Croschcina

→ Chroszczyna Mała lub Chroszczyna Wielka