BYSTRZYCA

(1277 n. Bystricha or., 1375 n. Bistrzicza), 10 km SW od Bychawy.

1. Pow. 1531 lub., 1533 urzęd., par. → Kiełczewice, 1531-3 Kraśnik.

2. Granice: 1445 z Kiełczewicami: Mesznym Dołem i Kobylim Dołem do Gałęzowa (LP 6). 1447 z Batorzem i Pickowicami (LP 21-22). 1453, 1460, 1474 z w. → Pickowice (ZL IV 127, V 283, IX 32). 1456 ze Studzionkami i Wolą Batorską (ZL V 440). 1457 z Rudnikiem (ZL IV 247). 1459 z Gałęzowem i Rudnikiem (LP 82). 1470/80 z Kiełczewicami, Wilkołazem, Gałęzowem, Studzionkami, Wolą Batorską. 4 dobre stawy klaszt. (DLB III 384-5).

3. Własn. opactwa cystersów w Koprzywnicy z nadania komesa Pawła z Samborca [pow. sand.] z rodu Awdańców (DLB III 377, Mp II 497). 1277 Bolesław Wstydliwy potwierdza klaszt. posiadanie m. i wsi B. i Sułów. Uwalnia ich mieszkańców od poradlnego, stróży, narębu, powozu, krowy, owcy, szynki, od psiarzy i piekarzy, od przewodu, także rycerskiego, budowy grodów z wyj. sand., od wypraw wojennych z wyj. napadu nieprzyjaciół, od opola, sądownictwa z wyj. księcia i wojewody. Wszelkie sprawy między mieszkańcami łącznie z mężobójstwem rozsądzi klasztor (RH IX 84-85 wg or., Mp I 93, wg kop. Interpol.). 1284 Leszek Czarny powtarza przywilej z r. 1277 (Mp I 103 wg kop., II 497 wg or.). 1375 tenutariusz Sławko Bończa (Mp III 874). 1383 Gniewosz z Dalowic przyjmuje w dożywocie spust, wsie B. Rciszyn i Sulów celem melioracji (Mp IV 994). 1413 Jan XXIII (anty)papież potwierdza klaszt. posiadanie m. in. wsi B. i Sulów (ZDM V 1257). 1456 Kazimierz Jagiel. oświadcza, że na podstawie przedłożonych mu przywilejów książąt Bolesława i Leszka mieszkańcy wsi B., Sułów i Zakrzów są wolni od powinności na rzecz zamku lub. (Mp V/C 18). 1460 Jan Szczekocki star. lub. zaświadcza, że kmiecie z wsi B., Rudnik i Sulów wolni są od zwożenia drewna, budowy mostów i in. prac na rzecz zamku lub. (Mp V/G 34).

1444 staw i młyn klaszt., w którym zobowiązani są mleć kmiecie z Rciszyna i Rudnika (ZDM III 702). 1470-80 fol w., 30 ł. km., młyn z 1/2 ł., 3 karczmy z półłankami, 1 karczma i 3 zagr. bez ról, 4 stawy, 2 kmieci z barciami. Kmiecie pańszczyzny nie robią, obsiewają i zbierają po 2 korce na wiosnę i 2 na oziminę, płacą po 1 wiard., dają podwody do Koprzywnicy, oraz po 2 kury, 10 jaj, 1 ser, królowi wołu i po 2 korce owsa. Zagr. nie płacą, odrabiają po 1 dniu (DLB III 384). 1531 pobór łącznie z Sułowem i Zakrzowem z 12 1/2 ł. i młyna; 1533 z 14 ł., młyna o 2 kołach (RP).

4. 1456 Małgorzata c. Jana Starego z Tarnawki, ż. szl. Stanisława wójta w B. (ZL IV 203). 1470-80 sołectwo z folw. o 3 1/2 ł. i 1 zagr. odrabiającym 1-2 dni w tyg. (DLB III 384). 1497 skonfiskowane sołectwo w B. nadane Mikołajowi Gniewoszowi dworzaninowi król. (MS II 780). 1531-3 wójtowie dziedz. br. Feliks i Jakub na 1 ł. (RP).

5. 1466 sąd polubowny przyznaje klasztorowi dzies. z nowizn w B. i Sulowie (BCz or. 501). 1470-80 dzies. od pewnych kmieci po 6 gr. szer., lub 8 gr monety posp., z młyna 4 gr oraz z reszty wsi snop. klaszt. (DLB III 334). 1529 dzies. klaszt. (LR 383-4).