LASOCIN

(1413 Lasocicze, Laschoczino, Lyassoczyn) 8 km na N od Wyszogrodu.

1. 1425 n. distr. wysz. (PP V, 130); 1576 par. Orszymowo (ŹD 304).

2. 1522 rozgraniczenie dóbr L. i Wilkanowa: od 2 kopców narożnika Orszymowa przy gościńcu z Orszymowa do Bodzanowa, przez drogę z Orszymowa do Wilkanowa, k. drogi z Orszymowa do Fakwasina, pod gajem lasockim, do strumienia płynącego od Święcic do stawu w L.; granica strumieniem biegnie do narożnika Nakwasina, po obu stronach strumienia wzniesiono kopce (WT 6, 84).

3. [XIII-XIV] w. ks. Bolesław nadał rycerzowi Damianowi swobody na jego wsie21Brak jest dalszego ciągu tekstu przywileju, który został potwierdzony ok. 1448 r. Wawrzyńcowi Lasockiemu ze Szczurowa (Z 14, 756v); 1413 ks. Janusz I dał nieuprawnych 50 wł. zw. Chludnie Marcinowi, Mścisławowi, Mrocławowi, Jakuszowi, Grzymisławowi i Wojc. dzdz. z L. w zamian za wieś Dobrołękę (H 46); 1425 przy podziale dziedziców z Cieśli Bienik otrzymał L., Borzeń i Jaktorów (PP V, 130); 1432 Bienik miał L. i Borzeń (PP VI, 425); 1444 Jan s. Bienika z L. sprzedał swą cz. w Pruszczynie i poręczył spokój ze strony swych sióstr Stachny i Doroty (M 3, 303); 1445 Kat. wd. po Bieniku z L. z dziećmi Stachną, Dorotą i Janem zamienili cały Borzeń na 1 mórg w Dzierżanowie wraz z pewną dopłatą (M 3, 314v); 1446 [Jan] syn zm. Bienika z L. sprzedał za 19 kóp i 20 gr cz. nabytą przez ojca w Pruszczynie (M 4, 25); 1474-79 Jan z L. pkom. wysz. (WS 295); 1477 ks. Konrad III zwolnił od prac przy grodach kmieci Jana z L., pkom. wysz. (M 5, 182b); 1484 Jan z L. posiadał Januszewo (M 6, 163v); 1496 – ok. 1501 Jan z L., kaszt. wysz., kupił Zakrzewo (WS 286; M 9, 207; M 18, 97v); 1501 Anna c. tegoż zm. Jana, żona Jana Kryskiego, i jej bracia Wawrz. i Stan. z L. (M 18, 126); Anna wd. po tymże Janie zapowiedziała drogi i przewóz w Zakrzewie (WT 6, II, 16); 1502 Wawrz. i Stan. synowie zm. Jana z L., kaszt. wysz., uzyskali potwierdzenie nabycia przez przedawnienie części Zakrzewa, zastawionej w r. 1473 (M 18, 132v); 1506 Anna wd. po tymże Janie z s. Wawrz. sprzedali z prawem odkupu za 100 kóp gr w półgr. roczny czynsz 10 kóp gr w półgr. z dóbr L., Januszewo i Zakrzewo prepozytowi i mansjonarzom kościoła ś. Trójcy w Winnicy, a Wawrz. zaręczył za żonę Annę i brata Stan. (Z 20, 441); 1522 tenże Wawrz. i Stan. z L. (WT 6, 84); szl. Wawrz. z L., dzierżawca Mąkolina (WT 10, 92); prac. Marcin Olekczyc z L. wziął w zastaw płosę w Główczynie, a prac. Jan Bałuta z L. łąkę w Główczynie (WT 6, 136v, 251); 1528 obowiązek wystawiania 1 włóczni; 13 wł. os. (Pob. 46, 514v).

4. 1432 ks. Bolesław IV zmniejszył czynsz z L. i Borzenia do 10 gr. szer., lecz Bienik nie przyjął takiego nadania (PP VI, 425); 1477 ks. Konrad IV zmniejszył czynsz od kmieci z L. do jednego gr (M 5, 182b).

21 Brak jest dalszego ciągu tekstu przywileju, który został potwierdzony ok. 1448 r. Wawrzyńcowi Lasockiemu ze Szczurowa.