GŁOGOCZÓW

(1254 Glowaczow [!], 1255 Glogoczow, 1325 Glowozow [!], 1327 Glovaczhow, 1328 Glovoczow, 1335 Glovossow, 1365 Goloczow [!], 1400 Glogoczowy, 1527 Glogoczowiany) 8 km na NW od Myślenic.

1. 1581 pow. szczyrz. (ŹD s. 43); 1325 n. par. własna; dek. Niegowić, dawniej Szczyrzyc; 1335 n. dek. Szczyrzyc (MV 1 s. 127, 369); 1529 dek. Skawina (LR s. 137).

2. 1470-80 G. sąsiaduje z wsią Bukowie (DLb. 3 s. 192); 1564 rozgraniczenie G. od wsi: Krzywaczka, Bęczarka, Jawornik i Radziszów (ZK 407 s. 1).

3. Przed 1254 własn. ryc., następnie kl. Cystersów w → Szczyrzycu. 1254 Bolesław Wstydl. i jego matka Grzymisława poświadczają, że Klemens i Marek ss. zm. Marka wwdy krak. potwierdzili kl. szczyrz. nadanie ich stryja komesa Czadra, m. in. G. z dziesięciną (Mp. 1, 40 fals. z XIV w.?); 1255 → p. 5; 1470-80 własn. kl. Cystersów w Szczyrzycu. 4 ł. kmiece, z których każdy płaci 8 sk. czynszu, daje jaja, koguty i sery. Kmiecie odrabiają jutrzyny i powaby, bronując, siejąc, zbierając i zwożąc, płacą osep. Folwark, karczma, zagrodnicy (DLb. 3 s. 440-1); 1527 zostaje wydany dok. w sprawie między kmieciami wsi G. i Włosań o czynsze i ciężary (MS 5, 1645); 1527 mieszkańcy G. posiadający role jutrzynne winni płacić po 6 lub 7 groszy opatowi szczyrz. i odrabiać jutrzyny (BJ rps 5348/II s. 221); 1529 kl. szczyrz. pobiera 10 grz. 8 1/2 gr czynszu. Role kmiece, 5 zagrodników (LR s. 137, 184).

4. 1358-65 Mikołaj sołtys w G., ławnik sądu najwyższego pr. niem. w Krakowie (Mp. 1, 253, 279); 1375-82 Stanisław sołtys z G. ławnik tegoż sądu (Mp. 1, 326, 338, 360, 362; 3, 889, 892, 916); 1398-1416 Stanisław sołtys z G. ławnik tegoż sądu (KSN 973, 1626, 2153, 2165, 2588, 3799, 3808; ZDM 1, 222, 227; 5, 1169, 1177, 1188, 1197-8; Teut. 1A s. 3); 1402 Błażej sołtys w G. (KSN 1097, 1104); 1414 Filip sołtys w G., ławnik sądu najwyższego pr. niem. w Krakowie (KK 2, 553; Tyn. 42); 1420 Katarzyna z G. za zgodą męża Pawła sprzedaje za 15 grz. swemu br. stryjecznemu Mikoszowi właścicielowi połowy sołectwa w G. swoją połowę sołectwa tamże (Teut. 1A s. 160-1); 1421 Mikołaj, czyli Mikosz, sołtys z G. s. Stanisława sołtysa z G. Kupuje od Katarzyny za 15 grz. cz. sołectwa w G. (Teut. 1A s. 174); 1426-38 szl. Mikołaj, Mikosz sołtys z G. ławnik sądu najwyższego pr. niem. w Krakowie (Teut. 1A s. 256, 295, 299, 303, 322; wg ind. WAP; SP 2, 2447, 3517; KMK 1, 133; ZDM 2, 461; AGZ 9, 36); 1451-71 Mikosz, Mikołaj sołtys w G. i Lipniku ławnik tegoż sądu (Teut. 3 s. 3, 19, 43, 188, 246, 392, 480; Mp. 5 C 4); 1486 Mik. Świdowski (Szwydowski) winien wwiązać Katarzynę Pcimską na sumę 15 grz. w swoje sołectwo w G. (Teut. 6 s. 1); tenże zastawia za 34 grz. Piotrowi Lipskiemu swoje sołectwo w G. (Teut. 6 s. 6); 1488 Tomasz z Brodów zastawia za 30 fl. węg. Jerzemu [sołtysowi?] z G. swoją karczmę z 1 ł. w Brodach (GK 22 s. 930); 1489 Piotr Lipski oświadcza, że Mik. Świdowski wykupił od niego za 34 grz. sołectwo w G. (Teut. 6 s. 67); tenże Świdowski i jego s. Mikołaj sprzedają za 120 grz. Mik. Koczwarze mieszcz. krak. sołectwo w G. (Teut. 6 s. 67); 1491 Mik. Koczwara wwiązuje na sumę 34 grz. w sołectwo w G. Pawła Szwarca (Teut. 6 s. 89); 1499 Barbara c. zm. [Mikołaja Świdowskiego?] sołtysa w G. ustępuje Pawłowi Szwarcowi żupnikowi krak. cz. sołectwa w G. przypadłą jej po ojcu i matce (Teut. 6 s. 244); 1502 Paweł Czarny [czyli Szwarc] star. nowokorczyński i żupnik krak. ustępuje Janowi Jordanowi z Zakliczyna sołectwo w G. (Teut. 6 s. 272); tenże Jordan oddaje klasztorowi szczyrz. sołectwo w G. w zamian za wieś Droginię (Teut. 6 s. 275); 1525 Mik. Zagórski sołtys w G. (ZK 27 s. 144); 1529 sołectwo (LR s. 137).

5. 1254 dzies. należy do kl. szczyrz.; → p. 3; 1255 Bolesław Wstydl. nadaje wsiom tegoż kl. imm. ekon. i sąd. oraz potwierdza posiadanie dzies. w imiennie wymienionych wsiach, m. in. w G. (Mp. 1, 42, fals. z przełomu XIV/XV w.; Matuszewski, Imm. s. 280); 1368 wyrok sądu arbitrażowego w sporze między Spytkiem dziekanem kościoła Ś. Floriana k. Krakowa [na Kleparzu] a Hugonem opatem szczyrz. o dzies. z wsi G. i Włosań stwierdza, że dzies. te „de perpetuis temporibus” należały do kl. szczyrz. (Mp. 1, 295; Pol. 3, 149); Kazimierz W. transumuje powyższy wyrok (Mp. 1, 296 transumpt podfałszowany); 1325-7 pleb. Grzegorz. Par. oceniona na 1/2 grz. (MV 1 s. 126, 198); 1328 świętop. 3 gr (MV 1 s. 298); 1335-6, 1346-58 świętop. 2 sk. (MV 1 i 2 wg ind.); 1400 pleb. Wawrzyniec (wg ind. WAP); 1470-80 par. kościół drewn. Dzies. snop. i kon. wart. 5 grz. należy do kl. szczyrz. (DLb. 3 s. 440-1); 1529 pleb. Mikołaj z Wieliczki. Pleban pobiera: dzies. snop. wart. 24 gr od 2 kmieci, meszne od mieszkańców w owsie wart. 5 grz. 6 gr i od sołtysa z racji mesznego 18 gr, stołowe wart. 5 gr od 5 zagrodników, 30 gr klerykatury. Dzies. snop. wart. 12 grz. z ról kmiec. łącznie z Włosaniem oraz meszne w owsie należą do kl. szczyrz. (LR s. 137, 184); 1598 kośc. par. pod wezw. Ś. Mikołaja (WR k. 222).

6. 1458 Florian s. Wawrzyńca sołtysa z G. studentem Ak. Krak. (Ind. s. 69).