CHWALISŁAWICE

(1409 n. Falislauicze, 1441 Ffalissowycze! 1533 Phalszlawycze), dziś Fajsławice, 27 km S od Łęcznej.

1. Pow. lub., par. od 1453 → Biskupice.

2. Granice: 1415, 1448 z Oleśnikami, na granicy dąbrowa (LP 38, ZL II 187, X 159). 1420 z Idzikowicami, granicą rzeka (ZL X 347). 1428-9 z Czemiernikami: kopiec, krzywa sosna przy drodze z Ch. do Czemiernik, bagno Kamień, do drogi z Ch. do Biskupic (ZL II 178, 249). 1447 z Czemiernikami i Trawnikami: od kopca przy Rudce drogą z Ch. do Czemiernik, od jeziora Kamień przy granicy biskupickiej do Kamienia (LP 26-27).

3. Własn. szlach. 1413-1429 dz. Sięgniew z Rudna kustosz [kolegiaty] wiślickiej (ZL I bp. II 249, X 159-347). 1413- 41 Grot br. Sięgniewa zw. Borsza, Barszy (ZL I bp, 23, II 100-289, X 104-378, OL I 12). 1419 tenże zapisuje ż. Helenie 260 grz. (ZL X 280). Helena ż. Grota wyst. do r 1453 (ZL IV 264). 1413-29 Warsz br. Sięgniewa i Grota (ZL I bp, X 9-275, II 249). 1413-29 Piotr br. Sięgniewa, Grota, Warsza, pleban w → Rudnie (ZL I bp, II 145-249, X 275-347). 1429 Elżbieta siostra w/w (ZL II 249). 1416 Woś (ZL X 116). 1427 Stanisław (ZL II 114). 1441-54 Dorota, Jadwiga, Magdalena cc. Grota (LP 26-81, ZL I 17-251, IV 18, X 55). 1451-69 Magdalena ż. Mikołaja Tarło z Wronowa (ZL V 233, VIII 13-105, X 53). 1451 tenże otrzymał zapis 80 grz. jako posag ż. Magdaleny oraz z tytułu 1/3 posiadłości Ch. (ZL IV 58). 1448-60 Mikołaj Suchodolski z Ch. (LP 38-91). 1456-69 Mikołaj dz. Ch. (OL II 116-195, ZL VIII 90- 104). 1459 Jan Suchodolski z Ch. zapisany na Uniw. Krak. (Ind). 1465 Jadwiga ż. Stajskiego z z. bełskiej odstępuje swą cz. w Ch. swej c. Katarzynie ż. Bernarda Jaszczowskiego (ZL V 403). 1466-70 Katarzyna ż. Bernarda (ZL VIII 13-145). 1466 Maciej z Ch. (ZL VIII 13). 1469 Jan s. Magdaleny (ZL VIII 105). 1476 br. niedzielni Jan i Mikołaj, Magdalena z ss. Janem i Stanisławem (ZL IX 156-7). 1478 dział między br. Jurianem i Mikołajem z Oleśnik: Mikołajowi przypada część macierzysta w Ch. z dworem, karczmą i stawem k. dworu (ZL IX 244-5). 1531-3 pobór z 1 ł. (RP).

1409 kmiecie: Mikołaj Maszy, Jakub, Mikołaj Runo, Jan, Piotr, Rafał, Janiec, Litwinowa wd., Swach, Pietrz, Więchno (TA VII 453). 1458 Wojciech krawiec z Ch. (OL II 145-158).

5. 1459 dzies. plebanowi w Czemiernikach (OL II 182). 1529 dzies. z całej wsi 5 grz. plebanowi w Rudnie (LR 439).