BABIN

(1311 n. Babino, 1443 n. Babin) 2 km E od Bełżyc.

1. Pow. lub., par. Krężnica Jaroska (DLB II 540).

2. Granice: 1420 z Chrzeńcem (ZL X 399). 1436 z Niedrzwicą: od drogi z Niedrzwicy Dużej do Bełżyc dąbrową k. łąki zw. Czołny, do ściany w. Strzeszkowice (ZDM V 1419). 1437 ze Strzeszkowicami (BO LX 40). Chwalisław Grad z Jaroszowic oświadcza, że nie wyciął 40 dębów za granicą z B. i nie ma pretensji do tej granicy (ZDM V 1427). 1442 z Jaroszowicami: od potoku płynącego z Bełżyc do drogi z B. do Chrzeńca (ZDM III 603). 1443 z Matczynem (BO LX 77). 1452 z Bzieńcem, Chrzeńcem i Radawcem (ZL IV 86). 1455 dąbrowa na granicy z Czołną i Wierzchowiskami (BO LX 3). 1494 i 1496 z Czołną (BO LX 25, 42). Drogi: 1427 do Matczyna (ZL II 93). 1494 i 1496 do Chrzeńca (BO LX 25, 42).

3. Własn. szlach. 1311 Władysław Łokietek uwalnia cz. w B., Bystrzycę oraz Wojnowice [pow. sand.], należące do Zdziesława s. komesa Zęborzy, od sądownictwa wdy sand. oraz kaszt. lub. i sand. (ZDM IV 891). 1351 wzm. Piotr Pszonka z B. i Radawca h. Janina (DHn IX 262). 1409-31 dz. Mikołaj zw. Rawsza, Rawsa (TA VII 5-458), ZL II 93-209). 1420 tenże zapisuje ż. Stachnie, c. Pełki z Tudorowa [pow. sand.] 100 grz. posagu i tyleż wiana na połowie B. (ZL X 399). Tenże zapisuje c. Ofce, ż. Jana, 200 grz. posagu (ZL X 262, 370). 1431 tenże odstępuje B. Piotrowi Pszonce z Radawca w zamian za Bzieniec i Kurów (ZL II 289). 1421 Dziersław z B. (ZDM V 1331). 1436-43 Piotr Pszonka z B. (ZDM V 1419, ZL VIII 182). 1445 dział między br. Pszonkami: Mikołajowi Strzeszkowice, Janowi, Piotrowi i Wojciechowi B. i Radawiec (ZL I 241). 1445-60 Mikołaj Pszonka z B. (ZL I 125, V 252). 1462 Świętochna ż. Mikołaja Pszonki (ZL V 56). 1445-68 Jan Pszonka z B. (ZL I 241, VIII 37). 1445-75 Piotr Pszonka z B. (SP VII/2 1628, ZL I 241). 1461 tenże zapisuje ż. Barbarze 200 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 325). 1461-75 Barbara ż. Piotra Pszonki, siostra Jakuba i Zakliki z Łęk [pow. pilzneński], Międzygórza [pow. sand.] i Tyśmienicy (ZL V 66-470, BO LX 83). 1451-69 Marcin Pszonka., br. Jana, Piotra i Mikołaja (ZL IV 53-295, VIII 16-99). 1461 tenże zapisuje ż. Barbarze 150 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 326). 1461-9 Barbara ż. Marcina Pszonki (ZL V 326, VIII 61-9). 1451 Dorota siostra Jana Pszonki., wd. po Przecławie z Bychawki (ZL IV 64). 1452 dział m. młodszymi br. Pszonkami: Piotrowi 1/2 wsi B. w stronę Radawca do rzeki, dwór, 3 ł. osiadłe z karczmą, w. Bzieniec, 1/2 roli w Radawcu; Marcinowi 1/2 wsi B. w stronę Chrzeńca, 3 ł. osiadłe z karczmą w Radawcu i 1/2 z roli (ZL IV 86). 1480 i 1487 → Strzeszkowice. 1480 Piotr Pszonka z B. (BJ VI 20), 1490-9 podsędek (ZL IX 585, AKH VIII 197), 1501-4 sędzia z. lub. (MS II 1481, III 1347). 1483 Mikołaj Pszonka z B. (AGAD or. 6714). 1437-94 Jan z B. synowiec Piotra Pszonki (BO LX 25, 41). 1496-1502 Katarzyna c. Piotra Pszonki sędziego, ż. Stanisława z Woli Giełczewskiej (BO LX 103, MS III 558). 1525 zm. Mikołaj Pszonka z B. pisarz z. lub. (MS IV 4699).

1419 Mirosław kmieć z B. (ZL X 344). 1420 Piotr młynarz (ZL X 377). 1469 Andrzej karczmarz (ZL VIII 90). 1531-3 pobór z cz. Jana 6 ł. i młyna; z cz. Mikołaja 3 1/2 ł. (RP).

5. 1529 dzies. z 1 folw. i 3 ł. km. wart. 4 grz. plebanowi w Krężnicy, z 1 folw. i reszty ról km. mansjonarzom na zamku lub. (LR 433-4).