UŁĘŻ DOLNY i GÓRNY

(1470-80 Ulanze Primum, Ulanze Secundum, 1475 Vlesche, 1529 Vląży, 1569 Ulęże, 1787 Ułęże dolne, Ułęże, 1827 Ułęże dolne, Ułęże górne; Rospond 409) dziś dwie cz. wsi Ułęż, 19 km na W od Kocka i tyleż na E od Dęblina, na prawym brzegu rz. Wieprz; ok. 110 km na E od kl., 50 km na NE od → Braciejowic.

1. 1569n. pow. stężycki (Paw. 332), 1827 pow. żelechowski (Tabela II 249); 1569 par. Drążgów i Nowodwór (Paw. 332), 1787n. U.D. w par. Drążgów, U.G. w par. Żabionka (Spis II 144).

3. Własn. szlach.

1569 Lyeczki daje pobór z 3 ł., a Mikołaj Kłoczowski z 1 i 14/2 ł., od 6 zagr. i 1 komor. (Paw. 332); 1787 U.D. liczy 146 mkw, w tym 22 Żydów, U.G. - 246 mkw, w tym 17 Żydów (Spis I 421, 425; II 144); 1827 U.D. ma 20 domów i 144 mkw, U.G. ma 35 domów i 240 mkw (SG XII 794-5).

5. Dzies. należy do kl. święt., następnie do pleb. Drążgowa.

1470-80 wsie U. pierwszy i U. drugi wymienione bez opisu wśród wsi składających „ex antiquo” dzies. snop. kl. święt. (DLb. III 252); 1529 z całej wsi dzies. snop. wart. 14 fl. należy do pleb. Drążgowa (LR 418).

6. 1475 Filip z U., niegdyś dzierż. beneficjum kościelnego w Spytkowicach, ob. wikary we wsi Wszechświęte (Wypisy I 64).

7. SG II 42; XII 794-5; Rospond 409; Derwich 1992 wg indeksu.