CYNKÓW

(1372 Czenkow, Czynkow, Czinkow, 1598 Cynkow) 5 km na SW od Koziegłów.

1. 1372 Cz. w dystr. bytomskim (KK 2, 283); 1443 n. Cz. w ks. siew. (Grün Mark. 2 s. 626); 1470-80 n. par. Koziegłowy (DLb. 2 s. 192).

2. 1409 stawy, lasy → p. 4; 1443 granice ks. siew. [ze Śląskiem] biegną m. in. wzdłuż rz. → Brynicy do drogi publicznej prowadzącej do Cz. (Grün Mark. 2 s. 632-4).

3. Własn. książęca, następnie szlach., od 1519 bpów krak. 1372; 1409 → p. 4; 1440 z podziału dóbr między Janem i Krystynem z Koziegłów Janowi przypada m. Koziegłowy i m. in. wieś Cz. (ZK 150 s. 181); 1443 w akcie sprzedaży przez Wacława cieszyńskiego bpowi krak. Zbigniewowi [Oleśnickiemu] ks. siew. wymieniono jako własn. szlach. zamek Koziegłowy, m. in. z wsią Cz. (Grün Mark. 2 s. 626-32; DH 4 s. 692-3 pod r. 1444); 1469 Jakub z Koniecpola [woj. sier.] ustąpi Janowi Koziegłowskiemu, jego ż. Elżbiecie i ss. Janowi i Krystynowi z zamku i m. Koziegłowy i m. in. z wsi Cz., jeśli dostanie 1300 fl. do r. 1471 (BPAN Teki Ulanowskiego 10 s. 46-9); 1470-80 Cz. należy do Jana Koziegłowskiego h. Lis, łany kmiece (DLb. 2 s. 192); 1479 Krystyn z Koziegłów zapisuje ż. Dorocie c. Stan. Rudzkiego 2000 fl. węg. posagu i wiana, m. in. na wsi Cz. (Mp. 5 O 138); 1519 Krystyn Koziegłowski sprzedaje za 10 000 fl. w złocie bpowi krak. Janowi Konarskiemu zamek i m. Koziegłowy z przynależnymi wsiami, m. in. z Cz. (MS 4, 12 202); 1520 własn. bpa krak. w dzierżawie Macieja Piotrowskiego (BPAN Varia 4); 1529 bp krak. pobiera w Cz. czynsz 7 grz. i 16 gr oraz opłatę 32 gr za daninę miodową (LR s. 15).

4. 1372 Konrad II ks. śląski, oleśnicki i kozielski sprzedaje sołtysom Janowi i jego ss. Marcinowi i Piotrowi sołectwo w Cz. w dystr. bytomskim z 3 ł. wolnymi, trzecim denarem z kar i karczmą z ogrodem. Sołtys obow. do służby wojskowej na koniu wart. 2 grz. w obrębie księstwa, a jeśli poza nim, wyposaża go książę. Sołtys zbiera czynsze i daniny we wsi i przekazuje urzędnikom księcia (KK 2, 283); 1409 Krystyn z Koziegłów kaszt. sądec. celem podniesienia stanu wsi Cz. sprzedaje za 10 grz. Bartłomiejowi sołtysowi z Cz. półtora łanu, a zatem sołtys ma teraz 3 ł. wolne. Daje też mu 2 stawy należące do sołectwa i zezwala założyć trzeci staw, także polować na zające, sarny i jelenie, zastrzegając sobie połowę dziczyzny. Ponadto pozwala sołtysowi mieć 1 jatkę rzeźniczą, wolną karczmę i ławę chlebową. Item habebit de quolibet repagulo bestaris de obcluso in wlgo quod dicitur oborzne, totum pro se reservabit sicuti et ceteri sculteti in allis hereditatibus; trzecią część z kar czyli trzeci denar z każdego sądu. Sołtys obow. do służby wojskowej na koniu wart. 2 kop gr (ZDM 1, 285); 1502 Krystyn z Koziegłów zatwierdza przyw. z r. 1409 na prośbę sołtysa Jana (Mp. 5 T 76); 1529 sołectwo (LR s. 121).

5. 1372 sołtysi oddają plebanowi kościoła, do którego należą, 2 i 1/2 ćw. żyta i tyleż owsa tytułem mesznego, nie płacą zaś dzies. (KK 2, 283); 1409 sołtys daje właściwemu plebanowi tytułem dzies. nie więcej niż 1/2 grz. (ZDM 1, 285); 1470-80 dzies. snop. i kon. z łanów kmiecych plebanowi w Koziegłowach (DLb. 2 s. 192); 1529 dzies. pien. z całej wsi wart. 10 grz. i od sołtysa wart. 30 gr plebanowi w Koziegłowach (LR s. 121); 1598 w C. w polu mała kaplica Ś. Wawrzyńca ( WR k. 360).