CZARNA KROŚNICA

(1577 rzeka Czarna Krosznicza, 1595 potok Czarna Krossznica) potok, lewy dopływ Krośnicy (HW 84), uchodzący między Grywałdem a Krościenkiem.

[Pow. sądec.]

1577 Jakub Dębieński star. czorsztyński zezwala Walentemu Jarzynie osadzić wieś Krośnicę nad rz. zw. Cz. K. między Kluszkowicami a Grywałdem (GS 106 s. 2179-80); 1595 granice m. Krościenka biegną m. in. od Białego Potoku [prawy dopływ Krośnicy, płynący przez wieś Tylkę] do Cz. K. i tym potokiem do Działu Krośnickiego i jego wierzchem ku Kłodnemu i dochodzą do Dunajca (WAP dep. 348).