BRAŃCZYCE

(1353 Branczice, Brancicz, Branyczicze) 12 km na NE od Uścia Solnego, dziś Brończyce.

1. 1490 n. pow. krak.; 1581 pow. prosz. (ŹD s. 10, 443); 1470 n. par. Rachwałowice (DLb. 1 s. 540; WR k. 267); 1470 par. Bejsce (DLb. 1 s. 541).

2. 1353 B. k. [rz.] Nidzicy (KK 1, 197); 1469 bp krak. Jan i Dunin z Morawian zawierają ugodę, na mocy której kmiecie z B. winni naprawiać przekopę wykonaną przez nich między wsiami Morawiany i B., wokół swoich łąk. Powinni też przeznaczyć trzecią cz. łąk przed B. na wygon (SP 2, 3945).

3. Własn. bpa krak. 1353 Kazimierz W. rozstrzygając spór między Siegniewem prep. kol. Ś. Michała na zamku krak. a Bodzantą bpem krak. przysądza wieś B. bpowi. Bp zeznał, że wieś tę posiadali już czterej jego poprzednicy1B. były więc w posiadaniu już Jana Muskaty, bpa w latach 1295-1320 i on sam ją dzierży (KK l, 197); 1382 Szczepan i Jakub kmiecie z B. (SP 8, 1203); 1387 kmiecie: Bratkowa, Wojciech, Domasław, Elżbieta, Adam, Paweł, Staszko Płaczko i karczmarz Paweł z B. (SP 8, 4429, 4438, uw. 65/35); 1388 Paweł, Adamko, Jan kmiecie z B. (SP 8, 4526, uw. 71/15); → p. 4; 1424 Piotr kmieć i karczmarz z B. (GK 2 s. 237, 242, 247, 255, 272); 1469 → p. 2; 1470-80 własn. jw. 10 ł. kmiec., karczma bez ról (DLb. 1 s. 540); 1489, 1490-4, 1496-1500, 1508 pobór z 9 ł. (ŹD s. 443; RP s. 139, 165, 181, 195, 212, 84, 19, 46, 17, 255, 347); 1523 Jan młynarz z B. (OW s. 266); 1529 wieś bpa w kluczu krak., płaci 22 1/2 grz. czynszu; role kmiece (LR s. 5, 119, 169); 1530 pobór z 9 ł., karczmy i młyna o 1 kole (RP k. 17).

4. 1388 Władysław Jag. na prośbę Jana bpa krak. przenosi jego wieś B. z pr. pol. na pr. niem. średz. i nadaje jej imm. sąd. (KK 2, 348).

5. 1470-80 10 ł. kmiec. daje dzies. snop. i kon. kustoszowi i kanonikom kol. Ś. Michała na zamku krak. w następującym porządku: z połowy łanów pobiera dzies. jednego roku kustosz, a drugiej połowy I prebenda, następnego zaś roku dzielą między siebie te dzies. II i III prebenda. W latach, w których ww.. kanonicy nie pobierają tu dziesięcin, pobierają je w swojej wsi Brańczyce; → Brańczyce, par. Niedźwiedź (DLb. 1 s. 539-43); 1529 I prebenda i kustosz ww.. kol. pobierają na zmianę, co drugi rok, dzies. snop. wart. 8 grz. od 2 kmieci w B. czyli z połowy wsi, II prebenda dzies. snop. wart. 8 grz. w tychże B. i Brańczycach kolegiaty (LR s. 119, 169, 173).

1 B. były więc w posiadaniu już Jana Muskaty, bpa w latach 1295-1320.