KUŹNICA RUDNICKA

(1459 Rudnyczyska Kuznycza) 18 km na S od Wielunia.

1459 Jan Zodzyk sprzedał Bieniarzowi, sołtysowi z Rudnik, 1/2 K. R. za 45 grz. i 7 fl. (GW 1, 41); 1496 Mac. Damlek z K. R. (GW 2, 25); 1520 do par. Rudniki należało 3 kuźników (Ł 2, 121); 1552 pow. wiel., własn. Rusockich (ŹD 302).