DOBRUCOWA

(1416 Dobruczowa, 1481 Dobruschow, 1495 Dobrvczowa, 1518 Dobraczowa, Dobryczowa) 8 km na E od Jasła.

1. 1508 pow. biec. (RP s. 432); 1596 par. Tarnowiec (WR k. 103).

2. 1445 rola zw. Ćwierć (cztwyercz) [dziś w sąsiedniej Sądkowej pola Ćwierć - UN 58 s. 230] należąca do młyna [w D.], → p. 3.

3. Własn. szlach. 1416 Szymon karczmarz z D. (ZB 1A s. 93); 1420 Michał z D. (ZB 1A s. 224); 1445 Jan dz. z Sądkowej najstarszy z br. niepodzielonych zastawia szl. Andrzejowi dz. z Białkówki [pow. pilzn.] swemu szwagrowi za 40 grz. posagu za swoją siostrę rodz. Annę c. niegdyś Michała z Sądkowej, 3 swoich kmieci w D.: Piotra Warthuch, Grzegorza s. króla (filium Regis), Jana siedzącego k. tegoż Grzegorza oraz rolę zw. Ćwierć należącą do młyna [w D.] (ZB 1 s. 88); br. niepodzieleni Jan, Dobiesław i Mikołaj dz. z Sądkowej zaspokajają swoją siostrę Annę ż. Andrzeja z Białkówki [pow. pilzn.] c. Michała z Sądkowej z racji dóbr ojczystych i macierzystych (ZB 1 s. 89); Jan dz. z Sądkowej z tytułu długu 26 grz. ma dać Piotrowi Kozłowskiemu za 52 grz. [!] wwiązanie do połowy wsi Sądkowa i połowy wsi D. (ZB 1 s. 94); 1473 Dobiesław dz. Sądkowej i cz. D. (ZP 23 s. 24); 1481 Anna c. Jana Sądkowskiego ustępuje swemu stryjowi Dobkowi dziedzinę po ojcu w Sądkowej i D. Jan Sądkowski ręcząc za swego ojca zastawia za 100 fl. i 10 grz. Mikołajowi z Gumnisk [pow. pilzn.] całe wsie Sądkową i D. (ZB 2 s. 72); 1495 Jan Sądkowski ma zapłacić w terminie Maciejowi Niemcowi rządcy Jana Gamrata z Trzcinicy 30 grz. pod gwarancją wwiązania go do 4 kmieci w Sądkowej: Jana Pudełko [dziś w pobliskiej Jaszczwi cz. zwie się Pudelki - UN 60 s. 22], Jakuba Byodzka, Andrzeja Fartucha (Farthuch), Bartłomieja Ciorzka (Czyorzek) i do pustego łanu w D. (GB 4 s. 49-50); 1498 Beata wd. po Mikołaju z Gliniczka zapisuje Andrzejowi z Jaszczwi [pow. pilzn. par. Szebnie] cały swój zastaw, który ma na dobrach Sądkowa i D. za 70 grz. od Dobiesława z Sądkowej (ZB 4 s. 49); 1508 pobór z 7 1/2 pręta (RP s. 432); 1511 Jan Sądkowski z Sądkowej i D. zastawia za 100 grz. Andrzejowi Jaźwieckiemu swe wsie dziedz. Sądkową i D. (ZB 4 s. 218); 1518 [nie nazwana] ż. Andrzeja Jaźwieckiego do wolnego źrebu w Sądkowej dodaje dzierżawczyni Apolonii ż. Mik. Jaźwieckiego całą wieś D. oraz 2 stawy w Jaszczwi, jeden zw. Janowski Staw, drugi na Ćwierciach oraz 2 sadzawki, jedną k. dworskiej łaźni w Jaszczwi, drugą k. stawów zw. „Beznathowa i Dobryczowa” (ZP 21 s. 711); Mik. Jaźwiecki dz. Sądkowej i D. (ZP 34 s. 438); Marcin z Gliniczka dzierżawca w Sądkowej i D. (ZP 34 s. 443).

4. 1530 pobór od sołtysa 12 gr (RP k. 64).