GROCHOTOWICE

(1335 de Grochotowicz w kop., 1394 in Grochotow, 1401 Grochotouice, 1426 Grochothoczice, 1427 Grochotovice poprawione w rpsie na Grochotoczice, 1429 hereditas Grochothowska, 1434 Grochoczicze, 1491 Grochothowycze, 1549 gaius et locus Grochotowiecz) wieś zanikła po r. 1519, później miejsce i las, dziś Grochotowiec przysiółek Suchoraby (UN 1 s. 55), na NE od tej wsi (Mapa Obrębów, 10 km na NE od Wieliczki.

1. [Pow. szczyrz.; par. Brzezie]

2. 1396 dziedzina Pabianowska; 1477, 1488 G. graniczy z Czyrzowem i Staniątkami → p. 3; 1487 Stanisław z Suchoraby ustępuje Janowi Czyrzowskiemu niwę apud G., którą miał w zastawie za 5 grz. (ZK 153 s. 9); 1491 → p. 3; 1519 granice między Staniątkami i Górką a → Brzeziem dochodzą na koniec do granicy grochotowskiej i do ścieżki z Brzezia do Zagórza (BJ rps 8196/4, nr 3); 1549 granice między Staniątkami i Zagórzem a Suchorabą zaczynają się k. ściany Czyrzowa w miejscu zw. G., w którym usypano 3 kopce narożne. Stąd biegną na W przez gaj G. i na S między Zagórzem a Suchorabą, blisko gaju Bukowiec na W do drogi publicznej z Bochni do Wieliczki, do końca tegoż gaju i dochodzą do ściany wsi Kawki (ZK 31 s. 1421-3); 1568 Czyrzów p. 2.

3. Własn. szlach. 1335 kr. [- wdowa] Jadwiga powierza prac. Henrykowi z G. i Piotrowi z Woli lokację wsi Jasienicy na pr. średz. (ZDM 1, 37); 1394 Stanisław kmieć z Nieznanowic przeciw panu Prandocie z Nieprześni o dziedzinę w G. (ZK 2 s. 172); Szczepan z Wróblowic przeciw Dorocie z G. oraz Markowi i Piotrowi z Pawlikowic o karę 2 grz. (ZK 2 s. 218); 1394-4 Wichna ż. Szczepana z Wróblowic przeciw Pawlikowi, Piotrowi i Markowi z Pawlikowic i przeciw Dorocie z G. o łąkę w Mokrosęku [dziś cz. wsi Surówki] (ZK 2 s. 225, 230, 246, 253); 1396 Prandota z Nieprześni nie stawił się przeciw Stanisławowi kmieciowi z Nieznanowic o dziedzinę w G. zw. Pabianowska (ZK 2 s. 414); 1401 Jaszek s. Jakuba Grochotowica ze Zręczyc, poręczając za siostry, sprzedaje za 20 grz. gr pras. Przybkowi z Trąbek i jego braciom całą cz. po ojcu w G. (ZK 3 s. 220; 3b s. 206); Jan z Trąbek oddala prawnie roszczenia pozywającego go Mikosza Grochoty ze Zręczyc o cz. dziedziny kupionej w G. (ZK 3 s. 325); 1405 Jan z Chronowa oraz Krystyna i Małgorzata cc. Wisława przeciw Janowi z Trąbek i jego ss. Grzegorzowi i Jakuszowi o pieniądze i dziedzinę w G. (ZK 3b s. 584, 597); Marcisz z Cichawy przeciw Janowi i Jakuszowi z Trąbek o dziedzinę w G. (ZK 3b s. 647); Przybek z Trąbek zastawia za 17 grz. półgr Jakuszowi i Grzegorzowi z Trąbek całą część tamże i w G. (ZK 4 s. 188); 1408 Przybek z Trąbek sprzedaje za 30 grz. półgr Jakuszowi z Trąbek przypadłe mu po ojcu wszystkie cz. w Trąbkach i w G., gaj w Lednicy i wszelkie przynależności w ww. wsiach (ZK 5 s. 30); br. Stanisław, Jaszek alias Jaszota (Jaschotha), Andrzej i Klemens dz. Suchoraby wyznaczają Annie ż. tegoż Stanisława, c. Marcina z Tęgoborza, 80 grz. posagu i wiana w szer. półgr krak. na połowie dóbr w Suchorabie i w G. Po śmierci Anny i jej bezpośrednich spadkobierców zapis ten przypadnie Marcinowi, a po jego bezpotomnej śmierci przejmą go ww. bracia (ZK 5 s. 98).

1416 br. Przybek, Grzegorz i Mikołaj, ich siostra Machna z Trąbek oraz Piotr z Chronowa sprzedają za 70 grz. półgr Helenie wd. po Zbigniewie z Czyrzowa całe ich cz. po ojcu w G. (ZK 6 s. 217); 1426 Jan i Stanisław z Nieznanowic odstępują na rzecz Heleny wd. po Zbigniewie z Czyrzowa i jej dzieci wszystkie swe prawa do dziedziny w G. (ZK 146 s. 21); Jaszek z Suchoraby wydzierżawia na 3 lata za 30 grz. Andrzejowi ze Zborczyc całe swoje cz. dziedz. w Suchorabie i w G. z zasiewami ozimymi, 10 krowami, 2 końmi, 6 wołami i 14 świniami. Po upływie dzierżawy ma mu zwrócić całe pogłowie; tenże Andrzej zobowiązuje się wypłacić pod karą XV temuż Jaszkowi 4 grz. do ś. Michała, 8 grz. do następnego i 10 grz. na trzecie to święto za dzierżawę w Suchorabie i w G. (ZK 8 s. 190); 1429 Grzegorz z Trąbek nie stawił się na drugi termin przeciw Katarzynie ż. Jana z Trąbek o 20 grz. pobranych za dziedzinę G. po jego babce i o szkodę 20 grz. (ZK 9 s. 59); 1434 Andrzej z Suchoraby i jego bratanek Mikołaj z Suchoraby dzielą się dobrami. Mikołajowi przypada trzecia cz. w Suchorabie i w G. z wyjątkiem zasiewów, a Andrzejowi i jego bratanicy córce zm. br. Jaszka dwie cz. w ww. wsiach (ZK 146 s. 228-9); 1462 Jakub z Suchoraby sprzedaje za 50 grz. starszemu br. Andrzejowi całe cz. dziedz. w Suchorabie, G. i Kawkach, a ten wyposaży siostry Annę i Zofię (ZK 15 s. 245-6); 1469 Andrzej z Suchoraby wyznacza ż. Felicji c. zm. Wawrzyńca z Cianowic 100 grz. posagu i wiana na całej połowie wszystkich swych dóbr dziedz. w Suchorabie, Wiatowicach, Łagiewnikach, Zborczycach i G. (ZK 17 s. 607); 1477 Andrzej z Suchoraby zastawia za 3 grz. i 1 wiard. Bartoszowi z Suchoraby „agrum alias lanyecz” w G., który rozciąga się od granicy czerzowskiej [Czyrzowa] do granicy staniąteckiej [Staniątek]; Jan s. zm. Jana Kwiatoniowskiego z Czyrzowa zastawia za 6 grz. Andrzejowi z Suchoraby całą swoją cz. w opust. wsi G. (GK 20 s. 495, 606-7); 1480 Jan z Czyrzowa zastawia za 2 grz. gr pospol. Bartoszowi Suchorabskiemu opust. łan z 5 stajań roli „alias Grochotowicz” w Czyrzowie (GK 21 s. 225); 1491 Jan z Czyrzowa sprzedaje za 13 i 1/2 grz. Marcinowi z Suchoraby łan w G. położony przy granicy Andrzeja z Suchoraby i niwę dochodzącą końcem do łąki plebana [z Brzezia] (ZK 21 s. 112); 1498 Marcin dz. Suchoraby sprzedaje za 10 grz. Stan. Jeżowskiemu pusty łan i niwę w G. (GK 27 s. 222); 1549 miejsce i gaj G. → p. 2; 1568 miejsce G. → Czyrzów p. 2.