BACHOWICE

(1297 Bachowice, Bachovicz, Batkowicz, Rathovicz!, Bechovicz, Bachouicze) 5 km na SE od Zatora.

1. 1447 B. leżą przy Zatorze (KMK 3, 429); 1449 księstwo ośw., dystr. zator. (ZDK 2, 535); 1470-80 dystr. zator. (DLb. 2 s. 230); 1519 księstwo zator. (MS 4, 2913, 12229); ziemia zator. (Prochaska, Reg. s. 182); 1581 pow. śl. (ŹD s. 98); 1328 par. Woźniki seu B.; 1352-6 par. własna dek. Zator (MV 1 s. 300 n. i t. 2 wg ind.); 1470-80, 1529 B. wymienione w par. Spytkowice (DLb. 2 s. 230; LR s. 93- wiadomość pośrednia); 1581 par. własna (ŹD s. 98); 1598 filia w par. Spytkowice (WR k. 189v).

2. 1297 Mieszko cieszyński, ośw. i zator. zezwala powtórnie urządzić jezioro (lacus) k. B. dla hodowli ryb zamulone wylewem Wisły. Z jeziora wypływa potok → Złotoryja, czyli Czartoria, przepływający k. granic B. (Nemec Listinař 28 reg.; Grünhagen, Regesten 2452; Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji t. 2 s. 231); 1302 las między wsiami: → Łączany, Zajączkowice, B. i Spytkowice (Mog. 45); 1304 las między Łączanami a drogą do Woźnik, B. i Spytkowicami (Mog. 46; Nemec Listinař 32); 1324 Janusz ośw. nadaje dworzaninowi Żegocie pr. polowania na grubą zwierzynę i „podskoki” w lasach Bachowickich (Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji t. 2 s. 231).

3. Własn. książęca, następnie szlach. 1297 własn. książęca → p. 2; 1377 Jan ośw. odstępuje plebanowi w Spytkowicach kmiecia tamże za kmieci w B.: Staszka zw. Brol i Stefana [Szczepana] (ZDM 1, 152); 1396, 1400 tenże zapisuje ż. Jadwidze sumy wienne m. in. na B. i → Spytkowicach (Mp. 4, 1038; Prochaska 15; GrünMark. 2 s. 579); 1447, 1449 czynsz wykupny → Spytkowice (KMK 3, 429, 432; ZDK 2, 535); 1470-80 własn. książąt zator., folwark, łany kmiece, karczma, zagrody (DLb. 1 s. 80; 2 s. 230); 1484, 1488, 1492, 1498, 1503, 1510, 1512, 1519, 1519, 1519, 1520, 1521 własn. książęca, następnie tenuta Myszkowskich, a później własn. tego rodu → Spytkowice (Pol. 4, 93; CE 3, 308, 311; Mp. 5 t. Q 182; MS 3, S. 231; 2 nr 1232; 3 S. 263; 3 nr 1064; 4, 9600, 1562, 2913. 12229; Prochaska Reg. s. 182; Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji t. 2 s. 231; Pol. 4, 136); 1490 Kazimierz ośw. nabywa z pr. wykupu za 100 zł roczny czynsz 5 zł u Pawła Myszkowskiego w B. i daje go kl. Ś. Katarzyny w Kazimierzu (Mp. 5 t. Q 318); 1529 czynsz wykupny 16 grz w B. i Spytkowicach pobiera altaria Ś. Trójcy i Ś. Marka w kościele NMP w Krakowie (LR s. 138); 1549 Aleksy Brandys z Graboszyc pozywa Stan. Myszkowskiego z Mirowa i B. (ZZ 12 s. 602).

5. 1325-42 par. Woźniki oceniona na 2 i 1/2 grz. (MV 1 s. 128, 200, 353); 1328 par. Woźniki seu B., świętop. 5 i 1/2 sk. (MV 1 s. 300); 1344 par. Woźniki, świętop. 5 i 1/2 sk. (MV 2 s. 185); 1346 n. par. Woźniki, świętop. 3 gr (MV 2 s. 193 n. wg ind.); 1352-4 par. R., B., świętop. 7 sk (MV 2 s. 249 n. wg ind.; par. Woźniki nadal płaci 3 gr); 1350-5 brak danych o dochodach i dzies. papieskiej plebana B. (MV 2 s. 328, 435); 1438 Wacław zator. i wadowicki pozwala mieszkańcom B. wycinać drzewo w lesie książęcym na odbudowę sprofanowanego przez arian [tj. husytów] kościoła w B. (Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji t. 2 s. 231); 1470-80 dzies. snop. z łanów kmiecych wart. 4 grz. scholasterii krak. (DLb. 1 s. 80; 2 s. 230); 1492 wyrokiem sądu konsystorskiego przyznano plebanowi w Spytkowicach meszne w B. (Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji t. 2 s. 234); 1529 meszne w B. i Spytkowicach miary zator wart. 15 grz. i 22 gr plebanowi w Spytkowicach; dzies pien. w B. i Spytkowicach wart. 10 grz. pol. scholasterii krak. (LR s. 93, 293); 1581 w par. B. ta wieś i Grodzisko (ŹD s. 98); 1598 kościół Ś. Bartłomieja, filialny kościóła par. w Spytkowicach (WR k. 189).

6. 1452 pożar B. (Encyklopedia do krajoznawstwa Galicji t. 2 s. 231); 1513 Wawrzyniec Myszkowski dz. B i Spytkowic, kaszt. sądec., s. Piotra Myszkowskiego, zabił 17 IX Janusza IV zator., ponieważ książę zatrzymał mu wodę do stawu w Laskowej (tamże s. 232; PSB 10 s. 425-6).