BIZORĘDA

(1256 Brezerenda, Bossoranda, Byeszoranda, Byeszorąda, Biezoranda, Bieszioranda, Biesiorada, Biedolęda) 12,5 km na NE od Jędrzejowa.

1. 1540 pow. chęc., par. Mokrsko (ŹD s. 559); 1581 pow. ksiąs., par. Mokrsko (ŹD s. 88); 1598 par. Brzegi [pow. chęc.] (WR k. 224).

2. 1470-80 młyn kl. jędrz. w borze nad rz. Nidą k. Laskowa i Tarszawy (DLb. 3 s. 372); 1540 mały bór, brzeg rz. Nidy → p. 3.

3. Własn. kl. cystersów w → Jędrzejowie. 1256 Bolesław Wstydl. uwalnia od stanu wsie kl. jędrz., m. in. B. (Mp. 1, 43); 1417 Paweł kmieć z B. (ZK 194 s. 101); 1470-80 młyn → p. 2; 1518 opat kl. jędrz. Stanisław, dz. Rakowa i B. (SP 6, 157); 1529 B. własn. kl. jędrz., który pobiera w B. czynsz wart. 1 i 1/2 grz. (LR s. 259); 1533 Zygmunt Stary transumuje ww. dok. Bolesława Wstydl. z r. 1256, wymieniający m. in. B. (MS 4, 17053); 1540 B. własn. kl. jędrz., 5 kmieci na półł., 2 zagr., mały folwark, 2 półł. puste, mały bór, brzeg rz. Nidy. Ze względu na ciężary król. wieś oceniona na 100 grz. (ŹD s. 559); 1564 własn. kl. jędrz., sep z 1/2 ł. do zamku (LK 2 s. 71).

5. 1529 dzies. snop. wart. 2 grz. klasztorowi jędrz. (LR s. 250).