CHRAPICE

(1438 Crapitcz, Crapitz, Crapiscz) 5 km na N od Chełmży.

1. 1438 prok. pap. (GZ 96); 1511 teryt. bpstwa chełm., z. chełm., okr. pap. (UC nr 791); XVI w. par. Papowo Biskupie (Bi. 74).

3. 1438 własn. Zak., 10 1/2 ł. czynsz., dają po 1 grz. i 1 f. pieprzu z łanu (GZ 96); 1440 Zak. ma 16 korców zboża we wsi C. (GA 523); 1505 Aleksander Jag. nadaje bpowi chełm. okręg pap. z C. (UC 768); 1511 bp chełm. Jan Konopacki potwierdza akt sprzedaży dóbr C. przez Franc. Pstichen i jego matkę Gedulę z Torunia na rzecz Józefa z Dzierżanowa za 150 grz.; Józef jest obow. do płacenia bpowi czynszu 4 grz. rocznie i w razie potrzeby do świadczenia służby konnej (UC nr 791).

7. MS 4/1, nr 3414; MT 215-6; Mańkowski A., Pochodzenie i ród biskupa chełmińskiego Mikołaja Chrapickiego, „Zap.”, 11, nr 3/4, 69-751Wg autora rodzina Crapitz-Chrapickich pochodziła z Chrapie, należąc jednocześnie do mieszcz. tor.; nazwisko Crapitz de Hermansdorf przemawiałoby, że Hermansdorf to Chrapice, zob. Skąpe.

1 Wg autora rodzina Crapitz-Chrapickich pochodziła z Chrapie, należąc jednocześnie do mieszcz. tor.; nazwisko Crapitz de Hermansdorf przemawiałoby, że Hermansdorf to Chrapice, zob. Skąpe.