GLINIK POLSKI

(1344 Glinik [wzm. z r. 1660], 1413 Glinnik, 1416 Glinik Polski [ze wzm. z drugiej poł. XVI w.], 1417 Glynyky, 1427 Glinnik Polonicalis, 1477 Glynnyk Polonicalis, 1483 Glynyk, 1490 Glyny [!], 1512 Polonicalis Glynik, 1529 Glinnik Polonorum) 8 km na SE od Jasła.

1. 1508 n., 1581 pow. biec. (RP s. 428; ŹD s. 115); 1470 n. par. Łężyny (DLb. 1 s. 491).

2. 1344 łąki, sadzawki → p. 4; 1470-80 G. P. sąsiaduje z Czeluśnicą i Unieszczem (DLb. 1 s. 209-10); 1564 młyn nad wodą i 5 stawków (LK 1 s. 143-4); 1570 droga z Dukli do Jasła idzie przez: Łubno, G., Sobniów, Jasło (LDK s. 46).

3. Własn. król. w stwie biec. 1564 w stwie jasielskim. 1403 → Glinik Niemiecki p. 3; 1416 Władysław Jag. zapisuje Zygmuntowi z Cichawy 40 grz. na wsi G. P. (ZDM 6, 1805 wzm.); 1440 Władysław Warn. zapisuje Prokopowi [Pieniążkowi] z Krużlowej w zamian za konia 40 grz. na G. P. (ZDM 5, 1479 wzm.); tenże zezwala temuż wykupić z rąk Wiernka [z Bilska] G. P. (ZDM 5, 1480 wzm.); 1444 tenże zapisuje ww. Prokopowi 100 grz. na G. P. (ZDM 3, 690 wzm.); 1463 Prokop [tenut.] z Jasła [dz. Krużlowej] oświadcza, że wwiązał za 130 grz. br. nie podzielonych: Stanisława, Macieja, Jerzego, Piotra i Jana w wieś G. (ZB 1 s. 239); 1465 Prokop z Krużlowej wwiązuje za dług 130 grz. Annę wójtową ciężkowicką wd. po wójcie Ciężkowic Janie w osiadłych kmieci w G., z czynszem 17 grz. (ZB 1 s. 269); 1470-80 własn. król. Łany kmiece, karczmy, zagrodnicy i folwark (DLb. 1 s. 491); 1471 br. Stanisław i Mikołaj z → Szalowej dokonują zamiany dóbr. Stanisław ustępuje Mikołajowi m. in. zastaw w G. (ZK 152 s. 285); 1483 Andrzej [Pieniążek] z Krużlowej, cześnik krak., otrzymuje od ż. Beaty 300 fl. węg. pożyczki na wykup wsi G. z sołectwem i zapisuje Beacie tę kwotę na tejże wsi i sołectwie (ZB 2 s. 100-1); 1485 za zgodą Kazimierza Jag. tenże zapisuje powyższy dług ż. Beacie na G. i sołectwie tamże (Mp. 5 P 157); 1490 Kazimierz Jag. zezwala Janowi Pniowskiemu [mężowi Beaty, 1 v° ż. Andrzeja z Krużlowej] wykupić G. z rąk Jana i Mikołaja z Krużlowej (MS 1, 2165); 1494 br. Mikołaj i Jan Pieniążkowie z → Krużlowej dzielą dobra. Janowi przypadają obok dóbr dziedz. dobra król., m. in. Jasło i G. wraz z sołectwem (ZCz. 7 s. 32); ww. Pieniążkowie z → Krużlowej i Beata tenut. Jasła zawierają umowę w sprawie sukcesji po ojcu Pieniążków [Prokopie] i stryju Andrzeju, zm. [pierwszym] mężu Beaty. Beata ma dzierżyć tytułem wiana i posagu połowę wójtostwa w Jaśle i wsie król. Łaski, Przesieki i G. wraz z sołectwami na pr. magd. (ZB 4 s. 6-8); 1495 ww. bracia z → Krużlowej dzielą dobra. Janowi przypadają m. in. królewszczyzny: m. Jasło i wieś G. (ZB 4 s. 19); 1508 wieś w stwie biec. Pobór z 2 ł. (RP s. 428); 1511 Zygmunt Stary zezwala Beacie [wd. po Andrzeju Pieniążku z Krużlowej] na zapisanie 300 fl. węg. swemu mężowi Janowi Pniowskiemu na dobrach król. G. (MS 4, 1102); 1512 tenże Pniowski tenut. dóbr król. G. P. z sołectwem odstępuje je bpowi przemyskiemu i kanclerzowi Królestwa Maciejowi [Drzewickiemu] za 300 fl. węg. zapisanych mu przez zm. ż. Beatę Pniowską i za 200 fl. węg. zapisanych mu przez króla (MS 4, 1357); 1518 Stan. Gniady z Zabierzowa zapisuje swej ż. Dorocie 600 grz. wiana i posagu na dobrach król. G. i na wójtostwie w Jaśle (MS 4, 2649, 2651); tenże tenut. w G. (MS 4, 2715); 1527 Zygmunt Stary zezwala temuż na zapisanie ż. Dorocie wsi G. wraz z sołectwem (MS 4, 15 002); 1529 role folw. (LR s. 285); 1536 pobór z 4 ł., karczmy i młyna dziedz. o 1 kole (RP); 1564 wieś król. w stwie jasielskim. 9 kmieci na 7 1/4 ł. Płacą po 1 grz. z łanu, oświadczając, że „podatków inszych starodawna żadnych nie płacą”. Osobno są 2 3/4 ł., „które ludzie najmują”, płacąc z nich po 1/2 grz. za robociznę. Kmiecie dają po: 4 kapłony, 1 serze i 60 jaj oraz po 1 korcu owsa czynszowego. 5 zagrodników, nic nie płacą tylko „na drogi chodzą” i pracują przy młocce. 4 komornicy posługujący w razie potrzeby. Karczmarz osadzony na 3/4 łanu płaci 2 grz., daje kamień łoju, odrabia 3 dni powaby i dostarcza piwo dla dworu. 2 małe młyny po 1 kole, jeden z nich pracuje, gdy jest większa woda. 5 król. stawków rybnych, chmielnik król.; → p. 4 (LK 1 s. 143-4).

4. 1344 Kazimierz W. osadza wieś G. na pr. niem. Do sołectwa należy 6 ł. wolnych, 2 karczmy, 2 młyny z sadzawkami, łąki k. G. Sołtys jest obow. do udziału w wyprawie wojennej w pancerzu i z włócznią (ZDM 1, 45 wzm.); 1413-27 Zygmunt z → Cichawy i [sołtys] z G. (ZB 1A s. 29, 32, 75, 131, 140; GB 2 s. 155, 158, 168, 188, 216; ZP 20 s. 158, 164; wg ind. WAP); 1415 Jakusz s. tegoż Zygmunta [sołtys] w G. (ZB 1A s. 21); 1417 tenże Zygmunt sprzedaje za 220 grz. swemu zięciowi szl. Urbanowi niegdyś [wójtowi] z Bochni, s. Penaka, sołectwo w G. P. (Teut. 1A s. 39); 1418-9 Urban sołtys w G. (GB 2 s. 92, 101); 1422 tenże kupuje za 55 grz. sołectwo w Dzwonowej [pow. pilzn.] (GB 2 s. 125); 1427 Zygmunt Cichawski zastawia za 50 grz. Wiernkowi z Zabełcza sołectwo w G. P. (GB 2 s. 216); 1474 Jakub Pieniążek z Krużlowej zastawia za 341 1/2 grz. Stan. Szalowskiemu sołectwo w G. P. (GB 3 s. 649); 1477 tenże Szalowski zastawia za 341 1/2 grz. Janowi Wielopolskiemu bachmistrzowi żup w Bochni sołectwo w G. P. (GB 3 s. 677); 1483, 1485, 1494, 1512 → p. 3; 1564 sołtys ma 4 kmieci na 2 1/4 ł., 1 karczmę i 2 małe młyny. Kmiecie pracują na folwarku sołtysa, dawniej płacili jak wszyscy kmiecie za robociznę po 2 fl. (LK 1 s. 144).

5. 1470-80 dzies. snop. wart. 3 grz. z łanów kmiec., prebendzie Świepietnickiej w kol. Ś. Floriana na Kleparzu (DLb. 1 s. 491); 1515-6 dzies. należy do ww. kol. (BJ rps 6035/III k. 33v, 73v); 1529 dzies. pien. wart. 1 grz. 40 gr bpowi w sądec. kluczu dziesięcinnym, dzies. snop. wart. 24 gr z ról folw. oraz meszne i stołowe plebanowi w Łężynach (LR s. 37, 285).