JARANTOWICE

(1351, 1414 Arnsdorf, Arnsdorff, 1494 Jarnolthowycze, Jarnolthowicze) 5,5 km na N od Wąbrzeźna.

1. 1438 komt. radz. (GZ 99); 1494 stwo radz. (MS 2, nr 462); 1570 pow. chełm., par. Wąbrzeźno (Bi. 32, 77).

3. 1415 własn. Zak., 6 ł. sołt., 6 ł. par., czynsz z 60 ł. chł. 41 grz.; 1435 22 ł. opust., karczma (Fr. 1, 172); 1438 60 ł. czynsz., z tego 26 ł. opust., czynsz z łanu 15 szk. (GZ 99); 1446 w. m. Konrad v. Erlichshausen nadaje Mikołajowi Palaske 8 ł. łąk, lasów, pastwisk, krzaków i zarośli w A. jako odszkodowanie za szkody w jego dobrach Bobrowie z powodu spiętrzenia wody w stawie radz. (Fr. 1, 172); 1570 własn. król. stwa radz., 59 ł., 4 zagr. wolnych, 5 zagr. robotnych, 2 karczmy (ŹD 18).

4. 1351 w. m. Henryk Dusemer wystawia przyw. dla sołtysa Piotra na 4 ł. wolne od szarwarku za czynszem 15 szk. z łanu (Fr. 1, 72); 1494 Jan Olbracht wystawia przyw. na 6 ł. z kawałkiem lasu Katarzynie, wdowie po sołtysie Andrzeju; na sołectwie ciąży obow. służby zbrojnej z koniem oraz nadzorowania chłopów ze wsi; może stawiać sidła na zające i trzymać 2 psy na własny użytek w zamian za doglądanie król. psów myśliwskich, Katarzyna ma sprzedać za 10 grz. sołectwo szl. Borzin Blińskiemu, który ma zasiedlić wieś za czynszem 25 gr z łanu po 10 l. wolnizny (Fr. 1, 172-3; MS 2, nr 462).

5. 1445 par. w A. w planie synodu laickiego bpstwa chełm. (UC nr 578); kościół zniszczony w wojnie 1454-66, odtąd filia kościoła par. w Wąbrzeźnie (Bi. Po. 123).

6. 1414 szkody woj. w A. o 74 ł.: 24 ł. opust., cz. budynków spalona, straty chłopów 133 grz., kościoła 100 grz., 5 ludzi uprowadzonych lub zabitych (Br. 148).

7. He. 197.