CHOCZNIA STARA I NOWA

(1355 Choczna, utraque Choczna, 1448 Chocznia et Chocinka, Chocznya Vetus, Chocznya Inferior et Superior, Chocznya Nowa, Nowa Chocznya), dziś Chocznia Dolna i Górna, 3 km na SW od Wadowic.

1. 1581 pow. śl. (ŹD s. 106); 1470-80 dystr. zator. (DLb. 1 s. 82); 1537 widek barwałdzki (R. rogowego ― In. O 1/2 k. 31v); v. 1553 dystr. żywiecki (RP ― In. O 1/2 k. 163); 1355-6 n. par. własna, dek. Zator (MV 2 s. 272); 1470-80 dek. Oświęcim (DLb. 2 s. 232); 1529 dek. Zator (LR s. 79).

3. Własn. szlach., następnie król. w stwie barwałdzkim. 1410 Szczepan Choczeński (SP 7/2 1358); 1437 Tomasz z Ch. (ZDM 2, 507); 1445 obie Ch., 1448 Ch. i C., 1488 Ch., 1515 Ch., własn. król., → Barwałd starostwo i zamek; 1447 Tomasz Choczinsky z Włodkiem z Barwałdu o wieś Ch. (SP 2, 3323); 1470-80 Ch. V. przynależna do zamku Barwałd, role i łąki miejscowego pleb. (DLb. 1 s. 83; 2 s. 232); 1537 kmiecie Ch. płacą po 2 gr rogowego od krowy: Skok od 3 krów i jałowicy, Wróbel od 4 krów, Kulyg od 10, Miczek od 6, Janiec od 5 i jałowicy, Dyadowicz od 10 krów, Gołąb od 12, Burzey od 2, Klimek od 2, Dyadowicz 4, Boragowa od 3, Rzondiolek od 9, Rykała od 3, Szczepan od 12, Król od 3, Goray od 5, Bachmat od 4, Bachmat młodszy od 3, Znolko od 2, Kyznar od 5, Jan Ledrak od 7, Soczen od 4, Młynarz od 3. Po podsumowaniu liczby krów i sumy podatku dodano: Ledwyk od 5, Wawrzyniec od 4, Sobą od 3, Riska od 3, Czezulka od 12, Czayka od 3, Domitro od 12, Grondzielowa od 6, Grzegorz od 3, Młynarz od 8, u Zlego od 4, Swyętek od 8, Wojtek od 12 [zapewne podano tu kmieci z drugiej Ch] (R.-rogowego ― In. O 1/2 k. 31v-32); 1553 2 młyny o 1 kole, dziedziczny i doroczny (RP ― In. O 1/2 k. 163).

5. 1355-6 świętop. 3 gr (MV 2 s. 273, 280); 1470-80 dzies. snop. z łanów kmiec. wart. 1/2 grz. scholasterii krak. (DLb. 1 s. 83; 2 s. 232); → p. 3; 1529 pleb. w Ch. pobiera meszne w życie i owsie i mensalia w Ch. I. i mensalia w Ch. S.; dzies. pien. w N. Ch. wart. 14 gr scholasterii krak., wart. 8 gr tamże bpowi krak. (LR s. 9, 79, 293); 1598 kościół Ś. Jana Chrzciciela, do par. należy jedna wieś Ch. (unica Ch.) z 30 kmieciami (WR k. 160).