JASIENICA

(1335 wieś założona nad rz. Jasienicza, 1429 Jassenicze, Jasszenecz [!], 1441 Jassyenycza, 1446 Jassenicza) 6 km na SW od Myślenic.

1. 1581 pow. szczyrz. (ŹD s. 47); 1529 par. Sułkowice (LR s. 52).

2. 1564 las bukowy (LK 1 s. 210).

3. Własn. król. w stwie lanckorońskim. 1335 → p. 4; 1418 Jan kmieć z J.; 1428 Maciej Żur i Machoń służebnicy z J.; Błażej i Hanek kmiecie z J. (wg ind. WAP); 1429 Krystyn z Ostrowa [pow. sand.] kaszt. krak. procesuje się z sołtysem i wszystkimi kmieciami z J. (GK 3 s. 396); 1443 Mikołaj z Brzezia marszałek Królestwa i jego br. Jan dzielą dobra. Mikołajowi przypada zamek → Lanckorona z przynależnymi wsiami, m.in. z J. (SP 2, 3126b); 1446 Stanisław z Młodziejowiec zostaje wyrokiem sądu ziemskiego krak. wwiązany w dobra: J., Rudnik i Sułkowice (ZK 12 s. 409); ok. połowy XV w. J. w stwie lanckorońskim (ZK 12 s. 404b - karta wklejona pod 1446 r. po oprawieniu rpisu); 1520 Zygmunt Stary sprzedaje z pr. wykupu Jadwidze wd. po Spytku z Jarosławia [ziemia przemyska] dobra król. Lanckoronę z wsiami, m.in. z J. (MS 4, 12482); 1522 tenże zezwala Mikołajowi Wolskiemu kaszt. sochaczewskiemu zapisać za 1000 fl. jakiemukolwiek beneficjum czynsz z m. Lanckorony i wsi przynależnych, m.in. z J. (MS 4, 13339; KUJ 4, 365); 1564 własn. król. w stwie lanckorońskim. 32 kmieci na 3 ł. i 1 1/2 pręta. Płacą: robociznę, wojenne, oprawę, obiedne. Dają: po 1 kapłonie, po 1 serze, jaja, sep pszeniczną i owsianą. 1 zagrodnik wolny. 3 kmiecie robią gonty dla zamku [w Lanckoronie]. Gdy bukiew obrodzi, płacą 2 gr od świni (LK 1 s. 209-10).

4. 1335 Jadwiga królowa Polski powierza opatrznym Henrykowi z Grochotowic i Piotrowi z Woli Solpndi [nie zid.] las nad rz. Jasienicą do wykarczowania i założenia wsi na 60 ł. frank., wg pr. niem. średz. Henryk i Piotr otrzymują dziedz. sołectwo z 2 ł. wolnymi, czynsz z szóstego łanu, trzeci denar z kar. Wieś otrzymuje 20 lat wolnizny, po której upływie czynsz z łanu ma wynosić 8 sk., dzies. - 6 sk. (ZDM 1, 37; LK 1 s. 210); 1428-30 Rafał sołtys w J.; 1429 Jan sołtys w J. (wg ind. WAP); → p. 3; 1441 Stanisław sołtys w J. (OK 6 s. 191); 1529 sołtys (LR s. 52); 1564 sołtys posiada przyw. z r. → 1335. Ma łan wolny, młyn, karczmę, trzeci denar z kar (LK 1 s. 210).

5. 1529 J. płaci 30 gr dzies. pien. bpowi w krak. kluczu dziesięcinnym. Taczmo czyli meszne: po 2 gr od każdego kmiecia i 1 wiard. od sołtysa plebanowi w Sułkowicach (LR s. 7, 52).