BRONICE

(1409 n. Bronicze, 1450 Wronicza!) 7 km NE od Wąwolnicy.

1. Pow. lub., par. Wąwolnica.

3. Własn. szlach. 1409-20 dz. Marcin (TA VII 89, ZL X 134-377). 1418 2 Piotrów z B. (ZL X 199). 1418-27 Jan (ZL II 119, X 199-283). 1420 Jachna (ZL X 363). 1427 Grzegorz Kij (ZL II 3). 1428 Piotr (ZL II 141-192). 1441-67 Jan s. Andrzeja (ZL I 2-234, VIII 166). 1441-54 Piotr Bronicki (ZL I 41-223, XI 14). 1441-4 Elżbieta Jakubowa (ZL I 3-144). 1442-9 Jakub Kij (ZL V 227, KL 88-1335). 1444-6 Andrzej (KL 87-493). 1446-59 Stanisław (KL. 493, ZL IV 147-270). 1449 Stanisław Krzywania, 1468 zm. (KL 1335, ZL VIII 187). 1454 Stanisław Długi (ZL XI 15). 1447-71 Mikołaj (KL 578-1356). 1457 tenże zastawia swą cz. za 16 grz. Stanisławowi z B. (ZL IV 257). 1449 Mikołaj Wielgogłow (KL 1238). 1449-57 Mikołaj Osmolski z B. (KL 1355, ZL IV 147-270). 1449 Jan Osmolski z B. (KL 1352). 1457 Jan Kij (ZL IV 243). 1462 Jan Krzywanic (ZL X 102), 1462-4 Jan s. Piotra (ZL X 102, KL 1575). 1462-71 Jan Bronicki (ZL V 11-293, X 50-1). 1457-69 Marcin s. Osmolskiego (ZL IV 250, VIII 59). 1469 Marcin Chrostny (ZL VIII 91). 1470-80 16 szlachty różnych herbów, 4 kmieci (DLB II 569). 1531-3 pobór z cz. Aleksego Borszy 1/2 ł. km.; szlachta bez kmieci: Andrzej Chrostny 1/4 ł., Andrzej Chrostny i Łukasz 1 ł., Andrzej Krzywania 1 ł.-, Jakub Głowacz 1 ł. (RP).

5. Pol. XV w. dzies. plebanowi w Wąwolnicy (OL I 7). 1450 Kazimierz Jagiel. postanawia, aby szlachta zamieszkała w B. odnosiła placki wielkanocne do poświęcenia plebanowi wąwolnickiemu do w. Drzewce (ZDM III 839). 1470-80 dzies. snop. z całej wsi wart. 10 grz. plebanowi w Wąwolnicy (DLB II 569). 1529 dzies. wart. 5 grz jw. (LR 440).

8. Wykopaliska wczesnośr. (Żaki 522).