CZĘSTOBOROWICE

(1326-7 Canstoborowicz), w. nad rz. Giełczew 30 km SE od Lublina.

1. Pow. lub., par. Cz.

2. Granice: 1359 z w. Gorzków w z. chełmskiej: od Wierzbki do Ciemnych Łóz (ZDM IV 961). 1465 z Rybczowicami rzeką (ZL V 424).

3. Własn. szlach. 1359 Wojsław Ziółkowski z Cz. (ZDM IV 961). 1429 Wojciech z Kozic zapisuje ż. Annie 100 grz. wiana na Cz. i Rybczowicach (ZL II 232) 1430 dział między braćmi Wojciechem, Piotrem i Janem z Bystrzejowic: Cz. przypadają Wojciechowi (ZL II 283-4). 1451-60 Anna wd po Wojciechu (ZL X 51-55, OL II 85-215). 1451 Mikołaj z Rybczowic, Katarzyna Dłotowa, Stanisław z Koziegogrzbietu dz. z Cz. (ZL IV 35 c). 1452-62 Mikołaj Kozicki z Cz. (LP 50-79, ZL V 69). 1531-3 cz. Jana Stryjeńskiego: pobór z 1 ł. (RP).

1425 Stefan kmieć (ZL V 184). 1455 Maciej szewc z Cz. (OL II 86).

4. 1457 szl. Dorota ż. Stanisława Garbowskiego wójta w Cz. (OL II 123).

5. 1326-7-1350-4 dochód plebana 1 grz. (MV I 173, 248, II 374, 432). 1335-49 świętopietrze 1 sk. (MV I 377, II 218). Plebani: 1326-7 Bernard (MV I 173, 248). 1409 Jakub (TA VII 342). 1417 Piotr (ZL X 183). 1452 Mikołaj Rachański (OL II 3-25). 1455-61 Jakub s. szl. Piotra z Bystrzejowic (OL II 73-238, ZL IV 298, V 261). Poł. XV w. pleban pobiera dzies. z w. Dąbie, Stryjna, Konary, Strzeżowice oraz Zaborza (OL I 7). 1529 pleban pobiera dzies. z. w. Cz., Pilaszkowice, Stryjna, Rybczewice, Mała Rzeczyca, ogółem 33 grz., 3 wiard. (LR 445). 1531-3 do par. należą) w. → Dąbie, Pielaszkowice, Rybczewice (RP). 1565 kośc. ŚŚ. Piotra i Pawła (Szafran 137).