RACZYN

(1126?, 1352 Raczeno, Raczyn, Radczin, Ratschin, Radschino, Radrzino) 5 km na N od Wielunia.

1. 1499 par. R., adkt wiel. (Pat. 1958, 283); 1511 pow. -wiel. (ŹD 211).

3. 1511 – 14 ł.; 1518 – 16 1/2 ł.; 1552 liczni Raczyńscy mieli 19 kmieci, 1 1/2 ł. sołt., karczma, młyn, 2 Raczyńscy bez kmieci na 2 ł.; 1553 – 7 ł. kmiec., 1 1/2 ł. sołt. (ŹD 211, 292); 1520 – 15 1/2 ł. kmiec., 2 ł. pleb., byli zagr. i chał. (Ł 2, 99, 138).

4. 1352 Bogusław z R. brał udział w konfederacji wielkopolskiej (Wp 1313, zob. Ros. 159); 1390 śwd. Maciej z R. (Wp 1905); Wichna z R. sprzedała cz. Kopydłowa (zob.) odziedziczoną po ojcu (ZR 98); 1411 Wierzbięta Struś z R. (BC 3345, 3), 1419 psęd. wiel. (Wp 309), 1421 zatwierdził za zgodą br. Macieja, Jana i Mikołaja nadanie z 1395 łąk i lasu w Kopydłowie dla aug. wiel. (AGd 1943), 1431 pisał się Rogaliński wraz z br. Mikołajem (ZR 122); 1415 Maciej Struś oraz Wyszko z R. (ZR 104); 1419 abp nadał kustodii wiel. dzies. snop. z R. (Wp 305); Zbysław z R. (Wp 309); ok. 1425 wsp. Maciej naganił szlachectwo Jana z Łyskorni, śwd. Mikołaj z R., h. Nałęcz (MK 24, 196, o dacie → Cieszęcin); 1425 król zapisał Mac. Strusiowi 100 grz. na dochodach z Poznania (Wp 424); 1454 br. Maciej i Tomasz z R. (BC 3345, 4; Nies. 8, 9); 1459 śwd. Maciej (BJ 5012, 554); 1456 Mik. Maliski z R. (K 6, 259); 1463 Izajasz z R. sprzedał 10 ł. w R., z czego 1/2 ł. penes montem fortalicii (GW 1, 101); 1497 prac. Jarosław z Masłowic pożyczył 30 fl. od szl. Bartosza z Małyszyna pod zastaw osadzonych przez 3 kmieci 2 ł. w R., które dostał w zastaw za 30 fl. od szl. Jadwigi, wdowy po Albercie z R. (GW 2, 55); 1520 plebanowi dzies. snop. z folw., a od wolnych kmieci 1 1/2 grz., z łanów kmiec. dzies. kustoszowi wiel. po 1 wiard., ćw. żyta i owsa, a z ról opust. dzies. snop. (Ł 2, 138); 1552 własn. wielu Raczyńskich (ŹD 292).

5. 1502 sołtys (AC 2, 1983).

6. 1126 miał być kościół (BC 3304, 50); 1459 parafia (OW 1, 5); 1520 kościół ś. Mikołaja, do parafii tylko R. (Ł 2, 137).

7. 1412-1510 DP 60; AGd 3422; AC 2, 1993.