Gymanska, Gyrzmanczowice, Gzimansca

→ Wierzbątowice