SZOPY

(1456 Sopi, 1471-73 Wola Sluzowska dicta Szopi, 1539 Szopi, 1563 Szopy, 1580 Soppi) 7 km na S od Starego Miasta, powstały na gruntach należących do → Wolicy Służewskiej; w XIX-XX w. Szopy Polskie, dziś cz. Mokotowa, dzielnicy Warszawy.

1. 1528 pow. warsz. (ASK I 27, 713); 1580 par. Służew (ŹD 260).

2. 1539 łąki w dobrach wsi król. Mokotowa leżą obok gran. dóbr szlach. S. (AGAD perg. 6845); 1660-61 Mokotów graniczy z S. (LM 1660-1661, 48); 1790 młyn → p. 3.

3. Włas. szlach. 1422 Jan Szoppa (Soppan) z Wolicy Służewskiej (Warsz. 1, 29); 1425 Zofia z Wolicy Służewskiej (Warsz. 1, 160v); Andrzej z Wolicy Służewskiej ma dać w posagu c. Zofii 15 kóp gr posp., jeśli wyjdzie za mąż i zrzeknie się ojcowizny (Warsz. 1, 183); 1426 Andrzej z Wolicy Służewskiej zapisuje Piotrowi Gąsięciu 40 kóp gr posp. pod przepadkiem cz. w Magnuszewie [pow. mak.] (PP 5 nr 719); 1429-31 Andrzej z Wolicy Służewskiej (Warsz. 2 k. 36, 68); 1433 panna Jachna c. Andrzeja z Woli (Warsz. 2, 185); 1433 szl. Dorota wd. po Andrzeju Szoppie ma sprawę z pasierbicą Jachną o wiano jej matki (Warsz. 2, 196); 1456 Marcin z S. ma wypłacić Dobiesławowi z S. 3 kopy gr bez 3 gr pod karą utraty na rzecz Dobiesława części, na której siedzi (TymProc. 208); 1458 Piotr Gośniewski z S. toczy proces z Hinczą z Czerniakowa (Warsz. 3, 382a); [1471-73] Piotr i Marcin [syn] zm. Jana z Wolicy Służewskiej zw. S. (WarszDis. 1, 82v); 1528 w S. 1 wł. os. (ASK I 27, 713); 1556 Jan i Stanisław ss. Mikołaja Subskiego [Szopskiego] (KnapWar. 88); 1563 Jan syn Mikołaja Dobka Szopskiego h. Radwan z S. (MH 9, 43); 1577 pobór od 4 wł. os. (ASK I 28, 514v); 1580 pobór od 2 wł. os., 4 zagr. z rolami (ŹD 260); 1790 S. z młynem, 22 dymy, włas. duch. (TarDym.); XIX w. S. mają 11 wł. (Małc. 198; por. SG 12, 21).

5. 1603 dzies. z S. należą do wikariuszy kośc. par. w Służewie (Vis. 1603, 129v; NowDzieje 2, 522).

6. 1503 Andrzej z S. wicepleb. w Wielkiej Woli (Zakr. 15, 561v).

7. Piber s. 213, 244.