JAKUBKOWO

(1298 „bona quondam Mathei et Jacobi”, ok. 1423-4 Jocobsdorff, Jocuschdorf, Jacobsdorff, 1526 Jacubsdorff vel Jacubkowo, Jakubkowo) 2 km na SE od Łasina.

1. Ok. 1423-4 wójt. rog. (DK 17); 1526 okr. rog., z. chełm. (MS 4/1, nr 5031); 1570 pow. chełm., par. Łasin (Bi. 38, 76).

3. Ok. 1423-4 własn. ryc. o 12 ł., obow. do 2 służb w zbroi lekkiej (DK 17); 1442 w. m. Konrad v. Erlichshausen zezwala Mikołajowi z J. na wolne rybołówstwo na własny użytek na jez. Łasińskim zamiast dotychczasowego w rzeczce (Fr. 169); 1526 przyw. dla Jana Jakubkowskiego na wieś J. z pr. rybołówstwa na jez. (MS 4/1, nr 5031); 1540 właśc. Wojc. Lichtenhayn prowadzi spór z m. Łasinem i okolicznymi wsiami o pr. rybołówstwa na jez.; komisja król. zabrania mu rybołówstwa na jez., zezwala w zamian łowić na całej długości rzeczki (Fr. 1 169-70); 1570 własn. Lichtonhainów, wieś ma 4 zagr. (ŹD 57).

4. 1298 m. kraj Meinhard z Kwerfurtu nadaje Janowi de Nemore dobra na pr. chełm., które należały niegdyś do braci Jakuba i Mateusza Polaków, za obow. 2 służb w zbroi lekkiej; zezwala im też wybudować mł. na wypływającej z jez. rzeczce Lessin (Łasince) za czynszem 2 grz. po upływie 2 lat wolnizny, oraz daje pr. rybołówstwa na tejże rzeczce (Pr U 1/2 nr 702).

6. 1414 szkody woj.: J. spalone, zniszczenie majątku i mł., straty na 400 grz. (Br. 158; Fr. 1, 169); 1440 Ambroży J. z okr. rog. współdziałał ze Związkiem Pruskim (AST 2, 233).