac. Karczewskiemu cz. w R. należną mu w dziale z bratem Janem za 180 grz. [szer. półgr] (PG 10, 131v); 1490 tenże → p. 2; 1491 tenże Piotr sprzedaje Janowi Tłockiemu za 60 grz. cz. folwarku w R., należną mu w dziale z bratem Janem Rzeszotarzewskim (PG 10, 156); 1491 tenże kupuje od wspomn. Mac. Karczewskiego sprzedaną mu uprzednio [1489] cz. w R. za 180 szer. półgr (PG 10, 155v); 1493 tenże winien 30 grz. swej siostrze Barbarze (KoścG 4, 2v); 1494 starosta [gen. wlkp. Jan Ostroróg] postanawia, że burgrabia [Andrzej Sułocki10W GUrz. nr C 756, występuje jako Solecki, chodzi tu jednak o Andrzeja Sułockiego z Sułocina k. Grodziska Wlkp] wraz z woźnym podzielą dobra tegoż Piotra, jego brata Jana i ich siostry Jadwigi Rzeszotarzewskiej w R. (KoścG 4, 58v); 1496 tenże wspomn. jako zm. → p. 2.

1489-97 Jan Rzeszotarzewski brat Piotra, Andrzeja, Barbary i Jadwigi [syn Teodoryka]: 1489, 1491, 1494 tenże → wyżej: Piotr; 1496-97 tenże Jan Dzietrzych [tj. syn Dzietrzycha czyli Teodoryka] wraz z bratem Andrzejem i siostrami Barbarą i Jadwigą dziedzice niedz. w R. biorą udział w sporze o pr. patronatu kościoła Ś. Małgorzaty na Śródce [pod Poznaniem]11W spór ten zaangażowanych było wiele osób, roszczących pretensje do patronatu: a) bracia Łukasz i Wojc. Ciesielscy (z Cieśli k. Buku), Piotr Grzebienicki (z Grzebieniska k. Buku), jako opiekun swych cc. Anny, Katarzyny i Heleny, b) Rzeszotarzewscy, c) Paweł i Jan dziedzice z Góry (k. Szamotuł), d) bracia Marcin dz. w Garbach i Mac. Komorniccy (z Komornik k. Kostrzyna) oraz Bodzęta prepozyt (kat.) w Chełmie, e) Tomasz Rokitnicki (z Rokietnicy, ACC 73, 120v): 1496 prezentują na plebana Jakuba z Szamotuł (AC 73, 120v), 1496 tenże Jan wraz ze wspomn. siostrami prezentują Andrzeja Ciesielskiego12Ciesielskiego prezentowali także inni współkolatorzy: a) Wojc. Kaczkowski dz. w Bodzanowie (na Kujawach), Jan dz. w Górze, Mikołaj z Lasotek (w ziemi dobrzyńskiej) i jego ż. Katarzyna dz. w Bodzanowie, Wojc. Baruchowski i jego ż. Ziemka dziedzice w Bodzanowie kan. kat. pozn. (ACC 73, 139), 1496 w imieniu tegoż Jana Marcin Herstopski prezentuje Leonarda z Lublina13Leonarda z Lublina prezentował także Paweł Górski dz. w Górze, jako opiekun swych bratanków Jana, (innego) Jana, Piotra, Stanisława, Mikołaja dziedziców w Tomicach i Śliwnie (AC 73, 157), 1497 tenże wraz z siostrami uznani za współkolatorów14Obok Rzeszotarzewskich za współkolatorów uznani zostali: a) Wojc. Kaczkowski, b) Mik. Lasocki i jego ż. Katarzyna, Wojc. Baruchowski i jego ż. Ziemka dziedzice w Bodzanowie, c) Jan, Paweł, Katarzyna, Marcin, Jan i Mikołaj dziedzice w Górze, d) Łukasz i Wojc. Grzebieniccy oraz Piotr Grzebienicki jako opiekun Heleny, Katarzyny i Barbary Ciesielskich, e) Jan, Piotr, Stanisław i Mikołaj dziedzice w Tomicach i Śliwnie wspomn. kościoła (ACC 74, 89); 1496 tenże sprzedaje swemu bratu stryjecznemu Mac. Karczewskiemu części w → Karczewie odziedziczone po bracie Piotrze i stryju Winc. Karczewskim za 40 grz. (PG 7 s. 182, dawniej k. 91; PG 11, 120v, dawniej k. 114v); 1496 tenże wraz z siostrami Barbarą i Jadwigą dziedzice niedz. w R. sprzedają z zastrz. pr. wykupu za 40 grz. półgr Marcinowi i Janowi ss. Mac. Karczewskiego sołectwo w R., na którym siedzi sołtys, 1 ł. os., karczmę trzymaną przez karczmarza oraz 3 ł. opust. [nazwy → niżej: mieszkańcy] (PG 7 s. 187, dawniej k. 93v; PG 11, 123v, dawniej k. 117v); 1496 tenże → p. 2; 1565 tenże wspomn. jako zm. bratanek Winc. Karczewskiego → Karczewo (KoścZ 58, 356-357, dawniej k. 297-298).

1490-1514 Jan Tłocki, ojciec Jana: 1490, 1496 tenże → p. 2; 1505 tenże → niżej: Barbara, Jadwiga i Andrzej; 1507 tenże toczy proces o pr. patronatu kościoła Ś. Małgorzaty w Śródce; wraz z Piotrem i Stan. Tomickimi dziedzicami Śliwna oraz Pawłem Górskim [z Góry k. Szamotuł] prezentuje na plebana Wojc. Pakosławskiego kan. pozn.15Inni współkolatorzy – Łukasz Ciesielski i jego bratankowie Michał, Bartłomiej i Feliks prezentowali Andrzeja Ciesielskiego kan. pozn (ACC 84, 102); 1511 Kat. Ratajska zobowiązuje się do skwitowania tegoż Jana z dochodu (lucrum) [przysądzonego jej] ze wsi R. (KoścG 7, 65); 1513 tenże [dz. w R.] → p. 5; 1513 tenże pozywa Annę Siekowską, o to, że rozkazała swym kmieciom z Głodna wyciąć drzewa w lesie zw. Barłożna w R.; Tłocki szacuje swą szkodę na 40 grz., Anna zaprzecza tym zarzutom (PZ 37, 96); 1514 tenże → p. 2; 1525 wd. po nim Katarzyna → niżej: Jan.

1493-1505 Barbara, 1494-1505 Jadwiga i 1496-99 Andrzej dziedzice w R., rodzeństwo Piotra i Jana [dzieci Teodoryka]: 1493 taż Barbara → wyżej: Piotr; 1494 taż Jadwiga → wyżej: Piotr; 1496 ciż → wyżej: Jan; 1496-97 te siostry → wyżej: Jan; 1499-1501 te siostry dziedziczki w R. winne są 17 grz. Kat. Ratajskiej, wspomn. ich brat, tenże Andrzej Herstopski (KoścG 5 k. 47v, 101); 1505 te siostry dziedziczki w R. dają Janowi Tłockiemu całą wieś R., a otrzymują w zamian części wsi Błocko i Łąkie [obie wsie k. Wolsztyna], wspomn. ich stryj Jan Bojanowski [z Bojanowa] i wuj Marcin Szwab Barkliński [albo Kotowiecki z Barklina] (PG 13, 24); 1505 te siostry Barbara i Jadwiga ż. Jakuba Wilkowskiego, cc. zm. Teodoryka Rzeszotarzewskiego, dziedziczki w Błocku i Łąkiem oświadczają, że Jan Tłocki zadośćuczynił im i oddał 200 grz.; zobowiązują się także do oddania Tłockiemu 40 grz. długu [jaki mają u Tłockiego] (KoścG 6, 43).

1510 Frycz Tłocki skwitowany przez Jana i Jerzego ss. Andrzeja Sarbskiego [z wsi Sarb k. Buku] z części w R. (KoścZ 18, 162v).

1517-59 Jan Tłocki syn Jana Tłockiego i Katarzyny (KoścZ 19, 63v): 1525 tenże zapisuje ż. Elżbiecie, c. Winc. Strzeżmińskiego [ze Strzeżmina w pow. pozn.; obecnie Strzyżmin], po 500 zł posagu i wiana na połowach wsi Tłoki i R., na połowach swych części w Błocku i Łąkiem, na 1/2 mł. zw. Stary Młyn [w Tłokach], mł. ten przypadnie mu po śmierci matki Kat. Tłockiej (PG 16, 62v-63); 1531 tenże z ż. Elżbietą Trzcieńską dziedzice w R. (PG 16, 470v); 1543, 1551 tenże → p. 5; 1555 tenże daje w dożywocie ż. Elżbiecie Strzeżmińskiej całą nowo lokowaną i opust. wieś Nowiniec, znajdującą się między wsiami Karpicko, R., Głodno i polem wsi Tłoki (KoścZ 20, 22); 1559 tenże → p. 2; 1569 tenże wspomn. jako zm., Elżbieta wd. po nim → niżej.

1562-73 Bernard, 1563-79 Gabriel, 1563-83 Baltazar, 1563-72 Jan i 1563-71 Stanisław oraz 1564 Anna, Katarzyna, Jadwiga i Izabela Tłoccy, dzieci Jana Tłockiego i Elżbiety (TD): 1562 tenże Bernard zapisuje po 700 zł posagu i wiana ż. Annie, c. Marcina Herstopskiego, na połowach wsi Tłoki i R. os., Nowińcu opust. oraz cz. mł. zw. Stary Młyn w Tłokach (KoścZ 20, 48); 1563 ciż bracia dzielą się dobrami w Tłokach i R.: tenże Stanisław otrzymuje dwór w R., wraz z wszystkimi budowlami oraz fosą i groblą, winnicą, sadem oraz ogrodem, także cz. łąki; Bernard otrzymuje siedlisko, które leży przy drodze z R. do Rakoniewic i Grodziska, w celu zbudowania dworu i wszystkich innych zabudowań, takich jak w starym dworze; Stanisław i Bernard wydzielą też [młodszym braciom] Gabrielowi i Baltazarowi oddzielne siedliska w celu założenia ogrodu; wspomn. matka tychże Elżbieta i najmłodszy brat Jan (PG 107, 257); 1564 tenże Gabriel dz. w Tłokach i R. winien siostrze Annie 240 zł, a siostrom Katarzynie, Jadwidze i Izabeli 300 zł (KoścG 16, 481); 1569 ciż Gabriel, Baltazar i Jan dzielą się dobrami: Baltazar otrzymuje cz. w Tłokach, w której znajduje się stara karczma, w celu zbudowania zabudowań dworskich, cz. ta ma być tak duża, jak ta, na której znajduje się stary dwór w R.; Gabriel i Jan otrzymują części o identycznej wielkości w Tłokach i R.; wspomn. ich matka Elżbieta, wd. po Janie Tłockim (KoścG 23, 79); 1571 tenże Stanisław daje ż. Barbarze, c. Andrzeja Krzyckiego, po 700 zł posagu i wiana na 1/2 dóbr Tłoki i R. os., Nowiniec opust. oraz na 1/2 Starego Młyna (PG 21, 186v); 1571 tenże Gabriel daje swym braciom tymże Stanisławowi, Bernardowi, Baltazarowi i Janowi części wsi R. i Tłoki os., Nowiniec opust. i Stary Młyn (PG 21, 198v); 1571 ciż bracia [bez Gabriela] dzielą się dobrami: Baltazar i Jan otrzymują wieś R. wraz z borem zw. Czarny Bór [w R.?] oraz Stary Młyn na rz. → Dojcy, a Stanisław i Bernard otrzymują Tłoki, Nowiniec opust. wraz z borem zw. Osie (Osszie) i łąką zw. Kobyle Błoto [w R.?] (PG 120, 632-633v); 1572 ciż Baltazar i Jan dzielą się dobrami [w R.]16K 3, 659, błędnie datował tę zapiskę na 1571 (PG 122, 447-449); 1573 ciż Bernard i Baltazar zawierają ugodę dot. zbiorów żyta, oziminy i zboża jarego w Tłokach, R. i Nowińcu; wspomn., że umowę taką zawarli w 1571 Stanisław, Bernard, Baltazar i Jan (PG 124, 672v-673); 1573 tenże Bernard daje temuż Baltazarowi budynki w R. wraz z dworem, komorami i piwnicą, a otrzymuje w zamian zabudowania Baltazara w Tłokach (PG 124, 673); 1579 tenże Gabriel dz. w R., Tłokach os. i Nowińcu opust. (PG 135, 369v); 1580-83 tenże Baltazar → niżej; 1583 tenże Baltazar zapisuje swej ż. Annie Wielżyńskiej po 2200 zł posagu i wiana na 1/2 R., a wspomn. Anna wydzierżawia temuż Baltazarowi 1/2 wsi R. oraz 1/2 Starego Młyna na rz. Dojca; tenże Baltazar powierza swojej ż. Annie opiekę nad ich córką Anną (PG 22, 79; PG 143, 523).

1580-83 Łukasz Herstopski → niżej.

1563 pobór od 4 ł., z 1/2 ł. od 3 lat nie płacą, a od roku [ta 1/2 ł. jest] wolna, pobór od 1 rzem. i 1 karczmy dor. (ASK I 4, 207); 1566 pobór od 4 ł., 1 rzem., 1 karczmy dor. i 6 zagr. (ASK I 4, 286v); 1580-83 pobór płacą Łukasz Herstopski i Baltazar Tłocki (Piotrkowska 1 nr 513); 1581 pobór: z cz. Łukasza Herstopskiego od 2 ł., 4 zagr., mł. walnika o 1 kole; z cz. Baltazara Tłockiego od 1 i 1/2 ł., 4 zagr., 2 kom., 1/2 [kom.?] opust. (ŹD 88).

1391-1572 mieszkańcy: 1391 kmieć Andrzej z R. w sporze z Piotrem z → Rozwarowa o bydło wartości 10 grz. (WR 1 nr 100; Lek. 1 nr 979); 1421 Łączek sługa Jana Rzeszotarzewskiego → wyżej: Jan; 1429 Wojciech kmieć z R. toczy proces z Wyszomirem [Bodeckim] z Bucza (KoścZ 9, 189v); 1429 tenże Wojciech kmieć, Maciej domownik (familiaris) Szczepana Rzeszotarzewskiego → wyżej: Szczepan; 1496 kmieć Piotrek, karczmarz Piotr, łany opust. zw. Gajewski, Lawinowski i Chrośliński → wyżej: Jan Rzeszotarzewski; 1572 kmiecie: Jantosz, Papież, Wosiek Parolies, Kortosz, Czech, Dibala, Grzegorz, zagrodnicy: Stach Owczarków, Maciek Wszędibelon, Jakub, Maciek Mieczałek, Setko, Janos, wspomn. chałupka [siedlisko? → Radomicko, p. 2, pod 1538-39] zw. Maślankowa, w której siedzi zagrodnik, płosa zw. Włostkowska (PG 122, 447v-449).

4. 1496 sołtys Mac. Bar → p. 3: Jan Rzeszotarzewski.

5. 1401 (kop. 1551) Wojc. Rzeszotarzewski wraz z synem Szczepanem uposażają kościół par. w R.: dają plebanowi 2 ł. [w R.], 2 zagr., którzy mają być lokowani i karczmę, która także ma być lokowana, łąkę [idąc] z R. do Tuchorzy k. lasu po prawej stronie naprzeciw drogi, a także dzies. snopowe z folwarków w R. i Tuchorzy, drewno na budowę oraz [pr. korzystania z] lasów (z wyjątkiem zapustu) przez wspomn. zagrodników i kleryka; zobowiązują się też do wybudowania dworu murowanego i domu mieszkalnego; dają także pr. do wypasania świń i bydła (ale nie owiec) na wspólnych łąkach; klerykowi czyli dzwonnikowi dają wolny plac na dwór, a witryk przy pomocy innych wsi należących do parafii ma zapewnić opłatki, wino i świece niezbędne dla kultu; pleb. ma się cieszyć takimi prawami, jak pleb. w Kiebłowie (Wp. 7 nr 402; LBP 262-263); 1401 Wojc. Jastrzębiec bp pozn. eryguje w R. kościół par. ŚŚ. Wojciecha i Katarzyny, uposażony przez Wojc. Rzeszotarzewskiego i jego syna Szczepana; bp zatwierdza uposażenie kościoła w R., a do par. wciela wsie R. i Gola, które odłącza od par. Komorowo, oraz wieś Tuchorza, którą odłącza od par. w Zbąszyniu (Wp. 7 nr 403).

1406 Jan pleban z R. (ACC 2, 5v).

1429 Grzegorz pleb. w R. pozywa Macieja pleb. w → Rakoniewicach o odszkodowanie w wysokości 1 kopy [gr] za to, że Maciej pochował Szczepana Nagorznego sołtysa z Goli [par. R.] (ACC 12, 97v; AC 2 nr 1012).

1441 Teodoryk Rzeszotarzewski w imieniu wszystkich swoich kmieci z R. zobowiązuje się uiszczać dzies. biskupowi pozn.: po 6 gr z każdego łanu na Niedzielę Palmową, a dalsze 6 średnich półgr z każdego łanu w dniu ś. Jana [24 VI czy 29 VIII?] (AE I 61).

1463 Szymon pleb. z R. daje Jakubowi pleb. w Lipnie swoją par. w R. i 6 ćw. żyta, w zamian otrzymuje par. w → Lipnie (ACC 43, 33v); 1468 tenże Jakub pleb. w R. zawiera ugodę z Teodorykiem dz. w R.: Teodoryk ma dać plebanowi z tytułu dzies. i mesznego oraz innych [opłat] 2 ćw. żyta i 1 ćw. pszenicy, a pleb. ma go więcej nie niepokoić (AE II 213v).

1480 Stanisław syn Wawrzyńca z Karczewa, pleb. w R., akolita diecezji pozn., prosi papieża o zezwolenie na [jednorazowe] przyjęcie wszystkich wyższych święceń, a pap. udziela zgody (Biblioteka PAU i PAN Kraków, rps 8478 [tzw. Teki Rzymskie], 219).

1491 Marcin pleb. w R. wraz z bratem Maciejem dziedzice w Droszewie [pow. kal.] (PG 10, 162); 1505 tenże pleb. w R. (TD, cytowanego aktu w KalG 31, 95, nie odnaleziono).

1510 par. w R. [formularz nie wypełniony] (LBP 159).

1513 Jan Tłocki dz. w R. toczy proces z Błażejem pleb. z Wolsztyna czyli Komorowa; Błażej oświadcza, że kościół w R., jako filialny, odłączony został od par. w Komorowie, jako kościoła macierzystego, a z biegiem czasu opustoszał, wnosi więc o przyłączenie kościoła w R. wraz z jego dochodami do par. w Wolsztynie; w odpowiedzi Jan zaprzecza, że kościół w R. był filią par. w Komorowie czyli Wolsztynie; Błażej dowodzi, że wsie R. i Gola od swych początków należały do par. w Komorowie, na poparcie tego okazuje dok. bpa pozn. Wojciecha [→ wyżej: pod 1401] wyjmujący wsie R. i Gola z par. komorowskiej; dok. jest bez pieczęci, lecz Błażej przedstawia świadków, którzy jeszcze widzieli pieczęć (ACC 89 k. 72, 82).

1540 pleb. w R. [rejestr kontrybucji kleru nie wypełniony17Now. 2, 453, wyciągnął stąd wniosek, że par. nie była obsadzona, co wydaje się bardzo prawdop., ponieważ w 1543 wspomn., że kościół w R. był przez kilka lat opuszczony] (CP 404, 44).

1543 2 V Jan Tłocki dz. w Tłokach i R. przezentuje na plebana kościoła w R., który był opuszczony przez kilka lat, Jana Papieżka wikarego w Ptaszkowie (ACC 115, 19)18W haśle → Ptaszkowo omyłkowo sygn. CP 115; 1543 17 VII tenże Jan Tłocki prezentuje na plebana Bartłomieja z Wolsztyna (AE VIII 307v);

1551 Jan Tłocki (Złocki!) dz. w R. przedstawia (w celu zatwierdzenia) bpowi Benedyktowi Izdbieńskiemu dok. erekcyjny kościoła par. w R. [→ wyżej: pod 1401] (LBP 261-265).

1563 R. w par. Wolsztyn (rejestr poborowy; ASK I 4, 207); 1564 Tuchorza w par. R. (IBP 303); a. 1595 kościół w rękach innowierców (AV 10, 179, wg wizytacji z 1640-41); od 1603-07 kościołem zarządza komendarz Jan Kierzek, ale do par. należy tylko wieś R.; jest 6 kmieci, [każdy] uprawia po 1 ł., dają 2 ćw. (modius) żyta i tyleż pszenicy, dzies. płacą z folwarku (AV 3 k. 15, 112v-113).

8. Fragmenty naczyń z okresu 1100-1250 i późniejsze. Miejsce uznawane dawniej za grodzisko jest naturalnym wzgórzem piaszczystym w znacznej mierze wyeksploatowanym (Hensel 5, 420-421).

Uwaga: 1. Nie wiemy, czy do naszego R., czy do wsi Restarzew (w Sieradzkiem, obecnie Restarzew Cmentarny, Środkowy i Duchowny), odnosi się zapiska z 1497 dot. Jana Rzeszotarskiego, który w zastępstwie Filipa Pątnowskiego [z Pątnowa, pow. kon.] wysłany został jako łucznik na wyprawę wołoską w poczcie Marcina Sławoszewskiego [ze Sławoszewa, pow. kon.] (ExpBel. nr 434).

2. 1752 27 XI król August III zezwolił Mac. Malczewskiemu na lokację miasta R. (M. Adamczewski, Heraldyka miast wielkopolskich do końca XVIII wieku, Warszawa 2000, s. 221, 420).

1 Transakcja ta dotyczy zapewne udostępnienia przez Jana Rzeszotarzewskiego kmieciom z Tłok łąk i pastwisk w R. zagrodzonych przez Piotra Rzeszotarzewskiego.

2 Wydaje się, że jest to opis tego samego odcinka gran., tylko obiekty wymienione są w odwrotnej kolejności.

3 Wziąwszy pod uwagę udział w sprawie wójta kośc. wnosić można, że chodzi tu o Rotemberga mieszcz. kośc., a nie Janusza Rotenburga z → Ptaszkowa.

4 KR 8, 13, powołując się na KoścZ 2 k. 18, 28v, błędnie podaje, że Wojciech miał syna Szczepana męża Małg. Karczewskiej.

5 Nie wiemy, gdzie był ten zamek. Być może chodzi o obiekt znajdujący się nad rz. Obrą na S od wsi Błocko, a określony na mapie Perthéesa jako stary okop. Nie jest jednak wykluczone, że chodzi o zamek w Gościeszynie bądź o stary dwór w R., o którym wiadomo, że w 1563 był podpiwniczony i otoczony fosą (PG 107, 257).

6 → przyp. 4.

7 KR 8, 13, powołując się na cytowane źródło, błędnie podaje, że rozjemcą między dziedzicami Nądni był Wojc. Rzeszotarzewski.

8 Było dwóch Mikołajów piszących się z Brodów, stryj i bratanek (→ Karpicko, przyp. 3). Ich rozróżnienie nie zawsze jest możliwe.

9 Nie wiadomo, czy chodzi tu o Mac. Karczewskiego brata Teodoryka czy też jego bratanka Macieja; → Karczewo.

10 W GUrz. nr C 756, występuje jako Solecki, chodzi tu jednak o Andrzeja Sułockiego z Sułocina k. Grodziska Wlkp.

11 W spór ten zaangażowanych było wiele osób, roszczących pretensje do patronatu: a) bracia Łukasz i Wojc. Ciesielscy (z Cieśli k. Buku), Piotr Grzebienicki (z Grzebieniska k. Buku), jako opiekun swych cc. Anny, Katarzyny i Heleny, b) Rzeszotarzewscy, c) Paweł i Jan dziedzice z Góry (k. Szamotuł), d) bracia Marcin dz. w Garbach i Mac. Komorniccy (z Komornik k. Kostrzyna) oraz Bodzęta prepozyt (kat.) w Chełmie, e) Tomasz Rokitnicki (z Rokietnicy, ACC 73, 120v).

12 Ciesielskiego prezentowali także inni współkolatorzy: a) Wojc. Kaczkowski dz. w Bodzanowie (na Kujawach), Jan dz. w Górze, Mikołaj z Lasotek (w ziemi dobrzyńskiej) i jego ż. Katarzyna dz. w Bodzanowie, Wojc. Baruchowski i jego ż. Ziemka dziedzice w Bodzanowie.

13 Leonarda z Lublina prezentował także Paweł Górski dz. w Górze, jako opiekun swych bratanków Jana, (innego) Jana, Piotra, Stanisława, Mikołaja dziedziców w Tomicach i Śliwnie.

14 Obok Rzeszotarzewskich za współkolatorów uznani zostali: a) Wojc. Kaczkowski, b) Mik. Lasocki i jego ż. Katarzyna, Wojc. Baruchowski i jego ż. Ziemka dziedzice w Bodzanowie, c) Jan, Paweł, Katarzyna, Marcin, Jan i Mikołaj dziedzice w Górze, d) Łukasz i Wojc. Grzebieniccy oraz Piotr Grzebienicki jako opiekun Heleny, Katarzyny i Barbary Ciesielskich, e) Jan, Piotr, Stanisław i Mikołaj dziedzice w Tomicach i Śliwnie.

15 Inni współkolatorzy – Łukasz Ciesielski i jego bratankowie Michał, Bartłomiej i Feliks prezentowali Andrzeja Ciesielskiego kan. pozn.

16 K 3, 659, błędnie datował tę zapiskę na 1571.

17 Now. 2, 453, wyciągnął stąd wniosek, że par. nie była obsadzona, co wydaje się bardzo prawdop., ponieważ w 1543 wspomn., że kościół w R. był przez kilka lat opuszczony.

18 W haśle → Ptaszkowo omyłkowo sygn. CP 115.