ŁANY

(1401 Llani) dziś nie istn., zapewne wchłonięte przez Olszanicę po 1401 r., ok. 10 km na W od centrum Krakowa.

[Pow. krak., par. Zwierzyniec].

Własn. kl. Norbertanek na Zwierzyńcu. 1401 Pietrasz Bobiko sołtys z L. przy Olszanicy (penes Olszenicza) ławnik sądu wyższego pr. niem. kl. zwierz. (KMK 1, 94).

J. Rajman, Klasztor Norbertanek na Zwierzyńcu w wiekach średnich, Kr. 1993, s. 83, 85.

Uw. → Łany par. Racławice uw.