KEYMANDORF

(1400 Keymandorff) wieś nie zid. w ks. ośw.-zator.

1400 król [czeski] Wacław stwierdza, że Jan ks. ośw. zapisał ż. Jadwidze sumy wienne na m. Zator i Wadowice, na zamku Wołek i szeregu wsiach, m. in. na wsiach: Spytkowice, → Bratmansdorf i K. (GrünMark. 2 s. 579).