BORZYSZÓW

(1419 n. Borzischow or., 1473 n. Borzyschow or.), dziś Borysów, 10 km NE od Puław.

Pow. lub., par. Wola Konińska (DLB II 572). Własn. szlach. 1419 bp Wojciech [Jastrzębiec] potwierdza kościołowi w Gołębiu pobieranie dzies. snop. m. in. od kmieci w B. (ZDM V 1313). 1428 dz. Piotr z Niebrzegowa. Granice z Kośminem (ZL II 140-57). 1471 granice z Czołną (BL 449). 1471-1533 klucz → Żyrzyn. 1529 dzies. z folw. plebanowi w Gołębiu (LR 435).