GARDZIENICE

(1409 n. Gardzinice, 1453 Garczynicze!), 25 km SE od Lublina.

1. Pow. lub., par. do poł. XV w. Giełczew, nast. → Piaski.

2. Granice: 1416, 1451-6 z Giełczwią (LP 151, ZL IV 58, 209). 1460 z Chmielem (ZL V 1).

3. Własn. szlach. 1414-6 Jan Gardzinka [z G.?] (LP 141, ZL I bp.). 1420 dz. Maciej [z Suchodołów] star. i sędzia lub. (ZL X 391). 1420 Grzegorz Gardzinka [z G.?] (ZL X 370). 1429 Jan Postromieński [z G.?] (ZL II 252). 1438 Mikołaj (ZDM II 513). 1448-70 komornik graniczny lub. (LP 32-92, ZL IV 68-174, V 55-450, VIII 111). 1453 tenże odstępuje swą cz. G. br. Maciejowi (ZL IV 131). 1445 Dorota ż. Mikołaja z G. (ZL I 230). 1441-63 Maciej Deszeński z G. (ZL IV 38-209, V 362, X 147). 1443-76 Jan z G. (ZL I 183-246, V 384-461, AGAD or. 6687, 6705). 1451-70 Mikołaj Postromieński z G. [różny od Mikołaja z G.] (LP 64-79, ZL IV 58-174, V 1-251). 1460 tenże sprzedaje 5 ł. i rolę Obszarz Piotrowi z Szamotuł kaszt. poznańskiemu za 120 grz. (ZL V 1). 1451-4 Beata ż. Mikołaja Postromienskiego (LP 75-79, ZL IV 58-147). 1453 Mikołaj Miłek z G. (ZL I 142). 1464 Mikołaj Sucho[dol] ski z G. (ZL V 397). 1469 Mikołaj z G. alias Idzikowic (ZL VIII 105). 1453-71 Grzegorz, br. Mikołaja oraz Jana z Czemiernik (ZL I 137, IV 175-261, V 55-369, B. Łopac. 449). 1456 tenże zapisuje ż. Annie 150 grz. posagu i tyleż wiana (ZL IV 193). 1457-66 Jan Oleśnicki [z Oleśnik] dz. G. (ZL V 341-446). 1457 tenże zastawia br. Grzegorzowi młyn w G. za 26 grz. (ZL IV 261). 1466 tenże zapisuje ż. Elżbiecie 100 grz. posagu i tyleż wiana (ZL V 446). 1466 szl. Jan Boleslawski z G. (ZL V 445). 1468-9 Jan Łaszcz tenutariusz w G. (ZL VIII 55-140). 1469 Jan z G. zapisuje ż. Elżbiecie 100 grz. posagu i tyleż wiana (ZL VIII 86). 1473 Stanisław s. Jana z G. → Żyrzyn (AGZ VI 110). 1470-80 cz. Mikołaja, Jana i Grzegorza w G. (DLB II 548-9). 1482 Jan z G. i Kań [z. chełmska] (ZL V 39). 1497 Jan Olbracht zobowiązuje się zwrócić Janowi Janowskiemu z G. 650 grz. lub zapisać mu te sumę na grobelnym lub. (MS II 1118). 1531-3 pobór z cz. Kaniskiego 1 ł., cz. Hanusa 1 ł., cz. Żegoty 2 ł. i młyn (RP).

1409 Stefan i Marek kmiecie z G. (TA VII 274). 1416-8 Wojciech kmieć z G. (LP 140, TL X 103). 1416-9 Chrol alias Chlor Rusin, kmieć w G. (LP 141, ZL X 103- 313). 1420 Maciej młynarz z G. (ZL X 385). Sąd z. lub. postanawia, aby Mikołaj kmieć z Gutanowa do 6 tyg. wrócił do wolnej karczmy w G., skąd zbiegł (ZL X 385, 391). 1432 Marcin Penak [kmieć?] z G. (OL I 16).

4. 1416 Piotr z Dominowa odstępuje wójtostwo w G. Piotrowi z Wilczopola w zamian za cz. w Wilczopolu (ZL V 93). 1416-20 szl. Piotr sołtys z G. (ZL X 123- 395).

5. 1410 dzies. pretendowane przez plebana w Giełczwi (OK IV 4). Poł. XV w. dzies. plebanowi w Giełczwi (OL I 7). 1470-80 dzies. z ł. km. wart. 4 grz. plebanowi w → Biskupicach z nadania bpa Zbigniewa w r. 1444! (DLB II 55). 1529 dzies. z 1/2 ł. km. 6 grz. plebanowi w Biskupicach, z ról folw. i części km. 3 grz. plebanowi w Piaskach (LR 426, 442).