ZACIĘCIWA

(1478 Zaczancziwie, 1481 Zaczanczywa, 1531 Zacząnczywa) ok. 4-8 km na N od Okuniewa, obszar lasu na E od Kobyłki i Wołomina; na tym obszarze płynie rz. → Cięciwa, prawy dopływ rz. Długiej.

1. 1478 distr. warsz. (Warsz. 5, 58); II poł. XVI w. par. Kobyłka (AHPMaz.).

3. Włas. książ., potem szlach. 1478 wielm. Andrzej z Milanowa [dziś Wilanów] kaszt. warsz. trzyma w zastawie lasy Z. i pozostałość Zagościńce (Warsz. 5, 58); 1478 ks. Bolesław V sprzedaje temuż Andrzejowi bór i las Z. między granicami dóbr Kobyłka, Wołunino, Lipiny, Ręczaje (do rz. Czarnej i z obu brzegami tej rz.), Kanie, Kaleń, Ruda Targowska, powracając do granicy Kobylskie, z całym lasem i borem oraz rz. Cięciwa z obu brzegami tej rz., w tych granicach i znakach [granicznych] oraz całą pozostałość Zagościńce (MK 9, 103); 1481 ks. Bolesław V nadaje tenże obszar panom z Parzniewa i Okuniom z Konotopy (MK 9, 135); 1503 las Z. obok granic dóbr Łęka, Kaleń i Ręczaje z rz. Cięciwa i jej obu brzegami (MK 18, 166v); 1510 synowie zm. ur. Michała Okunia z Z. (Warsz. 10, 293); 1531 Jan Czerniakowski syn zm. Mikołaja Milanowskiego otrzymuje nowy przyw. na posiadanie lasu Z. i pozostałości Zagościńce, kupionych za 200 kóp gr (MS 4 nr 5828); 1539 wypis dok. z 1481 w sprawie nadania dóbr Z. uczyniony na prośbę Jana Czerniakowskiego (MS 4 nr 6416).