DRATÓW

(1493 Dratow kop., 1495 Drzathow or.), 5 km NE od Łęcznej.

Pow. lub., par. Łęczna. Własn. szlach. 1493 Prokop opat sieciechowski potwierdza kmieciom z D. posiadanie barci w lasach należących do wsi → Łęczna. 1495 klucz Łęczna m. (AGAD or. 6737, 6739). 1529 dzies. 13 grz. plebanowi w Łęcznej (LR 437). 1531-3 pobór z 5 ł. (RP).