DYS

(1381 Dys fals., 1409 n. Dys, 1429 Dzyssz!), 6 km N od Lublina.

1. Pow. lub., par. D.

2. Granice: 1418, 1420 z Jakubowicami i Krasieninem (ZL X 258, 345). 1447 z Jakubowicami: od rz. płynącej z Jakubowic do D. do granic Czechowa (LP 14, 25).

3. Własn. szlach. Dziedzice: 1409 Anna-Hanka [c. Dymitra z Goraja marszałka] (TA VII 183-256), 1441 wd. po Andrzeju Tęczyńskim (ZL X 147). 1418-20 Beata wd. po Dymitrze [z Goraja] (ZL X 264-395). 1438 w dziale m. br. Tęczyńskimi Andrzejowi przypadają dobra macierzyste D. (SP II 2760). 1447 Anna [Tęczyńska] z D., ż. Jana Oleśnickiego wdy sand. (LP 14). 1450 Jan Oleśnicki wda sand. (MS I 80).

1429 Głąb i Kabat kmiecie z D. (ZL II 214, 221). 1443 Andrzej Stodoła [kmieć?] (ZL I 139). 1459 Mikołaj rzeźnik z D. (OL II 182). 1531-3 pobór łącznie z Dłotlicami z 8 ł. (RP).

4. 1415-20 uczciwy Wacław-Więcek wójt w D. (ZL X 155, 385). 1450 Kazimierz Jagiel. przenosi D. na pr. średzkie (MS I 86). 1461? Wojciech wójt (ZL V 7).

5. 1381 Gabriel z Górki dz. D. uposaża miejscowy kośc. (ZDM IV 1060, fals. nowożytny). 1425-32 Mikołaj komendarz z D. (Szafran 138). Plebani 1430 Maciej (OL I 14). 1434 Klemens (OL I 16). 1442-6 Marcin (Szafran 138). 1459-60 Mikołaj (OL II 182-216).

Poł. XV w. dzies. z Jakubowic pobiera pleban w D. (OL I 7). 1495 spór o dzies. z ról m. Kamionka oraz w. Dąbrówka i Siedliska (Szafran 138). 1529 dzies. z pewnych ról 2 grz., 12 gr bpowi, plebanowi dzies. i meszne z wsi D., Nasutów, Stoczek, Dłotlice, Rudka, Dąbrówka, ogółem 31 grz. 13 1/2 gr (LR 34, 432-3). Kośc. Ś. Jana Chrzc. (Szafran 138). 1531-3 do par. należą ponadto w. → Ciecierzyn i Jakubowice (RP).