FIJEWO

(1413 „Hof vor dem Huse”, 1437 „Newhoff vor dem Hawsze”, 1438 Viehoff, 1565 Phyowo) na NE od Grudziądza, dziś część miasta.

1. 1413 folw., komt. grudz. (GA 599); XVI w. pow. chełm., stwo grudz., par. Grudziądz (Bi. 32, 75).

3. 1413-47 własn. Zak., 1413 inwentarz folw.: 1 zaprzęg na konia, 3 konie typu miejscowego, 1 tarpan, 4 konie do wożenia listów, 33 krowy, 2 buhaje, 12 cieląt rocznych, 8 cieląt odłączonych, 41 świń, 700 starych owiec1Inwentarz z r. 1413 podany przykładowo (GA 599, 601, 603, 606, 612); 1438 V. ma 3 pługi, 12 ł. i 2 morgi (GZ 99); 1565 folw. P. pod zamkiem grudz., na gruncie dobrym, leśnym, własn. król., stwo grudz., 16 zagr., z nich każdy ma chałupę i zagrody niewielkie, pracują za pieniądze, a za młócenie zboża biorą jedenastą ćw., bydła i stada wiele, starosta nie dał spisywać mówiąc, że za własne kupił pieniądze; urodzaj: żyta 1708 ćw. – wysiew 318 ćw., jęczmienia 600 ćw. – wysiew 150 ćw., owsa 900 ćw. – wysiew 270 ćw., grochu 30 ćw. – wysiew 8 ćw. (Lustr. 129).

1 Inwentarz z r. 1413 podany przykładowo.