GRODECZKA

(1533 gagius Grodeczka) gaj k. Lusiny, nazwa nie notowana w UN i na Mapie Obrębów, ok. 7,5 km na SE od Skawiny.

[Pow. szczyrz.]

Własn. szlach. 1533 z podziału dóbr w Lusinie do Koniecpolskich mają należeć m. in. gaje G. i Boczków [dziś nosi tę nazwę przys. i pole we Wrząsowicach graniczących z Lusiną – UN 1 s. 76 i Mapa Obrębów] (ZK 29 s. 34).