KOZACZKOWSKIE JEZIORO

(1508 lacus Kozaczkowske) nie zidentyfikowane starorzecze Wisły k. Monowic, położonych 8 km na E od Oświęcimia.

[Pow. śl.]

Własn. król. 1508 → Białe jez.