CZEPURKA

(1469 Czepulka, 1470-80 Czepurka 1529 Czepurla!) 9 km na E od Olsztyna.

1508, 1581 pow. lel. (RP s. 359; ŹD s. 75); 1470 n. par. Potok [Złoty] (DLb. 2 s. 218).

Własn. szlach. 1469 Stanisław i Jan z Cz. (ZK 152 s. 168); 1470-80 dzies. snop. z ł. kmiecych bpowi, z folwarku ryc., karczmy, zagród z rolami plebanowi w Potoku (DLb. 2 s. 218); 1489 Cz. wymieniona bez bliższych danych (RP s. 132); 1508 pobór z 1 1/2 ł. (RP s. 359); 1529 dzies. snop. wart. 1 grz. z ról folw. plebanowi w Potoku (LR s. 324); 1530 pobór z 1/2 ł. i 1 karczmy (RP k. 59).