SCHEMAT UKŁADU TREŚCI W OPISACH OSAD

 

Nagłówek: nazwa obiektu, data pierwszej wzmianki z pierwszą formą nazwy, istotne odmiany nazwy w pisowni źródła wymienione w kolejności chronologicznej, położenie geograficzne.

1. Charakter osady (z wyjątkiem wsi), przynależność polityczno- i kościelno-administracyjna.

2. Granice osady i znajdujące się na jej terenie obiekty fizjograficzne (rzeki, jeziora, góry, lasy, bagna itp.) oraz komunikacyjne (drogi, mosty przewozy).

3. Własność osady, jej obszar i zaludnienie, obciążenia mieszkańców, przywileje ekonomiczne, informacje o dworach, młynach, kompleksach majątkowych.

4. Lokacja na prawie niemieckim i związane z nią osoby i urządzenia.

5. Elementy kościelne i parafialne.

6. Zdarzenia historyczne, klęski elementarne, różne osoby pochodzące z osady.

7. Wyliczenie nie wykorzystanych w opisie wzmianek źródłowych oraz literatury.

8. Zabytki archeologiczne i architektoniczne.