BLINÓW

(1390 n. Blynow kop.), 10 km SE od Kraśnika.

1. Pow. urzęd., par. Potok.

2. Granice: 1427, 1443 i n. z Sulowem (ZL II 127, VIII 179, DLB III 384). 1452 na granicy z Sulowem gaj (LP 57). Z Sulowem oznaczona kopcami i znakami krzyża na dębach: od góry po lewej stronie przy granicy w. Stróża i dołu zw. Przemysław, środkiem tegoż wąwozu do niwy kmiecia Piecha z Woli Blinowskiej, polem ku płotom kmieci Piecha Wacława, Piotra Prasoła z Woli Blinowskiej, kopcami usypanymi po lewej stronie drogi do Sulowa,: skręciwszy do rz. Bystrzycy do brodku poniżej grobli, dalej przez rzekę, na górę i z powrotem do rz. Bystrzycy, jej brzegiem do drogi, która biegnie Jabłonczanym dołem, prosto do drogi z Sulowa do Batorza do kopca przed laskiem Dębowie (LP 59- 60). Z Wierzchowiskami: od dębu ze znakiem król., tj. 2 kołami, przy lesie Bukowie do góry zw. Wilcze Jamy po prawej stronie od Wierzchowisk, do lasu Wielki Oblas, tymże lasem i wąwozem Kruszynie, przez górę, wąwozem zw. Thulye do drogi z Potoku do B., k. lasu Wielkie Drzewo do wąwozu przy granicy Stróży (LP 60- 2). 1454 ze → Stróża. Wg Długosza jakoby k. B. wpadała do Wieprza rz. Bystrzyca! (DHn I 76).

3. Własn. szlach. 1390 klucz → Potok (ZDM VI 1566). 1414-8 Chwalisław z B. 1414 tenże zapisuje ż. Annie, c. Wawrzyńca z Przewłoki, 70 grz. na 1/3 dóbr w B., Stojeszynie i Rzeczycy (ZL I bp., X 201). 1418 Marcisz z B. (ZL X 199-201). 1420 Markusz z B. (ZL X 342). 1427 Mikołaj z B. (ZL II 127). 1430 szl. Bernard Jackowic z B. (OL I 14). 1441 Jan, Dorota, Stachna, Helena z B. (ZL I 17). 1452 Stachna ż. Wielopolskiego, Dorota ż. Jakuba Mełgiewskiego, Jan Wolski, Jan, Jakub, Michał i Stanisław ss. śp. Chwalisława, dz. B. (LP 50- 61). 1453 Dorota ż. Jakuba Mełgiewskiego sprzedaje swą cz. w B. Janowi Wolskiemu sędziemu grodzkiemu sandomierskiemu za 500 grz. (ZL IV 112). Tenże wyst. jako dz. B. do 1469 (ZL VIII 56). 1462 Wojciech z B. (ZL V 52). 1466 Sędochna c. Chwalisława z B. (ZL V 464). 1468 Jakub, Michał, Stanisław, ss. śp. Jana Chwalisławica z B. (ZL VIII 30, 51). 1475 Piotr dz. z Racławic i tenut. z Charzewic unieważnia zapis 200 grz. dokonany na w. B. przez śp. Jana Wolskiego na rzecz swej matki śp. Elżbiety (BJ VI 23). 1516 dobra Łukasza, Michała i Mikołaja w B. skonfiskowane za niezapłacenia taksy (MS IV 11048). 1531-3 pobór z 4 ł. (RP).

4. 1390 Władysław Jagiełło przenosi B., na pr. magd. (ZDM VI 1566). 1450 Kazimierz Jagiel. przenosi [część?] B. Jana Wolskiego na pr. średzkie (MS I 95).

5. 1445 sąd polubowny w sporze z bpem krak. przysądza dzies. z B. plebanowi w Potoku (Mp IV 1470). 1529 dzies. snop. z całej w. B. wart. 15 grz. wikariuszom w Potoku (LR 451).

6. 1485 Jan s. Jana z B. zapisany na Uniw. Krak. (Ind).