BRUDZOWICE

(1357 Bruczowicze, 1426 Budzowicze, 1529 Brvdzowicze) 5 km na NW od Siewierza.

1357 ks. siew. (KK 1, 209); 1529 n. par. Targoszyce (LR s. 114; WR k. 366).

Własn. bpa krak. 1357 Kazimierz ks. cieszyński potwierdza wsiom bpa na terytorium siew., m. in. B., wolności od wszelkich opłat i ciężarów oraz przywileje nadane przez swoich poprzedników, zachowując równocześnie jurysdykcję sędziów dystr. siew. w sprawach między mieszkańcami wsi bpa a poddanymi księcia (KK 1, 209); 1426 arcbp gnieżn. Wojciech, w związku ze sporem Bolka ks. cieszyńskiego i głogowskiego ze Zbigniewom bpem krak. o stacje i świadczenia na terytorium siew. Bolka, przesyła księciu do wiadomości powyższy przyw. z 1357 r. (Wp. 5, 454); 1529 wieś bpa w kluczu siew. płaci 3 grz. 5 gr i 2 ternary czynszu i składa daninę w miodzie wart. 1 grz. 71/2 gr. Kolęda z B. należy do plebana w Targoszycach (LR s. 15, 114);

1531 bp krak. Piotr Tomicki zakładając na nowo kuźnicę Piwońską zezwala kuźnikowi kopać rudę w lasach między wsią bpa B. a Siewierzem (Ep. 15 k. 83).