CIS

(1500 Cis) nie zidentyfikowany las k. m. Chrzanowa.

[Pow. krak.]

1500 Piotr Ligęza z Borku, ustalając prawa i obowiązki mieszkańców swego m. → Chrzanowa, zezwala im na branie drzewa z lasów dziedzica, z wyłączeniem niektórych lasów, m. in. lasu C. (J. Pęckowski, Chrzanów s. 168-70).