BOROWNO

(1198 Borouna?; Borolovo, Borwno, Borevno, Borow, Borwnow) 24 km na E od Kłobucka.

1. 1511 pow. wiel. (ŹD 211); 1520 par. B., dek. brzeźnicki (Ł 1, 521).

2. 1414-17 granice ze Zdrową, Babami, Grabową, Kościelcem i Łochynią. Dąbrowa, 2 łąki, zarośla Gwoździec, pole Kąt, rów do moczenia konopi, łąki zw. smugami (BJ 8061, 199-200, o dacie Ros. 178).

3. 1511 – 6 1/2 ł-; 1518 – 5 1/2 ł.; 1552 – 37 kmieci i karczma; 1553 – 8 ł. (ŹD 211, 299).

4. 1198 Kagnimir wymienił B. i Kamion na Żytno (zob. Ros. 114-115); 1271 właśc. Stralco iudex (Wp 611); 1362 Ninogniew zw. Kotek (Wp 1488); 1373 Jaśko (Mp 313); 1381-1401 Benik h. Śreniawa (GW obl. 38a, 226; ZH 16); 1382 Protazy (DM 1, 171); 1387-1424 Michał (Wójc. 6; MK 66, 46), h. Śreniawa LI 425); 1398 Stogniew (K 6, 31); 1401 Marcin, star. bolesł. (MK 17, 124), 1414-1417 podzielił się B. z br. Michałem (BJ 8061, 199-200), 1429 zmarła jego c. Beata, matka Jana Długosza, pochowana w Wieluniu (Bob. s. 316; MPH 2, 910); 1423 Mac. h. Ostoja i Jan h. Śreniawa (SP 7, 425); 1444 tenże Jan (DH 4, 731); 1491 Jan Skowroński (AC 2, 857); 1496 Jan Momot Borowiński (GW 2, 12); 1520 plebanowi dzies. snop. z 1 folw. i ról kmiec., role pleb. rozrzucone (Ł 1, 521); 1552 – 5 właśc. (ŹD 299).

6. XI w. – w B. miał przebywać ś. Stanisław (DV 12); 1394 kościół (KDC 106); 1482 par. B. przeniesiono z oficjalatu uniejowskiego do wiel. (AC 2, 846); 1520 kościół ś. Wawrzyńca, do parafii 13 wsi, z tego cz. w Sieradzkiem (Ł 1, 521-522).

7. 1400-1520 LI 10356; MK 17, 124-125; DM 360; ZR 98; Ł 1, 515, 519, 524; D 3, 334; GW 1, 183; DH 1, 19.