DESZNO

(1376 Desno, 1378 Deschono, 1379 Dyrzno, 1381 Dessno, 1388 Deschno, 1400 Deszno, 1440 Deschna, 1442 Desch!, 1511-2 Dessnya, 1529 Deszla, Deshno, 1537 Deszna) 12 km na SW od Jędrzejowa.

1. 1489-99, 1530 pow. krak. [-ksiąs.] (RP s. 136, ŹD s. 438; RP k. 14); 1581 pow. ksiąs. (ŹD s. 85); 1470-80 n. par. Krzcięcice (DLb. 2 s. 68).

2. 1388, 1390 gaje → p. 3; 1398 nowiny, niwa zw. Żakowska pod Wojciechowicami, droga do Trzcieńca (SP 8, 6314); 1398 niwa „in Nascole” [por. 1410 niwa ,,Wnastolech”], droga trzciańska [do Trzcieńca] (SP 8, 7996); 1400, 1412, 1423, 1428 cz. zw. Jabłończyńska (Jablonczinska) → p. 3 (SP 8, 10 368; ZK 193 s. 99; 195 s. 161, 205-6; 196 s. 195); 1410 góra, Tarnówka (Tharnowka), niwa „Wnastolech” [por. 1398 ,,in Nascole”] (ZK 5 s. 214); 1411 dziedzina zw. Gotardowskie (ZK 193 s. 110); 1412 pagórki z zaroślami Jakusza z Łowini blisko Międzyborza do granicy deszeńskiej (ZK 193 s. 83); 1420 dziedzina zw. Michałowskie (ZK 195 s. 40); 1421 dąbrowa (ZK 195 s. 122); 1569 granica między D. i Nową Wsią zaczyna się w miejscu między tymi wsiami i k. ściany Brynicy kl. jędrz. i stawu tej wsi i ściany Rakoszyna, gdzie usypano 2 kopce narożne D. i Nowej Wsi. Od nich biegnie granica przez bór do drogi z Rakoszyna do młyna zw. Młodowa (Mlodowa), należącego do D. w części Psarskiego, i do góry zw. Ostra Góra, następnie przechodzi tę drogę i przez bór dochodzi do innej drogi z D. do młyna Młodowa i w lewą stronę przechodzi tę drogę i biegnie drogą z D. do Nagłowic, gdzie usypano kopce. Stąd „per Monticula alias przez Pagórki” dochodzi granica do końca wsi Nowa Wieś i do drogi prowadzącej z D. do dóbr Trzcieniec, dalej w lewo przez bór i krzaki dochodzi do ściany Trzcieńca, gdzie usypano 3 kopce narożne Nowej Wsi, Trzcieńca i D. Ponadto uzgodniono, że dziedzice Nowej Wsi i ich poddani będą mieć prawo dostępu dla bydła i trzody do źródła czyli potoku zw. Pasczor, bez przeszkód ze strony dziedziców D. (ZK 407 s. 291-4; BPAN rps 926 k. 199-200); granica między D. i Trzcieńcem poczyna się w miejscu polnym D., Trzcieńca i Nowej Wsi, stąd biegnie przez pole do drogi z Nowej Wsi i D. do Łowini, dalej do kopca narożnego obok tej drogi i po obu jej stronach dochodzi granica do krzaków i przez nie k. tej drogi w górę do ściany Łowini i dochodzi do starych kopców narożnych Łowini, Trzcieńca i D. (ZK 407 s. 297-6).

3. Własn. szlach. 1376-97 Jan, Janek z D., który? (SP 8, 172, 966, 1009, 1048, 1142, 1211, 2733, uw. 68/4, 9, 70/9, nr 4544; ZK 1c. s. 551); 1376-87 Michał z D. s. Michała, brat Mikołaja (SP 8, 146, 241, 738, 839, 966, 1048, 1635, 1904, 4127, uw. 39/19); 1376-82 Przecław z D. (SP 8, 278, 626, 1282); 1376-9 Przybek z D. s. Szczepana (SP 8, 85; Mp. 1, 347); 1376-89 Wierzchosław z D. (SP 8, 146, 241, 1859, 1909, uw. 177/6); 1376-89 Wojciech z D. (SP 8, 357, uw. 190/6); 1376 Gotard z D. (SP 8, 278); Rafał z D. (SP 8, 175); Staszek z Piotrowic ma termin z Mikołajem, Przedborem, Jaszkiem i Wojciechem z D. o przegrodę (SP 8, 357); 1378-1400 Piotr, Piotrasz dz. D. (ZDM 4, 1041; SP 8, 4154, 4209, 6621, 7199, 7200, 10 081, uw. 33/12, 35/25, 58/15, 70/9, 233/7; 1c s. 539); 1379 kl. jędrz. sprzedaje za 60 grz. uczc. Szczepanowi z D. i jego ss. Mikołajowi i Przybkowi sołectwo w Łączynie celem lokowania wsi na pr. średz. (Mp. 1, 347); 1381-4 Jakusz Wierciałka z D. (SP 8, 835, 1966, 2666); 1381-8 Jan, Janek zw. Costribal, Testibal z D. (SP 8, 1094-5, 4507, uw. 45/2, 66/15); 1381-2 Mikołaj z D. s. Michała (SP 8, 839, 1175, 1216, 1224); 1381-1420 Spytek z D. h. Wąż zaw. Zachorza (SP 8, 729, 3286, 3361, 3788, 3837, 3880, 4105, 4107, 4397, 4833, 4864-5, 4868-9, 5193, 8566, 8847, uw. 2/8, 13/13, 29/7, 31/8, 54/4, 23, 56/1, 58/20, 120/9, 131/4, 136/1, 141/14, 152/3, 156/11, 217/11, 231/33, 227/34, 309/25, 315/7, 343/2; SP 1, 138, 332; Mog. 104; SP 7/2, 158, 1205; ZK 1c. s. 342, 389, 3b s. 79, 253, 267, 279, 292, 355; 4 s. 28; 193 s. 17, 68, 75, 112; 194 s. 43; 195 s. 88); 1381-6 Stanisław zw. Obrzut z D. i Ilikowic (SP 8, 889, 4126); 1381-1410 Tmita, Tymka, Tyma z D. br. Wierzchosława (SP 8, 717, 738, 1909, 1934, 2083, 2439, 3894, 4006, 4787, uw. 9/9; ZK 1 c s. 343; Monografia pow. jędrz. s. 27-8; ZK 5 s. 214); 1381 Spytek z D. ma postawić przed sądem podrzędczego proszowskiego Borka przeciwko Janowi z Lubachów o porękę i o cz. dziedziny w D. (SP 8, 732); Grzymałka (Crimalka) z D. (SP 8, 1120); Katarzyna, Katusza z D. (SP 8, 964, 1009, 1057, 1084, 1095); 1382-4 Hanka c. Mikołaja z D. (SP 8, 1219, 2733); 1382-98 Machna z D. ż. Dominika z D. (SP 8, 1277, 4489, 7140-1); 1382-98 Paweł, Paszek zw. Koblicz z D. s. Klemensa (SP 8, 1391, 4457, 2153, 2210, 6871, 7188-9; ZK 1c s. 554); 1382 Agnieszka z D. (SP 8, 1635); 1382 Machna z D. sprzedaje za 16 grz. Halszce z Sobowic dziedzinę ojczystą w D. z pr. wykupu jej do 3 lat przez dzieci (SP 8, 1277); Arnold z D. przeciw Tymie i Wierzchosławowi z D. o 4 morgi i o karczunek (SP 8, 1859, 1909, 1934); Dzierżka ż. Mikołaja z D. (SP 8, 1184, 1219); 1383-99 Andrzej z D. zw. Maścigłowa (Mascziglowa) s. Jakuba Czoscze (SP 8, 2021, 4780, 4780a, 5493, 7854, 8181; ZK 1c s. 342); 1383-98 Marcin z D. zw. Michałowic (SP 8, 2160, 2733, 4038, 7207); 1383-6 Staszek zw. Zbikała (Cbikala, SP 8, 2153, 2210, 2457, 3771, 3788, 3880, 4126-7, uw. 9/12, 21/4, 25/19); 1383 Andrzej z D. przeciw Tymce z D. o 3 morgi (SP 8, 2021); Staszek z D. ma termin z żoną Paszka zw. Koblicz z D. o grzywnę, morgi i zaoranie łąki (SP 8, 2153); 1384-98 Boczek z D., zabity przez Klemensa z D. i jego ss. Paszka i Floriana (SP 8, 2439, 4093, 6871, 7188-9; ZK 1c s. 343); 1384-7 Jaracz, Jaraczek, Gieracz z D. s. Staszka (SP 8, 2457, 2799, 2953, 3492, 3505, 3584-5, 3639, 3641, 3680, 3728, 4288, 5230); 1384-98 Klemens z D. i Warzyna zw. Cięciwa (SP 8, 2457, 5499, 5508, 7188-9, uw. 76/23, 78/23; Monografia pow. jędrz. s. 27-8); 1384-98 Sebastian, Sobek z D. br. Jana (SP 8, 2487, 2733, 7145; ZK 1c s. 551); 1384-1403 Świętosław, Święszek, Święch z D. s. Sławomira (SP 8, 2440, 3771-2, 3788, 3880, 4103, 4108, 7200, uw. 2/8; ZK 3b s. 163); 1384 Sędka ż. [Jana] Kostrybala z D. (SP 8, 2454, 2457); Waszek z D. (SP 8, 2376); Kusz włodarz pana Marszałka [Zbigniewa] z Włodzisławia [dziś Wodzisław] przeciw Sebastianowi z D. o 40 kapłonów i 40 kur (SP 8, 2487); Hanka (Hancza) z D. ma termin z Jankiem i Święszkiem o dziedzinę (SP 8, 2440, 2484, 2573, 2733); Jan z D. br. Sebastiana (SP 8, 2733); Hanka z D. przeciw Waszkowi i Jankowi z D. o posag (SP 8, 2376); 1385-98 Jakub z D. (SP 8, 3724-5, 3754, 5365, 7782, uw. 188/1); 1385-99 Grzegorz z D. (SP 8, 3758, 6653, 8354, uw. 54/23, 190/6); 1385 Gajek z D. (SP 8, 3724-5, 3754); 1385 żona Henryka z D. przeciw Stanisławowi kmieciowi ze Swarzyszowa ma zapłacić karę XV o porękę, role, szkody i zboże (SP 8, 3731).

1386-90 Jan Pantyra z D. i Skroniowa, dz. cz. w Sędziszowie (SP 8 uw. 35/2, 51/14, nr 5492; Monografia pow. jędrz. s. 27-8); 1386 Święchna z D. (SP 8, 4006); Włościbor z D. (SP 8, 4125); Staszek z D. z Katuszą z Piotrkowic o 10 grz. wadium, o niezrezygnowanie z dziedziny i o puściznę (SP 8, 4010); Tymka z D. ma zapłacić karę 6 grz. zw. „sweczna” przeciw Filipowi (SP 8, 4014); Staszek Wierciałka z D. (SP 8, 4125); Tymka z D. przeciw Filipowi z Woli ,,pro copane vel extirpacione” (SP 8, 4015); 1387-8 Piotr kmieć z D. Jakusza z Koniecpola [woj. sier.] (SP 8, 4467, 4507); 1387-9 Halszka, Elżbieta z D. ż. Świętosława (SP 8, uw. 39/7, nr 4280, 5365); 1387 Piotrasz Dunaj z D. (SP 8 uw. 68/9, 70/9); Piotr Kałdun z D. (SP 8 uw. 68/4); Spytek z D. z wdową po Mikołaju „Kobalcze” o szkody i rezygnację z dziedziny (SP 8 uw. 49/3); Dziwisz z D. (SP 8, 4415); Jan z D. przeciw Piotraszowi z D. o 3 pnie pszczele i o szczepy (scepe) zniszczone przez kozę (SP 8 uw. 66/20); Staszek zw. Czapka ma zwrócić Jaraczowi s. Staszka wołu pod karą XV (SP 8, 4288); Jan Kostribal przeciw Januszowi z D. o spasienie zboża w stodole (SP 8 uw. 44/8); Halszka z D. ma termin z Mikoszem z Janowic o porębę (SP 8 uw. 39/7; 47/18); Piotr kmieć z D. przeciw Janowi Costribalowi ma przyprowadzić p. Jakusza z Koniecpola na świadectwo, że jego kmieć nie będzie odpowiadał przed sądem król. (SP 8, 4467); Więcław kmieć z D. (SP 8 uw. 58/15); 1388-98 Hanka ż. Andrzeja zw. Maścigłowa z D. (SP 8, 4780, 4780a, 7917); 1388 Spytek z D. przeciw Piotrowi z Boleścic sądzony o 2 woły, gaj i szkody (SP 8 uw. 126/3); Jan Pantyra z s. Dobiesławem sprzedali za 30 grz. i pole w Skroniowie k. łąk Niemście ze Skroniowa źreb w Sędziszowie (SP 8, 4738); 1388 Spytek z D. ma termin z Mikołajem z Olpic [dziś nie istnieją, leżały k. Boleścic] o wycięcie gaju, o 10 grz. szkody w dębach, sosnach i na niwie (SP 8, 4869); 1389 Filip z Piotrkowic przeciw Grzegorzowi i Wojciechowi z D., ponieważ zasiali zboże w jego dziedzinie Sanka (SP 8 uw. 190/6); Tomasz z Łuczyc przeciw Jaraczowi z D. o 30 grz. wadium i o bezprawne wwiązanie się w dziedzinę w Piotrkowicach (SP 8, 5230); 1390 Andrzej s. Jakuba Czoscze z D. wyznacza swej siostrze a żonie Piotra z Boleścic połowę dziedziny w D. (SP 8, 5493); Spytek z D. przeciw Andrzejowi z D. i jego żonie o bezprawne zaoranie 40 zagonów roli, spasienie zasiewów i łąk, wycięcie i spalenie gajów (SP 8, uw. 215/11); 1394-1403 Maciej z D. (SP 8, 5499, 5508; ZK 1c s. 343; 3b s. 216); 1394 Hanna z D. (ZK 1c s. 343); 1397-8 Dominik z D. (ZK 1c s. 562; SP 8, 7140); 1397-8 Krzystek z D. (SP 8 uw. 233/52, nr 7668); 1397 Bartek z D. (ZK 1c s. 550); Krzystek z D. sprzedaje za 16 grz. Pawłowi z D. cz. dziedziny z domem (SP 8, uw. 233/52); Piechna z D. (ZK 1c s. 551); 1398 Andrzej s. Jakusza Kostki z D. sprzedaje za 10 grz. i za Janusza nowiny aż do granic [dziedziny] Boczkowskiej Tymce z D. niwę w D. zw. Żakowską pod Wojciechowicami, dochodzącą do drogi trzcieńskiej [do Trzcieńca], wraz z krzakami (SP 8, 6314); Piechna ż. Mirosława z D. pozyskuje na Paszku z D. połowę dziedziny po matce w D. (SP 8, 6661); Bernard z Wojciechowic nie stawił się przeciw Sobkowi z D. „pro dziedzina et pro aliis”, o co go pozywał (SP 8, 7145); Anna z D. (SP 8, 7200); Florian z D. s. Klemensa (SP 8, 687, 7188-9); w sporze Marcina Rynerza z D. z Marcinem z D. ten ostatni ma usypać przegrodę (SP 8, 7207); Jakusz z Piotrkowic ma zapłacić w terminie 60 grz. Spytkowi z Piotrkowic pod gwarancją zastawienia mu cz. dziedziny w D. należącej do Jakusza z Koniecpola (SP 8, 7644); Krzystek dz. D. sprzedaje za 16 grz. Piotrowi s. Niemsty ze Skroniowa całą cz. dziedziny w D. (SP 8, 7668); Piechna ż. Mirosława z D. oddala prawem roszczenia Stachny ż. Paszka z Cierna o pieniądze na cz. dziedziny Piechny (SP 8, 7781); Mirosław zw. Drób, Drop z D. (SP 8, 6267, 7781); Stanisław z D. s. Boczka (SP 8, 6653, 7188-9); Strzeżka z D. (SP 8, 6871); Grzegorz dz. D. dok. sądowym pozyskuje wieczyście na Mikołaju, Stanisławie, Andrzeju, Jakubie, ich siostrze Machnie i ciotce Stachnie karczmę i cz. dziedziny w D. (SP 8, 7782); Hanka ż. Andrzeja z D. sprzedaje za 20 grz. Paszkowi z Piskorzowic całą swoją cz. ojczystej dziedziny w D. (SP 8, 7917); Jan zw. Missotraw dz. D. sprzedaje za 12 grz. Tyce z D. niwę ,,in Nascole” i 1 ł. w końcu tej niwy do drogi trzcieńskiej [do Trzcieńca] (SP 8, 7996); Stanisław Lisek (Lissco) z D. oddala prawnie roszczenia Grzegorza z D. o 10 grz. (SP 8, 8354).

1400 Miczek z D. (SP 8, 10 081); Jan Kobiałka z Olpic przeciw Spytkowi z D. o dziedzinę w Piotrkowicach (SP 8 uw. 325/27); Niemsta ze Skroniowa daje Krystynie wd. po Tomku z Konar [par. Nawarzyce] całą cz. zw. Jabłończyńska w D. i 60 grz. w zamian za połowę Rgilewa [Gylow, woj. łęczyckie] i czwartą cz. dziedziny w Zbylczycach [Zbilucice, woj. sieradzkie] (SP 8, 10 368; ZK 3 s. 154); 1403 Maciej z D. przeciw Spytkowi z D. o naganę szlachectwa (ZK 3b s. 216); 1404 Jan s. Stachny z D. (ZK 3b s. 253, 259, 267, 279); 1405 Jaracz z D. z c. Piechną sprzedają za 150 grz. pras. Stanisławowi ze Skroniowa całą cz. ojczystą i macierzystą w D. (ZK 4 s. 195); Andrzej zw. Katka z D. (ZK 3b s. 477); 1407-9 Stanisław z D. (ZK 311 s. 52; 193 s. 17); 1407 Wierzchosław z D. naganiony przez Przecława ze Strzeszkowic dowodzi szlachectwa i h. Ośmioróg zaw. Gierałt (AKP 8/1, 450); Juliana (Gulylana) z D. oddala roszczenia Jana z D. o przegrodę i 3 grz. szkody (ZK 311 s. 47); 1409-16 Andrzej z D. h. Kolomasz (AKP 8/1, 476, 724); 1409 Andrzej z D. naganiony przez Stanisława z Łaszowa dowodzi przez świadków szlachectwa i h. Wąż zaw. Zachorza (AKP 8/1, 476); 1410 Spytek z D. zastawia Tymce z D. 4 niwy w D.: pod górą w 7 grz., za górą w 3 grz., na Tarnówce w 3 grz. i czwartą w „Wnastolech” w 2 grz. (ZK 5 s. 214); 1411-2 Marcin z D. (ZK 193 s. 57, 87); 1411-47 Mirosław z D., „de Desch” (SP 2, 1260, 2309; DSZ 190-1; ZK 150 s. 203, 306; 256 s. 126, 197, 234; 257 s. 96, 225; 194 s. 60; 195 s. 44; 196 s. 144; 312 s. 56, 285, 289); 1411-4 Anna ż. Mirosława z D. (SP 2, 1260; ZK 312 s. 56); 1411-4 Maciej, Maczek z D. (ZK 193 s. 68, 112, 191); 1411 Piotr Dunaya z D. (ZK 193 s. 41); Katarzyna z D. ż. Wojciecha, jej szwagier Piotr z D. (ZK 193 s. 41); Nastka i Andrzeja cc. Hanki żony Andrzeja z D. sprzedają za 20 grz. półgr Mirosławowi z D. całą cz. dziedziny po matce w D. zw. Gotardowskie (ZK 193 s. 110); Mirosław z D. wyznacza ż. Annie 60 grz. posagu ,,et pro crinali dicto vano” na połowie swej części (SP 2, 1260); 1412-9 Piotr z D. (ZK 193 s. 87 151; 194 s. 310; 6 s. 92); 1412 Hanka i Kachna cc. Janusza z D. sprzedają za 40 grz. wwdzie sieradzkiemu Jakuszowi [z Koniecpola] całe ich cz. dziedziny w D. (ZK 193 s. 75); Spytek z D. sprzedaje za 160 grz. szer. gr wwdzie sieradzkiemu Jakubowi [z Koniecpola] całą cz. dziedziny w D. (ZK 193 s. 75); Mikołaj D. sprzedaje za 160 grz wwdzie sieradzkiemu Jakuszowi dziedzinę w D. (ZK 193 s. 78); Stanisław Niemsta zastawia Spytkowi z D. za 100 grz. szer. gr wg zwyczaju ziemskiego do pełnej spłaty 4 kmieci w Woli [Krzcieńskiej] i 3 kmieci z karczmą w D. (ZK 193 s. 82); Klichna c. Świętopełka, ż. Mściszka z Dobrkowa [pow. pilzn.] sprzedaje za 100 grz. półgr i za cz. zw. Jabłończyńską w D. Stan. Niemście dziedzinę w Książu (ZK 193 s. 99); Katarzyna ż. Piotra z D. (ZK 193 s. 87); 1413 Piotr z D. z bratanicą Jachną sprzedają za 40 grz. półgr Stanisławowi z Brzuchani całą cz. dziedziny w D. (ZK 193 s. 151-2); 1414 Maczek z D. sprzedaje za 60 grz. półgr Jakuszowi z Koniecpola całą cz. dziedziny po ojcu w D., a jego ż. Dorota zrzeka się pr. do posagu i wiana (ZK 193 s. 191).

1415 Stanisław z D. zastępca Dzierżki wd. po Mikołaju z D. oddala prawem roszczenia Jana z D. o rolę, o którą była wizja sądowa (ZK 193 s. 270); Stanisław Niemsta zastawia za 120 grz. Spytkowi z D. 4 kmieci w Woli Krzcieńskiej i całą cz. dziedziny w D. (ZK 6 s. 20); 1416 Stanisław z Borowa oddala prawem roszczenia Spytka z D. o opiekę nad dobrami synów Sędka w Warzynie (ZK 194 s. 22); 1417 siostry Hanka ż. Mirosława z D., Małgorzata ż. Wawrzyńca z Lipnika i Elżbieta z Woli Sasinowej (ZK 312 s. 125-6); 1418-23 Florian włodarz z D. (ZK 194 s. 215, 228, 231, 243; 195 s. 156); 1418-22 Więcław zw. Buka z D. (ZK 194 s. 228, 231, 243; 195 s. 135); 1419 Więcław z D. zastawia w 6 grz. i daje wwiązanie Florianowi włodarzowi z D. do całej cz. dziedziny w D. (ZK 194 s. 243); 1420 Szczepan z D. h. Godula (SP 7/2, 344; ZK 195 s. 38); Więcław z D. sprzedaje za 40 grz. wwdzie sieradzkiemu Jakuszowi z Koniecpola siedlisko z zagumniem w D. (ZK 195 s. 38-9); Jan i Stanisław z D. sprzedają za 30 grz. Szczepanowi z D. całe cz. dziedziny po ojcu zw. Michałowskie (ZK 195 s. 40); Katarzyna ż. Jana z Ulesia sprzedaje za 52 grz. Mirosławowi z D. całą cz. ojczystą i macierzystą w D. (ZK 312 s. 193); 1421 Florian z D. sprzedaje za 10 grz. gr krak. Szczepanowi z D. łan z dąbrową w D. (ZK 195 s. 122); Stanisław z D. sprzedaje za 12 grz. półgr Mikołajowi z D. połowę karczmy i 2 stajania roli na zagumniu i niwę poza górą i inną niwę pod górą w D. (ZK 195 s. 111); 1423 Małek kmieć z D. (ZK 195 s. 156); Dobek z Olpic sprzedaje za 80 grz. półgr i za cz. dziedziny zw. Jabłończyska w D. Stan. Niemście ze Skroniowa całą cz. dziedziny po ojcu w Olpicach (ZK 195 s. 161); Piotr s. Marcisza z Olpic sprzedaje za 70 grz. i za cz. dziedziny Jabłończyńskiej w D. Stan. Niemście ze Skroniowa całą cz. swej dziedziny i cz. dziedziny br. Mikołaja po ojcu w Olpicach (ZK 195 s. 205-6); Katarzyna c. Szczepana z D. sprzedaje za 15 grz. gr krak. Jaszkowi s. Marcina Rynerza z D. całą cz. po matce w D., a ponadto odstępuje mu całą cz. dziedziny w D., którą trzyma w zastawie w 10 grz. (ZK 195 s. 151); 1424 Mikołaj, Jan, Stanisław i Wichna z D. dzieci Spytka z D. oddają w dożywocie Jakuszowi cz. w Piotrkowicach, kupioną tam przez Spytka (ZK 195 s. 261); 1425 Jakub z Boturzyna podsędek ziemski krak. poręcza br. Wierzbięcie i Laczkowi z Piekar za dług 300 grz. wwdy sieradzkiego Jakuba [z Koniecpola]. Jeśli wwda nie odda w terminie długu, to da im wwiązanie w całe swe cz. w D. i Warzynie, a jeśli odmówi, to Boturzyński da im wwiązanie w swoją wieś Glew (ZK 8 s. 54); br. Mikołaj i Jan z D. sprzedają za 20 grz. gr krak. Janowi Rynerzowicowi z D. całą swoją dziedzinę po matce w D. (ZK 195 s. 299); 1428 Klemens z Boleścic daje Stan. Niemście ze Skroniowa całą cz. dziedziny po ojcu i po swym bracie w Boleścicach w zamian za cz. dziedziny w D. zw. Jabłończyńska i za 30 grz. półgr (ZK 196 s. 195); 1428-30 Mikołaj dz. D. prokurator pana sędziego Pawła z Maciejowa (ZK 196 s. 227; 197 s. 35).

1430 Jan z D. (ZK 197 s. 101-2); 1432 Mikołaj z D. (ZK 197 s. 187); wszyscy kmiecie pani wwdziny [sieradzkiej, Koniecpolskiej] w D. gotowi są zapłacić pobór z 3 ł., ale nie mają poborcy (GK 4 s. 565); kmiecie p. Stan. Niemsty z D. gotowi są zapłacić za pobór z 2 ł., ale nie mają poborcy (GK 4 s. 565); Klemens z D. z ż. Dorotą przeciw Stanisławowi z D. o najście na dziedzinę i o rany (GK 4 s. 735, 749); 1436 Anna z Dziewięczyc ż. Stanisława z D. (ZK 197 s. 574); Stanisław z D. s. Jakusza (ZK 197 s. 575); 1438 br. stryjeczni Marcisz i Piotr z D. dają Janowi z Potoku całą ich dziedzinę w Potoku w zamian za całą cz. dziedziny w D. (ZK 256 s. 104-5); 1440 Michał z D. wyznacza ż. Katarzynie c. Wojsława z Potoku 40 grz. posagu i wiana na połowie swych dóbr w D. (ZK 246 s. 130); 1441 Dorota c. Jakuba z D ż. Mikołaja z Dziewięczyc (ZK 256 s. 208); 1442 Mikołaj Kula z Wojciechowic s. Stan. Niemsty daje siostrze Annie ż. Przecława z Nieprowic w 105 grz. oraz w 25 grz. z tytułu posagu po matce do pełnej spłaty całą cz. dziedzictwa w Olpicach i w D. (ZK 256 s. 231); Wojciech Czossek z D. sprzedaje za 60 grz. gr krak. Janowi z Koniecpola kanclerzowi Królestwa całą cz. dziedziny w D. (ZK 256 s. 233); 1443 Mirosław z D. zastawia na rok w 10 grz. Janowi z Olpic 1 kmiecia osiadłego w Boleścicach (ZK 256 s. 247); 1444 Mirosław z D. sprzedaje za 80 grz. gr krak. Janowi z Koniecpola kanclerzowi Królestwa całą cz. dziedziny w D., którą kupił od Stanisława z w. Czupik z D. (ZK 257 s. 15); tenże Mirosław sprzedaje za 30 grz. temuż całą cz. dziedziny w D., którą kupił u sióstr Elżbiety i Jadwigi z D. (ZK 257 s. 15); Katarzyna ż. Świętka z D. sprzedaje za 10 grz. gr krak. Janowi z Koniecpola kanclerzowi Królestwa całą cz. dziedziny w D. (ZK 257 s. 43-4); 1446 Stanisław z Wygnanowa daje Andrzejowi z D. ,,totam divsionem alias dzal” w Miroszowie zw. Szymkowskie i 10 grz. w zamian za dziedzinę w D. (ZK 257 s. 108); Mirosław z D. zastawia w 100 grz. gr krak. Mikołajowi z Mąkolic [woj. sier.] połowę dóbr w Tczycy i w Swojczanach i całą część, którą ma od Iwona z Obichowa [Obiechowa] (ZK 257 s. 166); 1447 Mirosław z D. zastawia w 50 grz. Janowi z Balic połowę dóbr w Tczycy, które należały do Iwona z Obichowa, a miał je w zastawie Mik. Mąkolski, z wyjątkiem folwarku z siedliskiem, gdzie obecnie sam siedzi, i ról folw. za siedliskiem (ZK 150 s. 306); Helena ż. Jakuba z Chronowa, c. Jaśka z D. (ZK 257 s. 202); Katarzyna ż. Jakuba s. Wojszyka z Klonowa sprzedaje za 50 grz. Janowi z Wygnanowa całą cz. dziedziny po ojcu w D. (ZK 257 s. 197); Katarzyna z Potoku ż. Michała z D. (ZK 257 s. 227); Mik. Mąkolski włodarz z D. (ZK 257 s. 202); Wojciech z D. zastawia w 7 grz. Andrzejowi z D. całą cz. dziedziny w D. (ZK 257 s. 206); Stan. Klak z D. z siostrą Świętochną sprzedają za 20 grz. Wojciechowi z Dziewięczyc całą cz. w Dziewięczycach (ZK 257 s. 207); 1448 Stanisław z D. s. Jakusza Klaka sprzedaje za 30 grz. Janowi z Koniecpola kanclerzowi Królestwa całą cz. w D., a jego ż. Anna zrzeka się pr. do posagu i wiana (ZK 257 s. 303); Mikołaj z D. (ZK 257 s. 373); 1449 Marcisz z D. sprzedaje za 30 grz. kanclerzowi Janowi z Koniecpola swoją cz. dziedziny w D. (ZK 257 s. 348).

1453 br. Andrzej i Jakub z Wojciechowic gwarantują Stanisławowi z Góry zwrot 40 grz. zastawem całej ich cz. w D. (ZK 258 s. 76-7); Mik. Kula (Culya) z jednej i Andrzej i Jakub z Wojciechowic z drugiej strony dzielą się dobrami. Mikołaj bierze cz. w Olpicach, Boleścicach i w Szczytnikach, a Andrzej i Jakub całe Wojciechowice i cz. w D., Woli Piołunowej [dziś Piołunka], Krzcięcicach, Woli Krzcięcińskiej, połowę Słaboszowic, dom na Kleparzu (ZK 258 s. 78); Jakub Kula z Wojciechowic wyznacza ż. Zofii c. zm. Jana Niemsty z Książnic 100 grz. posagu i 300 grz. wiana na całych dziedzinach w Wojciechowicach, Krzcięcicach, Słaboszowicach i D. (ZK 258 s. 86); 1455 Wojciech z D. h. 2 podkowy i krzyż w środku, zaw. Czewnia (GK 12 s. 413-4; SP 7/2, 985); 1458-9 Adam z D. (ZK 258 s. 151, 195a); 1459 Stanisław z D. z tytułu podziału dóbr daje s. Mikołajowi połowę dóbr w D. (ZK 258 s. 184-5); 1459 Adam z D. zastawia w 13 grz. do pełnej spłaty siostrze Stachnie ż. Bartosza z Borowa całą trzecią cz. dóbr w D., przypadłą mu z podziału, a Stachna rezygnuje na jego rzecz z ojcowizny i macierzyzny (ZK 158 s. 195a); 1464 Agnieszka wd. z D. (ZK 259 s. 68); 1463-5 Andrzej z D. (Kopiarz miechowski k. 82v; ZK 258 s. 68, 151); 1463 Mikołaj z D. (Mp. 5 L 59); 1465 Michał z D. (ZK 259 s. 155); 1470-80 dz. większej cz. Jakub z Koniecpola h. Pobóg, mniejszej cz. Jakub Kula [h. Jastrzębiec], 12 ł. kmiec., 2 zagrody (DLb. 2 s. 68); 1470 Elena ż. Jana z Wygnanowa własną przysięgą i 2 świadków z tego samego rodu pozyskuje bliższość do dóbr dziedz. w D. w cz. zm. br. stryjecznego Michała (SP 7/2, 1108); 1489-99 w części [Jakuba] Kuli pobór z 2 ł., 1489-94 w części kanclerzyny (Doroty Koniecpolskiej z Sienna w pow. rad.] z 6 ł., 1496-9 w części kanclerzyny z 5 ł. (RP s. 136; ŹD s. 438; RP s. 162, 178, 192, 207, 76, 113, 39, 10); 1498 z podziału dóbr br. Mikołaja i Stanisława z Książa Małego Mikołajowi przypada m. in. D., → Boleścice (ZK 153 s. 196); Jan Olbr. nadaje Stanisławowi z Koniecpola dobra Przedbora z Koniecpola, m. in. D., który nie obesłał wyprawy mołdawskiej (AGZ 9, 121; MS 2, 1187); sąd komisarski krak. nakazuje wwiązanie Stanisława z Koniecpola w dobra Karniów, Łuczyce, D. i Warzyn skonfiskowane Przedborowi z Koniecpola za nieobesłanie wyprawy mołdawskiej (AKH 9, 400); br. Jan kaszt. małogojski, Zygmunt archidiak. zawichojski i kan. krak. oraz Piotr Olescy, br. Jan i Wiktoryn z Sienna [pow. rad.] przeciw Nawojce wd. po Macieju z Bnina [woj. pozn.] wwdzie pozn. i br. niepodzielonym Przedborowi i Stanisławowi z Koniecpola dz. Karniowa, Łuczyc, D. i Warzyna w sprawie o oprawę i posag swej ciotki Doroty z Sienna wd. po Janie z Koniecpola kanclerzu Królestwa (ZK 153 s. 174).

1500 Nawojka z Koniecpola i Stanisław s. Przedbora z Karniowa zastawiają Wiktorynowi z Sienna z racji posagu zm. Doroty z Sienna w 700 grz. wsie lub ich części: Karniów, Łuczyce, Warzyn i D. (ZK 153 s. 297); br. Przedbór i Stanisław dz. D., Łuczyc i Karniowa (ZK 153 s. 276); 1511-2 folwark → p. 5; 1519 Hieronim Odrowąż wzięty za czasów Jana Olbr. do niewoli tureckiej, powróciwszy z niewoli przekazuje Stanisławowi s. brata swego zm. Jana ze Sprowy wwdy ruskiego swoje dobra ojczyste i macierzyste, m. in. Karniów, Łuczyce, D. i Warzyn w ziemi krak. (MS 4, 12 136; Fastnacht Katalog 1, 46); 1530 w części Kuli pobór z 5 ł. i karczmy dziedz., w części Posnancika [Poznańczyka czyli Hieronima Mosińskiego syna wwdy pozn.] pobór z 2 ł. (RP k. 14); 1531 sąd król. rozstrzyga spór między Hieronimem Mosińskim s. zm. Nawojki wwdziny pozn. a Piotrem, Maciejem, Krzysztofem i Nawojką Mijomskimi dziećmi Jadwigi c. tejże zm. Nawojki o dobra w ziemi krak., m. in. D., stanowiące spadek po Nawojce, przyznając je po połowie obu stronom i wyznaczając komisarzy do ich podziału (SP 6, 505); sąd ziemski krak. poświadcza, że br. Maciej, Piotr i Krzysztof Mijomscy zrezygnowali z wszystkich dóbr po zm. babce Nawojce z Koniecpola wwdzinie pozn. (wd. po Macieju Mosińskim) na rzecz swego ojca Andrzeja, m. in. z D. (DP 2 maszynopis); 1532 Zygmunt Stary potwierdza podobne zrzeczenie się na rzecz Andrzeja przez Hieronima Mosińskiego z Bnina s. zm. Nawojki (MS 4, 16 248); 1537-46 Baltazar Kula dz. Wojciechowic i D. (ZK 30 s. 725; Kniaz. 413); 1546 Gniewosz Psarski, Jan Deszyński, Gabriel Borowski i Baltazar Kula dz. D. przeciw Mik. Rejowi dz. części opust. wsi Nowa Wieś [par. Rakoszyn] (Kniaz. 413).

5. 1470-80 dzies. z łanów kmiecych i zagród bpowi krak. (DLb. 2, s. 68); 1511-2 dzies. z ról dworskich wart. 1 grz. plebanowi w Chrząstowie [pow. chęc.] [LBG 1 s. 561); 1529 dzies. snop. z pewnych ról kmiecych wart. 2 i pół grz. bpowi krak., dzies. snop. z większej części całej wsi wart. 15 grz. plebanowi w Krzcięcicach (LR s. 3, 240).

6. 1381 Tmita! z D. przeciw Michałowi z D. o rabunek na drodze i zabranie płaszcza (SP 8, 717); Michał z D. ma zapłacić 6 grz. w sporze z Jankiem o 10 grz. i szkody 4 grz. i o 4 rany otwarte (SP 8, 1142); 1382 Michał z D. skazany na kary w sporze z Janem z D. o ranę otwartą i 2 tłuczone (SP 8, 1211); 1385 Staszek i Mikołaj kmiecie z Olpic przeciw Jaraczowi z D. o 5 ran otwartych i przeciw Stanisławowi i Mikołajowi o 2 rany otwarte i 1 tłuczoną (SP 8, 3492); 1386 Święchna z D. przeciw Tymce z D. o 5 ran nie otwartych i obtłuczony palec (SP 8, 4006); 1387 Jan Testibal (Kostribal) z D. ma termin z Piotrem Kałdunem o 2 rany tłuczone i 10 kurcząt zabitych na polu (SP 8 uw. 66/15, 68/4); 1388 Piotr kmieć z D. oddala roszczenia Jana Kostribala o rany cięte i tłuczone i o przywilej, ,,quia in iudicio hereditario noluit querulari” (SP 8, 4507); 1389 Elżbieta z D. ma termin z Jakubem z D. o 6 ran „palidis et 2 cruentantis” [krwawych] (SP 8 uw. 188/1); 1398-9 Andrzej dz. D. oskarżony przez Jachnę kmiotkę z Warzyna o 10 ran otwartych jej męża Piotra, zmarłego w r. 1399 (SP 8, 7854, 8181); 1398 Paszek z D. oskarżony przez Strzeżkę i jej syna o ranę otwartą (SP 8, 6871); Stanisław z D. ustanawia swym prokuratorem Dziwisza z Piskorzowic przeciw Klemensowi z D. o zabójstwo jego ojca Boczka i przeciw Paszkowi i Florianowi ss. Klemensa o 2 rany (SP 8, 7188-9); 1407 Jan s. Tomasza, 1427 Jan s. Stanisława studenci Ak. Krak. (Ind. s. 156, 153); 1427 Jan, Mikołaj, Stanisław i Wichna ongiś z D. (ZK 196 s. 71); br. Mikołaj i Jan z Nowej Wsi, ongiś z D. (ZK 196 s. 66).

7. A. Borkiewicz, Monografia powiatu jędrzejowskiego, s. 27-8; Bon. 4 s. 268-9.

Uw. Nie da się ustalić, czy zapis Zdeccze, identyfikowany przez F. Piekosińskiego z D., dotyczy naszej wsi. Wg Z. Kozłowskiej-Budkowej, Repert. s. 166 dotyczy on być może wsi Zdzieci w pow. sand. w par. Połaniec. Zdeccze, wymienione w jednej z podrobionych redakcji dok. arcbpa gnieźn. Jana datowanego na l. 1165-7 (Mp. 2, 374; Repert. 66), występuje w kontekście: Mirzawa (Mierzawa), Pelkinice (nie zid.), Krzencino, Zdeccze, jako jedna z wsi kupionych przez arcbpa i nadanych kl. jędrz. Kontekst ten wskazywałby na jej położenie w pobliżu Jędrzejowa. Owych wsi nie wymienia pierwsza redakcja tego dok. (Mp. 2, 374; Repert. 65), nie figurują również, poza Mirzawą, w innych dok. kl. jędrz. Nie ma ich też wśród wsi oddających dzies. kl. jędrz., ale, jak słusznie zwraca uwagę Z. Kozłowska-Budkowa, Repert. s. 72-3, w podrobionym dok. bpa Wincentego z datą 1210 zamiast Pelkinice, Krzencino, Zdeccze, wymieniono Opatkowo, Grębałów i Brynicę.